Menu luk

Selv om I ikke kan lide det, I hører, går det ikke væk

Baglandets opbakning er alfa og omega. Det blev understreget på seminaret for tillidsvalgte, hvor politisk indflydelse var sat på dagsordenen. Finansforbundet i Nordeas nye formandskab har ingen problemer med at være uenige med Nordeas ledelse, men har fokus på, at resultater til gavn for medlemmerne kræver en god relation

7. dec. 2023
5 min
Dansk / English


Hvordan får man indflydelse – og hvordan viser man, når det er sket? Det var ét af de dilemmaer, der blev diskuteret, da omkring 100 tillidsvalgte fra Nordea mødtes til seminar i Roskilde. På seminaret blev de politiske partier og deres forskellige tilgang til indflydelse gennemgået – alt fra en logrende golden retriever til en stædig husky (slædehund).

”Vi har en opgave i at tydeliggøre for vores medlemmer, når vi får noget igennem,” understregede Dorrit Brandt – tidligere formand for Finansforbundet i Nordea og siden september valgt som formand for Finansforbundet.

Udfordringen er imidlertid, at størstedelen af sejrene sker bag lukkede døre. Det kan være en god aftrædelsesaftale for et medlem eller en indgået overenskomst med bankens ledelse, hvor det forhandlede resultat er bedre, end pilen pegede på i første omgang.

Ikke bange for ’en god konflikt’

Flere tillidsvalgte efterlyste, af Finansforbundet i Nordeas bestyrelse viser mere tænder over for Nordeas ledelse.

”Vi inviterer os selv til virkelig mange kaffemøder. Det skaber relationer, og når de er på plads, er det lettere at være uenige, fordi folk så ved, hvad vi kommer med, og hvem vi repræsenterer,” sagde Finansforbundet i Nordeas nye konstituerede formand Kasper Skovgaard Pedersen. Han understregede, at han ikke er bange for ’en god konflikt’:

”Det er ikke mit primære mål – på ingen måde. Men nogle gange kan modet til uenighed være med til løse et problem og en fastlåst situation.”

Næstformand Mette Balck Mejlby supplerede med at fortælle, at bestyrelsen ikke har problemer med at være uenige med bankledelsen:

”Bestyrelsen er bestemt ikke altid enige med Nordeas ledelse. Men vi er også bevidste om, at vi skal sikre resultater for medlemmerne, og det kræver en god relation. Det har en pris, når vi eksternt fortæller, at vi er uenige med ledelsen. Vi har ingen interesse i at skade Nordeas image på den lange bane, for det kan også gå ud over antallet af medarbejdere. Men først og fremmest repræsenterer vi medlemmerne – det er altid dem, vi er loyale overfor.”

Uenighed er et vilkår som tillidsrepræsentant

Peter Klinke, tillidsrepræsentant i Nordea Markets, sad med i panelet om politisk indflydelse. Han understregede, at tillid er grundlaget for hans virke.

”Uenighed er et vilkår som tillidsrepræsentant. Ledelsen har ofte drift som deres udgangspunkt, hvor jeg ser på mennesket. Men ofte vil vi det samme sted hen.”

Peter Klinke fortalte, hvordan afskedigede kolleger hurtigt kan føle sig glemt. De bliver ikke kontaktet. 

Han gør derfor en dyd ud af at kontakte de tidligere kolleger med jævne mellemrum for at høre, hvor de er, hvad de har brug for, og om der er noget, vi som fagforening kan være behjælpelig med. Det giver uvurderlig viden.

Indflydelsen sker ved kaffeautomaterne

Morten Ryom, formand for 3F Ungdom, påpegede i paneldebatten, at dér, hvor indflydelsen sker, det er ved kaffeautomaterne. Det er den uformelle snak, der bygger relationer, så man er klar til de store forhandlinger.

”Udfordringen ved et kompromis er, at man står tilbage med en situation, hvor ingen er rigtig tilfreds,” fortalte han og tilføjede, at ét af privilegierne ved at være ung er, at man kan tillade sig at være mere idealistisk.

Baglandet sikres gennem dialog

Finansforbundet i Nordeas nye formandskab opfordrede de tillidsvalgte til at invitere dem ud.
”Vi vil rigtig gerne komme ud og tale med jer og de lokale medlemmer. Som vi jævnligt siger til Nordeas ledelse: ’Selv om I ikke kan lide det, I hører, går det ikke væk.’ Det gælder også os. Vi ønsker at gå i dialog med medlemmer, som har kritiske input, så vi får flere perspektiver i spil. Det er et must for os at sikre, at vi har baglandet med, og det kræver dialog,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen og refererede til et oplæg på seminaret ved Dansk Sygeplejeråds tidligere formand Grete Christensen. I paneldebatten havde hun fortalt, hvordan sygeplejerådet havde mistet følingen med baglandet, og hvordan det førte til, at medlemmerne i 2021 stemte nej til deres overenskomst.

Ikke virksomhedsleder, men foreningsformand

På seminaret efterlyste flere tillidsvalgte en klar retning og strategi fra det nye formandskab. På det tidspunkt havde de kun siddet i stolene lidt over en måned.

”Vi har mange planer, men vi skal lige lande i rollerne. Og jeg er ikke virksomhedsleder, men foreningsformand. Mange har talt om, at Nordea er topstyret. Vi er stik modsat. Vi er valgt af medlemmerne, så vi vil inddrage og involvere. Vi vil kæmpe for medlemmernes ønsker og behov - og vi håber, at vi kan gøre det sammen,” lød opfordringen fra den konstituerede formand ud i salen til tillids-, fællestillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne.

Han ser politik som mindst lige så meget proces, som det er resultater og tal på et stykke papir.

”Processer og resultater er hinandens forudsætninger. I Nordea bliver vi nogle gange ’talblinde’ – særligt når det kommer til hvordan vi taler om vores People Pulse. Resultaterne er jo gode, men måden vi håndterer og taler om resultaterne på, kan - baseret på feedback fra vores tillidsrepræsentanter - godt trænge til et eftersyn. Vi skal sætte flere involverende processer på dagsordenen. Andre fagforeninger har f.eks. succes med såkaldte ’lyttekampagner’. Den øvelse vil også føre til større transparens,” sagde Kasper Skovgaard Pedersen.

One size fits none

Som et helt konkret tiltag vil Finansforbundet i Nordea det kommende år sætte særligt fokus på tre kommunikative temaer – ét ad gangen. For at repræsentere medlemmernes interesser bedst muligt, har bestyrelsen rakt ud til fællestillidsrepræsentanterne for at få deres bud på, hvad der fylder hos medlemmerne.

Det første tema er fleksibilitet, som handler om meget andet end antallet af hjemmearbejdsdage.

”Vi skal finde den rette balance mellem plads til individet og gode rammer for fællesskabet. Der er fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra og fra kontoret, men det er vigtigt, at der er rum for løsninger, der passer lokalt. One size fits none! Det handler om at tale sammen og være rummelige overfor hinanden – vi er forskellige med forskellige behov,” sagde Mette Balck Mejlby.

Hun fortalte i sin egenskab af formand for Union in Nordea, at Nordea-fagforeningerne på tværs af Norden snart laver en undersøgelse om fleksibilitet:

”Svarene her vil vi bruge i dialogen med Nordeas ledelse for at arbejde frem mod de bedste løsninger.”

Seneste nyt