Menu luk

Alle medlemmers hverdag er repræsenteret

Vidt forskellige arbejdspladser er samlet i Finansforbundet Kreds Øst – og ved landsmødet afspejledes det i en bredt sammensat delegation.

25. okt. 2023
3 min

Kreds Øst Delegation Landsmøde 2023 Hjemmeside

Hvad får du som medlem ud af, at Finansforbundet Kreds Øst sendte en 34 personer stor delegation til landsmødet på Hotel Nyborg Strand i Nyborg i slutningen af september?
Det spørgsmål er nemt at besvare for kredsbestyrelsesmedlemmerne Birgitte Abildgaard og René Paludan fra henholdsvis Sparekassen Sjælland-Fyn og Euronext Securities.
”Når vi samler så mange mennesker fra Kreds Øst til landsmødet, afspejler det, at vi er en bredt sammensat kreds med mange forskellige typer medlemmer. Med den brede delegation sikrer vi, at alle er repræsenteret, med vidt forskellige virkeligheder og ofte også meget forskellige syn på tingene,” siger Birgitte Abildgaard.

Afstemmer holdninger

René Paludan forklarer, at forarbejdet op til landsmødet også er med til at afstemme holdninger på tværs af delegationen:
”Fordi vi er så bredt sammensat, er vi også allesammen klar over, at man skal kunne klippe en hæl og hugge en tå for nå til enighed. Det er en stor styrke for os, at vi på den måde har klappet tingene af på forhånd,” siger René Paludan.
Han lægger også vægt på, at man af respekt for de forskellige hverdage og synspunkter i Finansforbundet Kreds Øst lader de delegerede stemme frit under landsmødet – man beslutter altså ikke, hvad der skal stemmes for kredsen samlet.
”Det er noget, der også er meget vigtigt for mig. Jeg vil kunne tage frit stilling fra sag til sag.”

Hjemmearbejde og trivsel

Birgitte Abildgaard arbejdede under landsmødet i år i den gruppe, der blandt andet diskuterede hjemmearbejde.
”Den forskellighed, der er fra virksomhed til virksomhed, er virkelig markant. I den ene yderlighed bliver der insisteret på, at alle møder så meget ind som muligt. I den anden yderlighed belønner man de ansatte for at vælge at arbejde hjemme. Så det er noget, der er behov for at have meget fokus på.”
Trivsel er i det hele taget et tema, der har optaget kredsen meget igennem mange år - også før resten af Finansforbundet blev optaget af det.

Tålmodighedsarbejde

Som en del af trivselsarbejdet er kredsen nu optaget af at arbejde for at komme ensomhed på jobbet til livs. Netop det punkt var også med i formandsberetningen og dermed noget, Finansforbundet vil bruge kræfter på i den kommende periode.
”Politik er tålmodighedsarbejde. Der kan nogle gange gå flere landsmøder, før det man arbejder for, slår igennem. Det handler om de lange linjer,” konstaterer René Paludan.
Derfor kan man som ny delegeret godt få et indtryk af, at de politiske drøftelser er lidt højtragende og langt fra dagligdagen, mener Birgitte Abildgaard.
”Men man skal huske på, at landsmødet handler om de tre kommende år. Meget kan ske, fx anede man jo ikke i 2017, at der ville komme en pandemi. Derfor er der også nødt til at være rum til at indarbejde virkeligheden løbende.”

Favner de nye

Kredsens bestyrelse, som har udvalgt de delegerede, var meget opmærksomme på at få nye deltagere integreret i processerne. Ellers kan man føle sig lidt fortabt på et landsmøde, husker den erfarne René Paludan.
”Man kan godt komme til at sidde og glo lidt huller i luften, hvis man ikke bliver inddraget. Så det er vi meget opmærksomme på.”
Birgitte Abildgaard siger, at der i det hele taget er et stærkt sammenhold i delegationen ved landsmødet.
”Jeg har også fået respons fra nye deltagere om, at kredsen er meget favnende at være del af. Lige nu overvejer vi også at indføre et midtvejsmøde for vores delegerede til det næste landsmøde, så alle kan høste af hinandens foreløbige erfaringer.”

Seneste nyt