Menu luk

Finansforbundet Kreds Øst skriftlige beretning 2022

Kredsbestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst ser tilbage på et 2022, der blandt andet gav mere viden om hjemmearbejde og bød på et langt forløb forud for den nye overenskomst. Det var også et år med nye medlemstilbud og konkret arbejde med kredsens strategi. Et år, der gav masser af viden og inspiration at arbejde videre med for at bedre medlemmernes hverdag.

Af Birgitte Aabo

Et år med udfordret trivsel

Der skete noget med medlemmernes trivsel i løbet af 2022, og det var ikke noget godt. Det må Finansforbundet Kreds Øst konstatere, når de ser tilbage på året, der er gået.

Selv om den seneste trivselsundersøgelse blandt Finansforbundets medlemmer viste, at det i det hele taget gik den forkerte vej ovenpå bedre trivsel under coronaens hjemsendelser, var tilbagegangen endnu mere markant blandt kredsens medlemmer. Det vil bestyrelsen handle på:

”Vi ved ikke, hvorfor vores medlemmer trives så meget dårligere. Er det fordi, vi er en it-tung kreds? Vi vil sætte mere fokus på trivsel, præsentere en palette af tilbud for at trække trivslen den rigtige vej og forsøge at afdække, hvad det skyldes”, siger kredsbestyrelsesmedlem Birgitte Abildgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.

Hjemmearbejdsdage har skyggesider

Flere hjemmearbejdsdage opfattes af mange medlemmer som goder, men det kan også have negative omkostninger, påpeger Kim Frederiksen, kredsbestyrelsesmedlem, IBM Danmark:

”Jeg tror, det i 2022 gik op for mange, at der mangler noget socialt. Der er en følelse af at få ro til at være effektiv derhjemme, men det går ud over vores sense of belonging.”

Uden den fornemmelse, risikerer man også at være dårligere stillet i ledelsens optik. Det har Anette Kammann, kredsbestyrelsesmedlem, BEC, oplevet:

”En kollega arbejdede altid hjemme og levede i en periode ikke op til ledelsen forventninger. Hun blev tvunget ind på arbejde, og det løftede hendes præstation – hun fandt ud af, at hun faktisk havde været ensom derhjemme.”

Sværere at samles fysisk

Kredsformand Pia Stæhr, Nets, har også i årets løb konstateret, at det er blevet sværere at samle kollegerne til fysiske arrangementer, som eksempelvis afdelingsarrangementer, jubilæer og lokale generalforsamlinger:

”Man prioriterer ikke længere at deltage på samme vis ved sociale begivenheder. Det er, som om turen til arbejde opleves som længere end tidligere. Transporttid er blevet mere spildtid end det var før.”

Før pandemien var det mere naturligt med smalltalk om dagligdagen ved kaffemaskinen på arbejde - og i det hele taget at sludre med kolleger, er oplevelsen i kredsen.

Fordybelsestid har også vist sig at være en stadig vigtigere faktor for trivslen. Den er i fokus på nogle virksomheder, blandt andet arbejdes der med det i Nets. I kredsen er bestyrelsesmedlemmerne enige om, at det også er et område, man vil dyrke meget mere og at det bliver et tilbagevendende emne i de kommende år.

Alle emner til den skriftlige beretning

Banko styrer

Den trivselskapital, der ligger i det sociale, bliver dyrket af Finansforbundet Kreds Øst. I 2022 var banko igen den helt store magnet. Der blev holdt banko fem gange rundt om i landet og op mod 800 medlemmer mødte op for at nyde hinandens selskab over lidt mad - og dyste om præmierne.

Per Løvgren, kredsbestyrelsesmedlem, SDC, er ikke i tvivl om, hvorfor banko er så populært blandt medlemmerne:

”Det handler ikke så meget om spillet. Det er en uformel mulighed for at være sammen. Pia (kredsformand, red.) holder ti minutters oplæg fra hoften, og så er der ellers hygge. Der er masser af ny relationsdannelse, men der er også afdelinger, der kommer sammen, ældre og yngre mellem hinanden.”

Gratis billetter

I 2022 brugte kredsen lidt af sin formue, som er på hele 15 millioner kr., til at give medlemmerne mulighed for gratis billetter ved ikke mindre end ti lejligheder i årets løb. Der var blandt andet mulighed for at få oplevelsesgavekort til Zoo, Skovtårnet, biografer og Louisiana.

