Menu luk

Historieløshed er en trussel

Den danske model er værdifuldt arvegods - kredsens tillidsrepræsentanter er i gang med en 3-trins fagpolitisk dannelsesrejse

12. jun. 2023
2 min

I Finansforbundet Kreds Øst ønsker vi, at vores tillidsrepræsentanter er gode, engagerede mennesker, der på bedste vis varetager vores medlemmers interesser.

Som en del af denne opgave har vi vurderet, at det giver mening at tage dem, der har lyst, med ud på en fagpolitisk dannelsesrejse i 2023 og 2024.

Vores virksomheder i kredsen er i vidt omfang internationale, og opgaven med at indgå lokale aftaler ude på virksomhederne kan være udfordret af, at internationale virksomheder ikke er vant til at gøre tingene på denne måde.

Den danske model er arvegods af den mest værdifulde slags. For uden den og al den erfaring, vi har opnået i forhold til at forhandle og indgå aftaler til fælles bedste – så er det præcis historieløsheden, der truer os. Og sikke en trussel: tænk ikke at have lært af møjsommeligt opnåede erfaringer.

Ingen fagforstening

Inden hovedaftalen fra 1899 gjaldt kun ledelsesretten. Vi har snart 125 års erfaring om, at vi lokalt kan aftale langt bedre aftaler, end hvis alt blev besluttet af blot den ene halvdel af det gode selskab.
Vores fleksible tilgang til arbejdsmarkedet holder vand endnu – men vi skal også sikre, at bå-den stadig kan flyde og har en fremdrift, der matcher nutiden.

Vi skal tale om fagforening – og ikke fagforstening – citat Michael Budolfsen, Finansforbundets næstformand. Vi skal hele tiden være klar til at gentænke forholdene og lære af hinanden, ude som hjemme.

Med dette for øje har vi indbudt kredsens tillidsrepræsentanter til en 3-trins fagpolitisk dannelsesrejse, hvor første etape løb af stablen i april.

Vi besøgte sammen med Michael Budolfsen Arbejdermuseet i København og havde besøg af relevante oplægsholdere.

Næste etape kommer til at handle om landspolitik og sidste etape om alle de reguleringer af vores arbejdsmarked, der stammer fra EU.

Så rejsen er begyndt. Spørg gerne din tillidsrepræsentant om projektet. Og husk, at du med dit medlemskab af Finansforbundet har gratis adgang til Arbejdermuseet – endda sammen med en ledsager.


Emner

Seneste nyt