Menu luk

Generalforsamling med faglige godbidder og rappe rim

Ensomhed på jobbet, senkarriere og kulturforskelle i internationale virksomheder. Mangfoldigheden i Finansforbundet Kreds Øst blev afspejlet i det brede udvalg af temaer på årets generalforsamling.

28. apr. 2023
13 min

Rapperen Per Vers var hyret til at følge afviklingen af dagsordenen fra sidelinjen og efterfølgende levere et rappende og rimende referat.Rapperen Per Vers leverede et rytmisk og rimende referat af årets generalforsamling.

Kredsformand Pia Stæhr bød velkommen til en aften i selskab med verdens bedste kolleger, da Finansforbundet Kreds Øst holdt generalforsamling på Radisson Scandinavia Hotel på Amager fredag 21. april.

”Vi skal hygge os, skal vi - med middag, vin, underholdning og dans. Men først skal vi høre om kredsens virke og foretage nogle valg og beslutninger. Og så skal vi overvåges,” varslede hun og præsenterede rapperen Per Vers.

Den kasketklædte performer var hyret til at følge afviklingen af dagsordenen fra sidelinjen og efterfølgende levere et rappende og rimende referat. 

”Covid-trætning er første sætning i formandens beretning,” lød en del af hans opsummering.

Fra talerstolen konstaterede Pia Stæhr nemlig, at Covid-pandemien stadig sætter spor på arbejdspladserne. Fællesskabet har været og er under pres, fordi mange har valgt at arbejde mere eller så meget som muligt på distancen. Man er stort set aldrig samlet på samme tid.

Det har bl.a. betydet, at mange føler sig ensomme i arbejdstiden – selv efter en dag blandt mange mennesker på jobbet.

Den følelse bekræftede René Paludan i et videoklip, hvor tre kredsbestyrelsesmedlemmer drøftede emnet.

”Vi skal italesætte ensomhed i kredsen. Ensomhed er tabuiseret. Vi skal sparke den dør ind,” lød det fra Birgitte Abildgaard.

”Hvad blev der af smalltalken med kollegerne ved kaffemaskinen. Den betyder meget, så hank op i hinanden og kaffekoppen”, opfordrede Anne Nysum Dejrup.

Fra talerstolen fortalte Pia Stæhr, at det også er tiltagende svært at få folk af huse til foredrag og andre arrangementer efter arbejdstid. En undtagelse er dog kredsens populære bankoarrangementer, der fortsat trækker mange deltagere.

Minus og plus i medlemsskaren

Forhandlingerne om OK2023 har fyldt meget og gør det fortsat, fortsatte formanden foran de cirka 200 deltagere – heraf 108 stemmeberettigede delegerede.

”Nu skal den nye overenskomst ud at leve, og her har vores tillidsrepræsentanter en stor opgave med forhandling af lokalaftaler, implementering af dem og ikke mindst at svare på spørgsmål fra medlemmerne.”

Hvad blev der af smalltalken med kollegerne ved kaffemaskinen. Den betyder meget, så hank op i hinanden og kaffekoppen.
- Anne Nysum Dejrup, kredsbestyrelsesmedlem

Pia Stæhr takkede for tillidsrepræsentanternes deltagelse – bl.a. i forberedelserne til OK-forhandlingerne og for nogles vedkommende som delegerede i aktion på det ekstraordinære landsmøde, hvor Finansforbundet besluttede at indtræde som medlem i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Senere i år bliver der igen behov for ekstra TR-kræfter, når Finansforbundet holder ordinært Landsmøde.

I 2022 oplevede kredsen for første gang i mange år et dyk i medlemsskaren. Det skyldes først og fremmest, at medlemmerne fra Handelsbanken blev overdraget til Finansforbundet i Jyske Bank Kreds.

På plussiden er cirka 100 medlemmer på det seneste kommet til fra Vipps Mobile Pay, og Finansforbundet Kreds Øst er stadig den næststørste kreds i forbundet – kun overgået af Finansforbundet Kreds Vest.

Pia Stæhr bød velkommen til de nye medlemmer, som er omfattet af Rammeoverenskomsten for FinTech, og ønskede god vind på rejsen med at få den nye virksomhed op at køre – og gerne flere kolleger med i medlemsskaren.

De gode historier skal frem i lyset

Til dem, som kiggede langt efter bolsjer og lakridspastiller på årets generalforsamling, serverede Pia Stæhr en forklaring:

Finansforbundets domicil på Applebys Plads på Christianshavn, hvor kredsen har et lejemål, er i øjeblikket under gennemgribende renovation.

”Så lige nu er vi genhuset i et lokale på størrelse med et lille garderobeskab, og vi har ikke turdet købe varer hjem til det eksterne lagerlokale, som vi har lejet. Så I må klare jer med de faglige godbidder i år.”