For at sikre sig billetterne, skulle medlemmerne holde sig orienterede og slå til, når muligheden bød sig. Det betød at man også opnåede mere trafik på hjemmesiden. En trafik, som ikke mindst er ønskværdigt, efter at kredsen har sagt farvel til det fysiske medlemsblad og i stedet lægger nyheder og andet indhold til medlemmerne op her.

”Med billetterne gav vi medlemmerne noget konkret, støttede også det kulturelle liv efter coronaen, og fik samtidig meget mere synlighed ud af det, end hvis vi havde delt gavekort ud,” konstaterer Kenneth Mikael Samuelsen, kredsbestyrelsesmedlem, BankNordik.

Til gengæld var det noget tungt at trække medlemmer til fysiske fællesarrangementer som fx foredrag af kendisser. Kredsbestyrelsen har iagttaget, at det tilsyneladende gælder alle typer af arrangementer – som nævnt med banko som en lysende undtagelse – og vil nu gå i tænkeboks om, hvordan det kan ændres.

Fortsat fysisk generalforsamling


Det ligger fast, at generalforsamlingen også fremadrettet vil være fysisk.

”Vi fastholder at samles fysisk hvert år. Selv om det er pivdyrt, er det pengene værd, for kredsen er i det daglige spredt for alle vinde. Det giver stort udbytte at have den mulighed for at være sammen,” fastslår kredsformand Pia Stæhr.

Lidt færre har chancen for at deltage i generalforsamlingen i år end sidste år, for Handelsbanken blev opslugt at Jyske Bank og forlod dermed Finansforbundet Kreds Øst. Det betød farvel til knap 7 procent af medlemmerne i kredsen, 477 personer. Dog kom der cirka 150 nye medlemmer ind fra Merkur Andelskasse og senest her pr. 1. april 2023 fra MobilePay.

Kredsen havde sidst i 2022 lige knap 7.500 medlemmer, heraf 1000 pensionister.

Strategiseminar gav retning

’Tag telefonisk kontakt med tillidsrepræsentanterne'.

Det er et eksempel på en af de opgaver, kredsbestyrelsesmedlemmerne forpligtede sig selv og hinanden til ved et todages strategiseminar i året, der gik.

”Det gav retning for vores strategi og var meget konkret - det gav os hver især ejerskab for opgaver,” siger Anne Nysum Dejrup, BNP Paribas Personal Finance.

Pia Stæhr tilføjer: ”Vores strategi læner sig naturligvis op ad Finansforbundets, men vi arbejdede med den ud fra den virkelighed, vi har i netop vores kreds.”

Kredsbestyrelsen er i øvrigt i 2022 blevet udvidet med netop Anne Nysum Dejrup og Anette Kammann, BEC – og formanden er glad:

”Det er dejligt at opleve den ildhu, de kommer med, sammen med ny energi og nye vinkler.”
Når bestyrelsen holder møder, kan den på grund af ombygning ikke som sædvanligt gøre det i Finansforbundets lokaler. Det har man besluttet at få det bedst mulige ud af, og derfor vil man gerne rundt til virksomheder og holde møder – og samtidig samle indtryk og tale med tillidsrepræsentanter.

I februar i år blev mødet holdt hos BEC, og nye invitationer modtages med glæde.

Uddannet i kredsbestyrelse

At være kredsbestyrelsesmedlem kræver mange kompetencer, og alle i rollen er blevet uddannet i Finansforbundets regi.

Blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne i Finansforbundet Kreds Øst er der bred enighed om, at uddannelsen var en god oplevelse, som omtales som ”grundkursus i, hvordan man er politiker”, med fokus på, hvordan den enkelte udvikler sine evner i den retning.

Rene Paludan, kredsbestyrelsesmedlem, Euronext Securities:

”Det var på samtidig et rigtig godt samvær med medlemmer fra andre kredse. Det var lærerigt at høre, hvordan de arbejder – og det gav noget mere netværk på tværs af kredsene.”

Netværk for fællestillidsrepræsentanter

Tilbage i 2017 tilbød kredsen fællestillidsrepræsentanter at mødes i netværk og dele viden og erfaring.

I første omgang var det tænkt for dem, der sidder alene om opgaverne, men stadig flere meldte sig og ville være med.

