Menu luk

Vi skal blive ved med at være nysgerrige på den virkelighed, vi er en del af

Efter mange år med fagligt arbejde og otte år i bestyrelsen føler Henriette Hoffmann sig godt klædt på til sin nye post som næstformand i kredsen.

22. mar. 2024
2 min

Igennem nogen tid har det været kendt i Finansforbundet Jyske Bank Kreds, at der var generationsskifte undervejs – blandt andet på næstformandsposten.

”Vi vidste, at flere skulle på pension, og samtidig har jeg lyst til nye opgaver og har et ønske om i højere grad at være med til at sætte retning for kredsen. F.eks. ved at påvirke, hvordan vi skal være fagforening i fremtiden” siger den nyvalgte næstformand, 47-årige Henriette Hoffmann.

Hun tog strålende glad imod applaus på generalforsamlingen lørdag:

”Der var ingen modkandidater, det tager jeg, som et udtryk for, at I (delegerede) har tænkt, at jeg er den rigtige til hvervet”, sagde hun fra talerstolen.

Stor erfaring

Den nye næstformand har været fagligt aktiv siden 2007, først som tillidsrepræsentant og i de seneste otte år som medlem af kredsens bestyrelse.

”Jeg synes, jeg efterhånden har en del forskelligt med mig i rygsækken,” siger hun og fortsætter:

”Min interesse for medlemmernes vilkår og trivsel er intakt. Samtidig er jeg med årene blevet mere optaget af bredere dagsordener og samfundsmæssige strømninger, der ses på arbejdsmarkedet som f.eks. flere generationer, større mangfoldighed og  mange forskellige ønsker og behov til uddannelse, fleksibilitet og mening i arbejdet. Hvordan påvirker de strømninger banken? Og hvordan påvirker vi sammen med banken de strømninger? Og ikke mindst hvordan finder samfund, bank og Finansforbundet ud af at spille sammen, så det bliver et fælles ansvar at løfte opgaven”.  

Fastholder fokus

Henriette Hoffmann betegner sig selv som vedholdende, positiv og med en stærk tro på dialog som vejen frem.

Hun mener at, ”vi skal turde tale om tingene – også de svære ting og de ting, hvor vi selv har noget på spil”.  

”Uden at have alle svarerne, så tænker jeg da over, om vores overenskomst på et tidspunkt skal have en overhaling eller revitaliseres i sin opbygning. Det er en varm kartoffel, og selvfølgelig skal vi ikke sælge ud af arvesølvet, men omvendt skal vi evne at blive ved at være relevante for medlemmerne, som er blevet en mere divers gruppe.”

Selv om de lange politiske linjer har hendes store interesse, vil hun holde fast i sine mærkesager, som blandt andet er mulighed for kompetenceudvikling til medlemmerne og fokus på tillidsrepræsentanterne.

”Det er meget vigtigt, at vi understøtter og skaber et trygt læringsmiljø for og iblandt tillidsrepræsentanterne, så vi kan udvikle hinanden - og at vi i kredsen bliver ved at være nysgerrige på, hvad der sker i virkeligheden,” siger hun.

Klar til opgaverne

”Jeg forestiller mig, at jeg i min nye rolle skal gøre mere af det samme, men med den forskel, at jeg kommer tættere på beslutningstagerne – og jeg er klar på det, der kommer”.

"Vi skal turde tale om tingene – også de svære ting og de ting, hvor vi selv har noget på spil"
- Henriette Hoffmann, nyvalgt næstformand

I næste måned holder den nye kredsbestyrelsen strategidage, hvor man vil tale om prioritering af opgaverne fremadrettet. Det kan du læse mere om i det næste nyhedsbrev.

Seneste nyt