Menu luk

Det bliver svært at vende tilbage til kontoret

Det bliver lige så hårdt at komme tilbage som det var at blive sendt hjem, forventer to tillidsrepræsentanter fra BEC og Ekspres Bank efter over et år med hjemmearbejde. Men der er gode råd at hente hos arbejdslivsforsker.

28. apr. 2021
4 min

Bortset fra en kort periode i sensommeren har stort set alle medarbejdere i BEC arbejdet hjemme i over et år, og Sandra Gjelstrup forventer ikke, at alle vil være sluset tilbage før efter sommerferien. Ud over at være projekt maneger er hun tillidsrepræsentant sammen med fire andre for cirka 700 kolleger.

”Det er noget vi har meget fokus på, for det giver udfordringer og bliver svært at åbne op. Folk har fået nye vaner og har en masse ting de igen skal til at omlægge i deres liv efter så lang tid. Mange har også været glade for det, fordi folk kommer fra store dele af Sjælland, så de har sparet enorm meget tid på den daglige transport i myldretiden”, siger Sandra og fortæller, at mange også beretter om savn af fællesskabet, hvilket måske er en del af forklaringen på, at online-generalforsamlingen i den faglige personaleforening havde rekordtilslutning.

”Rigtig mange savner kollegerne. Det er svært når man ikke mødes ved kaffeautomaten og kan se folk i øjnene. Der er også kommet nye ansigter som det er svært at lære at kende og opbygge et tillidsforhold til, når man sidder hjemmefra. Vi andre kan også have forandret os, så der bliver nok brug for noget teambuilding”, siger hun.

Gradvist tilbage

Positivt er det dog ifølge Sandra at nedlukningen har skabt et mere positivt syn på hjemmearbejde, hvor nogle leder før troede det ville gå ud over produktiviteten.

”Det er ikke sket. Tværtimod giver mange den en ekstra skalle i den tid, de sparer på transport. Det har skabt velvilje for en mere fleksibel arbejdstid. Rammerne er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes intenst på det. Jeg kan så håbe det lander, hvor man måske kun kommer ind, når det er nødvendigt og fortsætter med meget online”.

Ligesom BEC har Ekspres Bank A/S gennem hele nedlukningen været meget forsigtige for ikke at lægge hele virksomheden ned på grund af smitte, fortæller Anne Nysum Dejrup, der arbejder i Customer Service og er fællestillidsrepræsentant for cirka 120 medarbejdere.

”Langt hovedparten arbejder stadig hjemme efter et år, så jeg er ikke i tvivl om at det for rigtig mange bliver lige så svært at komme tilbage som det var at blive sendt hjem. Heldigvis har vi en direktør, der er meget lydhør overfor, at det skal ske gradvist. Tænker det bliver noget med at byde ind et par dage om ugen”, siger hun og fortæller, at hun efter eget valg har været på arbejdspladsen hele tiden bortset fra en periode, hvor hendes datter lå syg med Corona:

”Det jeg hører er, at de fleste savner kollegerne, men at der ellers er store forskelle. For nogen vil det være hårdt pludselig at skulle ud ad døren igen og ind på et kontor igen med støj omkring sig. Andre er uendeligt trætte af online møder og har haft svært ved at skille arbejde og fritid ad derhjemme. De savner faste rammer”.

Lyt til og respekter forskelle

Netop de store forskelle i, hvordan folk oplever hjemmearbejde og tilbagevenden er utroligt vigtigt at have fokus på, fortæller Malene Friis Andersen, der er trivsel- og arbejdslivsforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun foreslår at kolleger og ledere som noget af det første i fællesskab tager en åben snak og er nysgerrige på, hvordan hver især har oplevet hjemmearbejdet, hvad har været godt og skidt:

”Vi er tit tilbøjelige til at tro at alle andre har haft de samme oplevelser som os selv, men det er langt fra tilfældet. Det skal man lytte til, give plads til og respektere. Her vil det være rigtigt godt, at man som leder er åben overfor en gradvis optrapning og er parat til at lave nogle aftaler i forhold til den enkeltes behov. Nogle har måske bare brug for den gåtur, andre et rum med ro til fordybelse, og andre igen har i starten brug for flere hele eller halve hjemmearbejdsdage”, siger Malene Friis Andersen og fortæller videre, at det også er vigtigt, at man som leder har et øget fokus på trivslen og måske tager initiativ til nogle sociale aktiviteter, for at ryste medarbejderne sammen igen.

Endelig kan man som medarbejder også selv gøre noget, for at forberede sig på den nye situation:

”Det vil for de fleste blive en krævende overgang. Vi skal ligesom trænes op igen. Derfor skal man heller ikke blive forskrækket over, at man vil komme hjem og være mere træt i starten. Det er helt naturligt. Her kan et råd være, at man i den periode undgår at lægge en masse aftaler ind i sin privatliv, så man får ro til restitution”, siger Malene, der oplever det som en utrolig spændende tid, hvor visionære ledere og medarbejdere i kølvandet på Corona pandemien vil definere fremtidens arbejdsliv:

”Vi skal simpelthen insistere på, at det her på alle måder er en unik mulighed til en snak om, hvordan vi rummer forskellighederne og får skabt de rette kompromisser i et bedre og mere fleksibelt arbejdsliv, der rækker ind i fremtiden”.

Seneste nyt