Pia Stæhr & co. glæder sig til at vende tilbage til nye lokaler i den renoverede hovedbygning om trekvart års tid.  

Her kommer kredsen ifølge Per Vers til at ”bo med stil i nyt domicil. Det bliver vildere - der er plads til pastiller!”

”Kom gerne med flere gode ideer til hvordan vi kan forbedre sektorens image,” opfordrede kredsformand Pia Stæhr sin i beretning.

I beretningens næste videoklip talte to kredsbestyrelsesmedlemmer om finanssektorens image.

Sager om hvidvask og nærgående ’kend din kunde’-spørgsmål giver voldsomme overskrifter i pressen, og befolkningens tillid til bankerne og deres ansatte er ikke prangende.

”Vi bliver ikke respekteret for den samfundsopgave, vi løser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og kriminalitet,” påpegede næstformand Niels Ellegaard.

”Vi skal fortælle de gode historier om sektoren. Bankerne er jo blandt andet krumtappen, der sørger for finansiering til den grønne omstilling,” fremhævede Kenneth Samuelsen.

”Kom gerne med flere gode ideer til hvordan vi kan forbedre sektorens image,” opfordrede Pia Stæhr.

Seniorer med perspektiv på tingene

Et andet tema, der fylder hos i kredsbestyrelsen og i Finansforbundet er dataetik – hvilke data gemmer virksomhederne om medarbejderne, og hvad bliver de brugt til?

Som en del af den nye overenskomst nedsatte aftaleparterne en arbejdsgruppe, som skal kigge nærmere på emnet og afklare en masse spørgsmål.

”Det kan I høre og læse meget mere om fra Finansforbundet i den kommende tid,” fortalte formanden.

Frem mod OK2025 fokuserer en anden arbejdsgruppe på livsfaser og senkarriere.

Det samme gjorde tre kredsbestyrelsesmedlemmer i beretningens sidste videoklip:

”Arbejdsgiverne vil gerne have, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet. Men så skal der være attraktive forhold for denne gruppe medarbejdere, så de føler sig værdsatte og ikke som et ’nødvendigt onde’, pointerede Per Løvgren.

”Der skal være plads til alle,” indskød Anette Kammann.

”Seniorer løber måske ikke hurtigst, men de løber den rigtige vej. De har viden, overblik, ro og perspektiv på tingene,” fremhævede Kim Frederiksen.

Kulturforskel kan spænde ben for samarbejdet

Pia Stæhr fortalte om den strategi, som kredsbestyrelsen har søsat for 2022 og 2023.

”Vores vision er at understøtte medlemmerne i at opnå trivsel og et godt (arbejds)liv. Vi er en succes, når vi har motiverede tillidsrepræsentanter, der lokalt sikrer medlemmernes vilkår.”

Strategien vil blive tilpasset efter Finansforbundets Landsmøde i efteråret, så kredsen kan bakke op om Landsmødets beslutninger.

”Gode ideer til temaer, der kunne være relevante at arbejde med i de kommende år, er meget velkomne. Tøv ikke med at byde ind i debatten eller skriv til os efterfølgende,” lød opfordringen.

Efterhånden er mange flere af vores virksomheder blevet internationale - med alt hvad der hører sig til på godt og ondt.
- Pia Stæhr, formand for Finansforbundet Kreds Øst

Finansforbundet Kreds Øst er kendt som den ’eksotiske’ kreds i forbundet med Færøerne og Grønland i medlemsskaren.

”Det har vi altid syntes er godt og spændende. Men efterhånden er mange flere af vores virksomheder blevet internationale - med alt hvad der hører sig til på godt og ondt,” sagde Pia Stæhr.

I Nets i Danmark arbejder 41 forskellige nationaliteter, og BEC har endnu flere.

”Det kan give udfordringer og misforståelser – f.eks. når ledere og mellemledere ikke kender den danske model. Sprogbarrierer og kulturforskelle kan også spænde ben for samarbejdet,” opsummerede hun. 

Løn og ligestillet barsel

Efter beretningen bød næstformand i Finansforbundet Steen Lund Olsen på højdepunkter fra arbejdet i den centrale del af forbundet. 

Han fortalte om det usædvanlige forløb omkring OK2023, hvor der var betydelig forskel på forhandlingserfaringerne på de to sider af bordet. Det førte til et konfliktvarsel, inden parterne kunne mødes igen og enes om den toårige aftale, som næstformanden er tilfreds med.

Finansforbundet fik opfyldt en væsentlig del af de tre hovedkrav: løn, løn og løn.

”FA siger, at det bliver dyrt, men mon ikke det går. Se bare, hvordan forventningerne bliver opjusteret rundt omkring,” bemærkede Steen Lund Olsen.

