Menu luk

Løn i kroner i stedet for procenter

Finansforbundet og Færøernes Arbejdsgiverforening underskrev en ny 2-årig overenskomst den 18. april 2023. Der var stor fokus på inflationen og resultatet blev præget af dette, idet man for første gang fik lønforhøjelse i kroner i stedet for i procenter.

13. jun. 2023
3 min

De ansatte i BankNordik, Trygd og Skyn har fået en ny 2-årig overenskomst, som har en samlet ramme på 7,84%.
Det første år reguleres lønnen med 1.552 kr. for alle ansatte. Det er en regulering på 3,80% omregnet til kroner, - så alle får samme lønregulering.
”Vi har haft fokus på at ’løfte i bunden’ da inflationen rammer hårdest hos dem med de laveste lønninger,” siger Kenneth Samuelsen, formand i personaleforeningen i BankNordik. Personaleforeningen har både ved medlemsmøderne og i spørgeskemaet op til forhandlingerne været åben over for denne mulighed og medlemmerne har kvitteret med, at sådan skulle det være.
På Færøerne har inflationen også fyldt meget politisk, og det har resulteret i, at en del faggrupper med lave lønninger har fået et ekstra lønløft i kroner.
”Det gjorde nok også sit til, at det lykkedes, at få lønreguleringen for det første år i kroner - vi mener også, at det er socialt ansvarligt at gøre sådan”, siger han.

Historisk mange sagde JA

Med en regulering i kroner i stedet for procenter vil dem med høje lønninger opleve at få en mindre lønforhøjelse, når man omregner i procenter. Men urafstemningen viste, at 97% sagde JA til den nye overenskomst. Og der har været en bred accept og forståelse af, at man har lønreguleret på en lidt utraditionel vis denne gang blandt de ansatte. I 2024 reguleres lønnen så med 4,04%, og da vil det så være i procenter.

”Historisk set har overgangen mellem 2 og 3. lønklasse vist sig at være svær i vores overenskomst, og derfor er vi glade for at vi har fået lavet en smidig overgang mellem de 2 lønklasser,” siger Kenneth Samuelsen.
”Vi håber på, at vi om 2 år kan se en forandring i indplaceringerne i vores løntabeller - noget især yngre medarbejdere har efterspurgt.”

Fredagen efter kr. himmelfartsdag

”At få fri fredagen efter Kristi himmelfartsdag er noget, som vi også på Færøerne har kunnet tænke os. Den færøske finansielle sektor har som den eneste i kongeriget holdt åbent denne dag, siden dagen blev en fridag i Danmark og Grønland tilbage i 2008.”
Man vejrede morgenluft op til forhandlingerne, for arbejdsgiverne gav nu udtryk for, at nu skulle dagen blive til en fridag - dog betinget af, at hele den finansielle sektor på Færøerne kunne blive enig om dette.
Hvor Finansforbundet og Færøernes Arbejdsgiverforening blev enige om at holde fri, så gik det mindre godt i forhandlingerne med resten af den finansielle sektor på Færøerne (YTF). Her kunne man ikke komme til enighed om prisen for at fredagen blev en fridag.

”Det var meget skuffende for både personaleforeningen og ikke mindst medlemmerne, for vi havde jo fridagen i hånden - men desværre blev den tabt på gulvet”, konstater formanden.

Tilfredse trods reallønsfald

Overenskomst resultatet er på samme niveau som resten af det færøske arbejdsmarked.
”Med de resultater, som de ansatte leverer år efter år, burde vi få en højere ramme, men det private arbejdsmarked på Færøerne er meget stramt reguleret, helt ud på 2. decimalen,” forklarer han.
”Folk er dog tilfredse, for vi lander ikke bare en lønramme, hvor alt går til løn. Vi fik præget resultatet så meget, at vi også fik en lokalaftale om erstatningsferie – noget, der slet ikke findes på det færøske arbejdsmarked,” siger Kenneth Samuelsen og runder af:

”Vi ser frem til, at krig og deraf høj inflation forhåbentlig snart er historie, og at vi - blandt andet med lønregulering i kroner i år og en forholdsvis høj lønregulering næste år på over 4% - vil genvinde købekraften for vores medlemmer”.

Seneste nyt