Menu luk

Finansforbundet i Nykredits undersøgelse af medlemmernes holdning til hjemmearbejde

Hen over årsskiftet 2020/21 gennemførte Finansforbundet i Nykredit en spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes oplevelse af hjemmearbejde. Undersøgelsen blev gennemført på tærsklen til den 10. måned med hjemsendelser efter regeringens nedlukning den 11. marts 2020, og den havde to formål: Dels var vi nysgerrige på, om holdningen havde ændret sig efter de meget positive tilkendegivelser fra medarbejderne i begyndelsen af hjemsendelserne, og dels søgte vi inspiration til hvad en eventuel aftale om fremtidigt hjemmearbejde burde indeholde.

Kort efter regeringens nedlukning af samfundet på grund af Covid-19 pandemien den 11. marts 2020, og den deraf følgende hjemsendelse af medarbejderne, gennemførte Nykredit en undersøgelse af de ansattes holdning til hjemmearbejde. Undersøgelsen viste, at der på det tidspunkt generelt var en meget positiv stemning omkring hjemmearbejde blandt virksomhedens ansatte.

Men undersøgelsen blev som sagt gennemført i begyndelsen af hjemsendelserne, og i takt med at udsigterne til en normalisering af arbejdsdagen og en tilbagevenden til arbejdspladsen trak ud, blev vi i Finansforbundet i Nykredit nysgerrige på, om holdningen til hjemmearbejde måske kunne have ændret sig.

Derfor besluttede vi at gennemføre en ny undersøgelse i perioden fra den 10. december 2020 til 8. januar 2021 blandt medlemmer ansat i Nykredit. På det tidspunkt var der gået omtrent 9 måneder fra regeringens nedlukning af landet, og vores tese var, at de erfaringer vores medlemmer i mellemtiden havde gjort sig med hjemmearbejde, måske kunne have påvirket den generelle holdning.

Men vi havde også et andet formål med undersøgelsen. Den lange periode med hjemsendelser af medarbejderne havde nemlig vist, at det rent faktisk er muligt at drive en succesfuld finansiel virksomhed, også selv om kun et fåtal af medarbejderne møder ind på en virksomhedslokation dagligt. Derfor er det ikke vanskeligt at forestille sig, at hjemmearbejdet i ét eller andet omfang er kommet for at blive – også i et arbejdsmarked efter Covid-19, og derfor var det også vores tanke, at undersøgelsen kunne bruges som inspiration til, hvordan et fremtidigt hjemmearbejdskoncept kan se ud.

Hele 1.452 af vores medlemmer valgte at svare, hvilket resulterede i en svarprocent på 55. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange af vores medlemmer, der fandt tid til at besvare undersøgelsen. Den høje svarprocent giver nemlig undersøgelsen en tyngde og validitet, som gør det muligt at uddrage nogle troværdige konklusioner, og som giver os stof til det videre arbejde med at skitsere nogle rammer for hjemmearbejde i fremtiden.

Vi har samlet undersøgelsens konklusioner i en rapport, som du finder her.