Han er stolt af aftalen, som er Danmarks første med ligestillet barsel for begge forældre. Men der er stadig er lang vej til ligestilling og ligeløn i sektoren.

Finansforbundet arbejder for diversitet og inklusion i mange forskellige sammenhænge og har bl.a. været med til at udvikle verdens første ledelsesstandard for ligestilling og diversitet.

”Vi vil et samfund, hvor alle har lige muligheder,” fastslog næstformanden.

Per Vers fangede budskabet: ”To vigtige bogstaver - det’ ikke FH, men M/K: mere 50-50 blandt ledere giver blomstrende virksomheder.”

Fuld plade i FH

I rollen som FTFa-formand er Steen Lund Olsen forbløffet over, hvordan regeringen kan fritænke sig til en hel masse på beskæftigelsesområdet og samtidig spare tre milliarder ved at nedlægge jobcentrene.

”De er ikke tynget af viden om, hvad jobcentrene egentlig laver. Jobcentrene løfter mange opgaver, som bestemt ikke kan siges at ligge til højrebenet for a-kasserne,” bemærkede han og fortalte videre, at FH og FTFa er i gang med at gentænke beskæftigelsesindsatsen med fokus på bl.a. rettigheder og uddannelse.  

Finansforbundets egen beskæftigelsespolitik fokuserer blandt andet på det faktum, at cirka halvdelen af de ledige medlemmer er +55 år.

Og der er lyspunkter: Flertallet af deltagere på et seniorprojekt i samarbejde med FTFa er kommet i arbejde. 

”Steen bruger sin skammel, det skal ikke være noget skrammel at blive gammel,” lød Per Vers’ udlægning.

Forbundets nye status som FH-medlem fik også næstformandsord med på vejen:

”Der bliver diskuteret. Vi er bestemt ikke enige om alt. Men hellere være med ved bordet, når der bliver talt om beskæftigelse, uddannelse, arbejdsmiljø, arbejdsret osv.”

Med en plads i forretningsudvalget, to pladser i hovedbestyrelsen og deltagelse i forhandlingsudvalg har Finansforbundet fået fuld plade i FH, konstaterede han.

Kreds Øst er en af de kredse, der er aktiv i processen med at finde ud af, hvordan Finansforbundet skaber mere værdi for de 5.000 medlemmer, der arbejder med it.

”Vi vil tilbyde flere læringstilbud og nyheder målrettet til denne gruppe,” fortalte Steen Lund Olsen, som for nylig har deltaget i workshops for it-medlemmer og lyttet til deres ønsker.

Debat: Seniorer i syltekrukke?

I den efterfølgende debat spurgte et medlem, om kulturtilpasning kun gælder i forhold til dansk kultur? Burde vi ikke bevæge os mod hinanden, være opsøgende i forhold til andre kulturer og tage ved lære af det bedste fra dem?

Pia Stæhr tilkendegav enighed:

”Men det er vigtigt, at lederne kender til os og den danske model. Vi vil misforståelser til livs, og det kræver tovejskommunikation.”

Et andet medlem spurgte, om Steen Lund Olsen ikke frygter, at overenskomstens udvalgsarbejde om dataetik og seniorer havner i en syltekrukke?

”Vi vil gøre alt, for at det ikke bliver syltekrukke. Vi er partnere i ADD-projektet (Algoritmer, Data og Demokrati) og bringer viden ind og underviser arbejdsgiverne. GDPR er ikke nok – der er brug for etiske pejlemærker,” fastslog næstformanden.

Han tilføjede, at det er en sejr, at seniorerne stadig er en del af OK-aftalen og ikke blev skrevet helt ud, som arbejdsgiverne lagde op til.

Et medlem spurgte til det kompetente menneske, som er et af forbundets aktuelle politiske indsatsområder.

”Det er en vigtig snak, for det er en kæmpe udfordring, at vi skal omstilles flere gange i løbet af arbejdslivet. Men a-kassemedlemmer har kun ret til 24 måneder på dagpenge og 6 ugers opkvalificering. Bus- og truckkort er ikke nok, når et helt samfund skal opkvalificeres. Det skal tænkes ind på et helt andet niveau,” fastslog Steen Lund Olsen.

”Alt for mange ekskluderes, fordi de ikke passer i kasser. Så kom gerne med input til, hvordan man bevarer værdien på arbejdsmarkedet,” opfordrede han.

Der var gang i debatten ved bordene i salen. Her er det Michael Agergaard (til venstre), Dan Roland Hansen og Mette Rys Larsen fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Glæd jer over at have hinanden

Salen summede af stemmer, da der var fri debat ved bordene.

Hvad gør forbundet selv ved ligestilling og mangfoldighed – for eksempel i formandskabet, lød spørgsmålet fra et bord.

