Menu luk

Hvad holder man fast i, når alt er i bevægelse?

Dorrit Brandt, Finansforbundet i Nordeas formand, skriver om, hvordan man navigerer i en tid, hvor uforudsigeligheden hersker

3. jan. 2023
3 min
Dansk / English

I 2022 har uforudsigelighed hersket i vores samfund, i vores privatøkonomi og i verden omkring os. Ingen ting er, som det plejer at være. Renter og inflation er højere, end vi for et år siden troede muligt, samtidig med at er der mangel på arbejdskraft. Nogle virksomheder/brancher tjener flere hundrede procent mere end normalt, imens andre på bare 6 måneder er gået fra sund forretning til konkurs. 

Men selv om alt er i bevægelse, så går det godt i Nordea. I hvert fald, hvis vi læser nøgletal og investorkommentarer. Selv journalisterne er venlige imod os lige nu. 

Men tal giver ikke det fulde billede. 

Ingen skal sidde alene

I en tid, hvor bankens kunder er økonomisk pressede, sker det nu jævnligt, at de lader deres frustration og vrede gå ud over medarbejderne, både fysisk og verbalt. Begge dele helt uacceptabelt, og selv om Nordea har iværksat tiltag, der kan håndtere episoderne, bør vi som kolleger være ekstra opmærksomme. Tillidsrepræsentanterne har rejst denne problemstilling, og jeg vil gerne appellere til, at ingen sidder alene, hverken på telefonen eller fysisk i en afdeling. 

Vi skal også lære/genlære, at indtjeningen kommer ad anden vej, end vi længe har været vant til. Kolleger med mange lys i fødselsdagskagen har oplevet positive renter og boligprisfald før, men ikke alle har prøvet at rådgive i dette scenarie. Her skal vi igen være der for hinanden med sparring og hjælp – for de nødvendige kompetencer er ganske givet til stede i teamet. Jeg glæder mig over, at det anerkendes, at seniorkollegernes erfaring har værdi, og at de sættes i spil. 

Limen holder det hele sammen

Man tænker ikke over, hvor meget der holdes sammen af lim. Den er jo næsten usynlig. Men i samme øjeblik sammenhængskraften slipper – så falder konstruktionen sammen. Jeg ved, at mange af vores IT-kolleger har oplevet, at limen har sluppet i dele af de opgaver, som blev ramt af outsourcing. Det har givet anledning til ekstra arbejde, frustrationer og bekymring om forretningskritiske risici.

Derfor tænker jeg, at vi, i en tid hvor alting omkring os er så uforudsigeligt, skal holde lidt mere fast i det, som vi selv har indflydelse på.

Vigtige indsatser under ændrede forhold

Om ganske kort tid skal vi alle have vores PLD-samtaler. Mange kolleger satte i begyndelsen af 2022 mål/KPI’er for andre indsatser end dem, der lige nu genererer indtjening. Da målopfyldelse hænger sammen med Year-end-evalueringen, vil jeg appellere til, at der tages højde for de ændrede samfundsforhold, når resultaterne gennemgås.

Jeg håber desuden, at man holder fast i, at det lige nu er lige så vigtigt at holde tryghedsskabende rådgivningssamtaler, der fastholder kunderne og øger deres loyalitet overfor Nordea, som det er at lave nye forretninger. Q3-regnskabet viser, at der tjenes penge - mange penge. Det, håber jeg, bliver anerkendt hos jer hver især.

Hold fast!

Så hvad kan man holde fast i, når alt er i bevægelse? Måske er svaret: sig selv! Og så gør det heller ikke noget, hvis du også holder fast i dit medlemskab af Finansforbundet i Nordea i 2023.

Jeg ønsker dig et godt nytår!

Dorrit Brandt
Formand, Finansforbundet i Nordea

Seneste nyt