Menu luk

Som tillidsrepræsentant kan jeg udvikle mig

29-årige Louise Kjær var især motiveret af muligheden for at uddanne sig og udvikle sig personligt, da hun ved årsskiftet begyndte som ny tillidsrepræsentant i BEC. De første tre dage på Finansforbundets tillidsrepræsentantuddannelse har begejstret hende.

10. feb. 2022
2 min

”Uddannelsen var min stærkeste motivation for at melde mit kandidatur som tillidsrepræsentant. Jeg havde i et stykke tid gået og tænkt over, hvad der skulle ske i mit arbejdsliv, og da jeg læste om, hvad hvervet som tillidsrepræsentant indebærer og talte med fællestillidsrepræsentant Anette Kamman her i BEC om det, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle jeg være”, fortæller Louise Kjær.

Hun er 29 år, arbejder på 5. år i BEC i Roskilde som Business Analyst med kundekontakt i forhold til betalingsintegrationssystemer og har siden 1. januar været en af BEC’s i alt seks tillidsrepræsentanter.

”Jeg vil gerne have noget mere uddannelse på mit CV og tænkte, at Finansforbundets tillidsrepræsentant-uddannelse er et godt sted at starte, fordi den rummer så mange interessante emner og også udgør et modul – ’Ledelse i praksis” – af akademiuddannelsen i ledelse”, siger Louise.

Spændende undervisning

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter (TR) består af to dele: En basis- og en specialiseringsdel. Hele uddannelsen er opbygget af moduler og varer i alt 17 dage, der svarer til 127,5 undervisningstimer. Louise Kjær har sammen med cirka 30 andre nye tillidsrepræsentanter for nylig gennemført de første tre dage på kursuscentret Kobæk Strand ved Skælskør.

”Det var rigtig spændende materiale, vi blev præsenteret for om blandt andet ledelseskommunikation og jura i forhold til overenskomsten. Det var ting, som jeg kendte overfladisk til, men som vi nu dykkede videre ned i”, fortæller Louise, der også nød godt af at udveksle erfaringer med de andre tillidsrepræsentanter på uddannelsen.

”På forhånd tænkte jeg, at den måde vi tillidsrepræsentanter fungerede på i BEC var den gængse, men det gik op for mig, at vi er ret privilegerede i forhold til tillidsrepræsentanter i andre virksomheder. Det skyldes, at vi i BEC bliver tager meget med på råd af ledelsen og bliver involveret i mange ting”, siger Louise.

De 30 deltagere på TR-uddannelsen er delt op i mindre læringsgrupper med seks personer i hver, som de skal udveksle erfaringer med imellem uddannelsesdagene. Læringsgrupperne er vilkårligt sammensat, så der både er yngre, ældre, kvinder og mænd i hver af dem.

TR-uddannelsen slutter til efteråret med, at deltagerne kan vælge at gå til eksamen – det er dog ikke et krav. Næste uddannelsesdage er i marts.

”Jeg glæder mig til at lære mere”, siger Louise Kjær.

Finansforbundet Kreds Østs nyhedsbrev vil løbende følge Louise Kjærs gennemførelse af tillidsrepræsentant-uddannelsen i løbet af 2022.

Finansforbundet Kreds Østs nyhedsbrev vil løbende følge Louise Kjærs gennemførelse af tillidsrepræsentant-uddannelsen i løbet af 2022.

Seneste nyt