”Vi var ikke klar over, at også de garvede fællestillidsrepræsentanter kunne få noget ud af det. Men de har været meget glade for det – de kan også dele ud af deres erfaring. Ud af de i alt 28 fællestillidsrepræsentanter, vi har i kredsen, deltog de 20 ved seneste møde”, fortæller næstformand i kredsen, Niels Ellegaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.

Krav til FH

2022 blev også året, hvor Finansforbundet blev fuldgyldigt medlem af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”Nu, da vi er medlem, skal vi huske at kræve, at FH også tager de store dagsordener, der handler om vores sektor og arbejdsområde. Vi skal have noget for vores medlemskab,” mener Pia Stæhr.

Mere for it-medlemmer

I 2022 blev it-klubben for tillidsrepræsentanter nedlagt, og Finansforbundet har også opsagt medlemskabet af Dansk IT med virkning fra sommeren 2023.

Nu glæder kredsbestyrelsen sig til at få mere at vide om de nye tiltag, der er undervejs og skal sikre, at forbundet sætter dagsordenen for finans-it:

”Vi glæder os til at høre mere og videreformidle det, så vi kan vise it-medlemmerne, at der også er fokus og tilbud til dem. Det bliver spændende,” siger Anette Kammann.

Grundig OK-proces

Forud for den nye overenskomst var der en lang forberedelsesproces, som var meget omfattende og samlede forslag til krav ind fra hver enkelt virksomhed og fra de ni kredse i Finansforbundet.

Til det brug fik tillidsrepræsentanterne et færdigt mødekoncept for medlemmerne fra Finansforbundet, som er blevet flittigt brugt.

”Det har været en sund proces. Vi var enige om primært at gå efter lønnen, men der var en lang filtreringsproces og vi har samlet mange krav, som vi også vil gøre brug af ved næste overenskomst,” siger Pia Stæhr.

Kredsen har gjort sin indflydelse gældende på forskellig vis og satte direkte fingeraftryk på overenskomsten i form af retten til at have en bisidder med til samtaler i forbindelse med sygefravær.

”Det er en god overenskomst, og den krævede hård kamp. Jeg oplevede, at vi og medlemmerne blev mødt med mistro fra arbejdsgiverne. Det virkede mest af alt, som om de ønskede at skrive nærmest alt og især Finansforbundet ud af standardoverenskomsten,” siger hun.

På Færøerne oplever Kenneth Mikael Samuelsen også, at der skal kæmpes, her handler det især om det faglige arbejde:

”Arbejdsgiverne har typisk udspil, der handler om at fjerne den beskyttelse, vi har som tillidsrepræsentanter – de vil gerne det faglige arbejde til livs. Det afviser vi selvfølgelig hver gang.”

Dataetik under luppen

I 2022 blev dataetik stadig mere aktuelt, for arbejdsgiverne sidder inde med en voksende mængde data om medarbejderne – i form af oplysninger om, hvem de ringer til og hvor længe, hvor ofte og hvor længe de er logget på og meget andet.

Som Kim Frederiksen konstaterer, er det indtil videre ”Det vilde vesten”, og han er glad for, at det er et af de områder Finansforbundet har valgt som fyrtårns-emne i år:

”Vores medlemmer sidder ofte i dilemmaer, der handler om dataetik på den ene eller anden måde. Så det er et rigtigt godt område at få mere opmærksomhed omkring.”

Bedre image

Heller ikke 2022 blev året, hvor finanssektoren blev fremhævet for sine gode gerninger. Og det er faktisk ikke rimeligt, er stemningen i Finansforbundet Kreds Øst. De ser derfor frem til at være med til aktivt at rette op på det i året, der kommer.

”Vi er elendige til at forsvare os i sektoren og til at fortælle alle de gode historier om vores bidrag til vækst og udvikling, grøn omstilling og bekæmpelse af kriminalitet. Vi ses som banditter,” siger Kenneth Mikael Samuelsen.

Kredsformand Pia Stæhr er bekymret for, at det dårlige image går ud over medlemmerne:
”Ofte sidder de som lus mellem to negle. Selv om de udfører deres arbejde samvittighedsfuldt er det dem, der står for skud, når kunderne er utilfredse. Derfor vil vi også i kredsbestyrelsen være med til at fremme de gode historier fra sektoren - og løfte vores image.”