Menu luk

Forandringer håndteres bedst, når du bliver i nuet

45 tillidsrepræsentanter deltog i kredsens virtuelle vanebryder-workshop med Torben Wiese, hvor de blev klædt på til at agere i de forandringer, arbejdslivet og corona-situationen udsætter dem for.

28. apr. 2021
2 min

Corona-restriktioner i 2020 havde forhindret tillidsrepræsentanterne i Finansforbundet Kreds Øst i at mødes til den temadag og det seminar, som kredsen traditionelt inviterer til for at styrke netværk, erfaringsudveksling og give ny inspiration til dagligdagen. Corona-restriktionerne var der fortsat fredag 16. april i år, men nu skulle tillidsrepræsentanterne altså mødes - om ikke andet så virtuelt, og derfor inviterede kredsen til en online-workshop med overskriften ”Bryd vanen, bøj fisken og få succes med forandringer”.
”Tankegodset bag arrangementet var at sætte fokus på forandringer og præsentere værktøjer, der normalt står i vejen for os i forhold til at håndtere forandringer. Workshoppen var planlagt i februar 2020 i samarbejde med habitmanager Torben Wiese, og dengang kunne vi ikke vide, hvor aktuelt emnet ville være her mere end et år siden med ekstraordinært mange forandringer i vores arbejdsliv og samfundet som helhed på grund af corona”, siger Birgitte Abildgaard fra kredsbestyrelsen og fortsætter:

”De har det seneste år ofte siddet alene på pinden i deres virksomhed og skullet klare det store pres, som arbejdslivet under corona-nedlukningen har været for en del af deres kolleger”.

Svært at tage imod anerkendelse

45 tillidsrepræsentanter deltog i workshoppen, der fandt sted kl. 9-12 samme dag, som kredsen holdt sin årlige generalforsamling – ligeledes virtuelt - om aftenen. Forinden havde deltagerne fået tilsendt en goodiebag med Torben Wieses bøger, et kompendium til brug på dagen samt lidt snacks fra kredsbestyrelsen, så de var forberedt til programmet, der dels bød på oplæg om at bryde vaner fra Torben Wiese og dels gruppearbejde.

”En af læringerne fra dagen er, at man skal blive i nuet, når der sker noget uventet. For når du er i nuet, er det sjældent, at vanerne og automatpiloten tager over”, forklarer Birgitte Abildgaard.

Et andet tema handlede om at give og modtage anerkendelse.

”Mange tillidsrepræsentanter er gode til at give anerkendelse til deres kolleger, men det kan være sværere selv at tage imod anerkendelse og ikke bare slå en kompliment hen med, at det er en del af éns job”, siger Birgitte Abildgaard.

Hun og den øvrige kredsbestyrelse håber, at det efter sommerferien bliver muligt at samle kredsens tillidsrepræsentanter til et seminar, der foregår fysisk.

 

Seneste nyt