”Vi har dem, som stiller op, og dem, I stemmer ind,” svarede Pia Stæhr.

Steen Lund Olsen fortalte, at han ofte får spørgsmålet.

”Selvom kønsfordelingen er skæv i den øverste top, så er fordelingen fifty-fifty på landsmøderne. 6 ud af 9 kredsformænd er kvinder, og der er flertal af kvinder blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne,” opsummerede næstformanden, som selv genopstiller til sin post på det kommende Landsmøde.

Vi må arbejde for ordentlige forhold for alle – også for dem, der mister deres job og skal videre.
- Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Et bord med medarbejdere fra BEC havde debatteret outsourcing. Hvordan bliver medarbejdere i udlandet aktiveret fagligt?

”Det er uden for vores overenskomst, men vi ønsker så meget organisering som muligt. Det er noget af det, Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen arbejder for som præsident for det internationale samarbejde i UNI Europa Finance,” fortalte Pia Stæhr.  

”Den danske model er under angreb: danske ansatte ryger ud, mens eksterne konsulenter hyres ind fra udlandet. De er dyre, men nemme at komme af med igen. Det giver A- og B-hold på arbejdsmarkedet,” påpegede hun.

Steen Lund Olsen mindede om, at der aldrig har været flere i arbejde end nu:

”Så vi kan ikke hive alle de outsourcede stillinger hjem. Vi må arbejde for ordentlige forhold for alle – også for dem, der mister deres job og skal videre. Gode ideer modtages gerne.”

Dan Rasmussen, som er pensioneret efter 50 år i sektoren, rundede debatten af med en opfordring:

”Glæd jer over kollegerne og tillidsfolkene. Brug hinanden. Hjemmearbejde isolerer os. Glæd jer over at have hinanden.”

Det gør mange af generalforsamlingsdeltagerne tilsyneladende allerede:

Har du trukket dig mere fra sociale arrangementer efter Corona, lød spørgsmålet til forsamlingen i en Slido-afstemning via smartphone. 86 procent svarede nej.

Trivsel og det fleksible arbejdsliv strøg til tops, da deltagerne fik mulighed for at stemme om kredsens politiske fokus det kommende år.

Hvilke tilbud kunne du godt tænke dig, lød det næste spørgsmål. Svarene blev til en ordsky, hvor emner som afskaffelse af jobløn, senkarriere, kurser og tilbud til pensionister tonede tydeligt frem.

Regnskab i farver

Så tog Niels Ellegaard hul på regnskabets time, som dog kun varede en brøkdel af 60 minutter.

Helt usædvanligt krævede det en farveprinter at præsentere tallene, da flere af dem var røde.

”Som så mange andre havde vi minus på renter og kursregulering i 2022. Det samlede negative resultat var dog mindre end der var budgetteret med, og det ser allerede lysere ud i år,” fortalte kredsens fynske finansordfører, inden forsamlingen godkendte og gav decharge til regnskabet.

”Niels elsker blue power – er ikk’ så glad for rø’e farver,” lød det senere i rap-referatet fra Per Vers.

Der var også fuld opbakning til bestyrelsens forslag om tre vedtægtsændringer og forslaget om at indføre honorar for kredsbestyrelsesarbejde.

”Vi er den sidste kreds uden honorar og bruger ligesom andre meget tid på kredsarbejdet uden for arbejdstid. Honoraret afløser det beløb, vi hidtil har fået som uddannelsesmidler,” forklarede Pia Stæhr.

I Per Vers’ udlægning: ”Det’ nemt at sige, når man selv er boss, men det syn’s alle de andre heldigvis oss’.”

De genvalgte bestyrelsesmedlemmer Anette Kammann og Anne Nysum Dejrup fik klapsalver og blomster. 

Bestyrelsesvalget blev klaret med klapsalver til Birgitte Abildgaard (fællestillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn), René Paludan (fællestillidsrepræsentant i Euronext Securities), Anette Kammann (fællestillidsrepræsentant i BEC) og Anne Nysum Dejrup (fællestillidsrepræsentant i BNP Paribas), som alle var genopstillet.

Dan Roland Hansen (tillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn) blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant.

Christer Peter Niesø Lyngbye og Jacob Bjørn Holm blev genvalgt som kritiske revisorer og Claus Bo Pedersen som kritisk revisorsuppleant. 

Svampet underholdning

Efter generalforsamlingen vankede der okse med svampesauce og citronfromage a la cheesecake.

Svamp indgik også i standupkomikeren Heino Hansens show – dog i en mindre appetitlig udgave på fødderne og mere intime dele af kroppen. Publikum fik også detaljerede beskrivelser af komikerens bryllupsnat og sprøjtende følger af at servere tatar.

Publikums reaktioner var blandede, men sammen med verdens bedste kolleger kan man klare det meste …

Seneste nyt