Menu luk

Endelig snart forår....

Læs her Marianne Lillevangs leder, som handler om medarbejderengagement og ansættelse af bl.a. fleksjobbere.

"Ved at ansætte flere fleksjobbere sender vi et klart signal om vores engagement i at skabe en mere inkluderende og mangfoldig arbejdsplads.".
- Marianne Lillevang - formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds

Hvert år, når jeg kører hjem fra kredsens generalforsamling, bliver jeg grebet af følelsen af taknemmelighed over, at foråret er lige om hjørnet. Mørket fortrænges af lyset. Blomster pibler op af jorden og varsler farver, nye tider og fornyet optimisme.

For os i kredsen er det også tid til at se på, om vi kan plante nye ideer og initiativer hos vores ledelse, der kan spire og gro i Jyske Bank. Initiativer og ideer, der vel at mærke kan bringe glæde for os, der er ansat i koncernen.

Men faktisk kunne det også være fedt, hvis andre udenfor banken kunne få glæde af de tiltag, vi tager i Jyske Bank.

Fundamentet er på plads i Jyske Bank

Jeg kan ærligt sige, at jeg er stolt af vores arbejdsplads – og jeg er stolt af at være formand for Finansforbundet Jyske Bank Kreds. 

I Jyske Bank har vi gode værdier. Vi har en ledelse, der har valgt at have ”Medarbejderengagement i top-3” som én af de strategiske pejlemærker. Det er et godt og vigtigt udgangspunkt.  

Der ER god grund til at klappe os selv på skuldrene. Betyder det så, at vi er helt i mål og kan sætte os tilbage og hvile på laurbærrene?

Der er rigelig plads til forbedringer

Nej, det gør det ikke. For der er områder med udviklingspotentiale, hvor vi kan gøre det bedre. Det handlede en del af min beretning på generalforsamlingen om i år. 

Vi er ikke gode til at ansætte og inkludere sårbare medarbejdere! 
Fleksjobbere udgør en del af gruppen af sårbare medarbejdere. Hverken i den finansielle sektor eller i Jyske Bank kan vi prale af, at vi har mange fleksjobbere ansat.  

Argumentet for ikke at ansætte fleksjobbere er ofte, at det vil koste penge og være på bekostning af andre medarbejdere. Det er ikke min tilgang til det. Den erfaring og det talent de kan byde ind med, overses desværre alt for ofte på grund af den særlige arbejdssituation de står i, nemlig at de ikke kan arbejde fuldtid. Men ved at åbne vores døre for flere fleksjobbere åbner vi også vores horisonter for nye ideer, perspektiver og løsninger. 

Det handler bl.a. om medarbejderstolthed og samfundsansvar

Det handler ikke kun om, hvad fleksjobberne kan byde ind med til os i banken. Det handler også om vores ansvar ift. at bidrage til at opbygge et samfund, der værdsætter og inkluderer alle dets medlemmer.

Ved at ansætte flere fleksjobbere sender vi et klart signal om vores engagement i at skabe en mere inkluderende og mangfoldig arbejdsplads. 

Som jeg ser det, er det helt afgørende, at vi i Jyske Bank gør vores til at skabe et rummeligt arbejdsmarked ved sammen at arbejde for at inkludere flere fleksjobbere på vores arbejdsplads. Det skal selvfølgelig give værdi hele vejen rundt. Derfor skal der også være et match. Det skal der jo også til alle andre jobs. 

Og ved det rigtige match er der evidens for økonomisk bundlinje til Jyske Bank. Dermed er det en ”win-situation” for både fleksjobber, samfund og banken.

Med det gode fundament og samarbejde vi har i Jyske Bank, så er jeg sikker på, at vi sammen kan løfte opgaven til UG.  

Jeg vil invitere til, at vi kommer i arbejdstøjet! Vi vil i Finansforbundet Jyske Bank Kreds arbejde for, at vi i Jyske Bank ansætter flere fleksjobbere. Vi skal vende den kedelige fleksjobsstatistik i Jyske Bank til noget, vi kan være stolte af. Med højere medarbejderstolthed er det min opfattelse, at vi kommer tættere på målet om medarbejderengagement i top-3.

Fakta om fleksjob i den finansielle sektor
I landets penge- og realkreditinstitutter var der i 2. kvartal 2023 ansat 150 fleksjobbere på den nye fleksjobordning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Det svarer til, at 3,7 ud af 1.000 beskæftigede var ansat i fleksjob. 


Til sammenligning var der 6,6 fleksjobbere for hver 1.000 ansatte i den øvrige finansielle sektor, herunder forsikring og pension, som beskæftiger cirka lige så mange som penge- og realkreditinstitutterne. 


På arbejdsmarkedet generelt var der 26,4 fleksjobbere per 1.000 beskæftigede.

Kilde: Finansforbundets beretninger på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Danmarks Statistik.

 

Sammen om arbejdslivet

Arbejdslivet er ikke altid snorlige. Forskellige begivenheder kan gøre, at arbejdslivet tager en uventet drejning. Her skal den enkelte mødes med tillid, respekt og fællesskab.

Læs mere

Seneste nyt