Menu luk

Finansforbundet i Nordea klar til formandsskifte

Når Finansforbundet holder landsmøde i slutningen af september, stiller Finansforbundet i Nordeas nuværende formand Dorrit Brandt op som formand, uden modkandidater.

12. sep. 2023
2 min
Dansk / English

Finansforbundet i Nordeas (FiNs) bestyrelse er forberedt på den nye situation. Bliver Dorrit Brandt valgt som formand for Finansforbundet, er FiNs bestyrelse efter gode drøftelser blevet enige om, at den efter landsmødet vil konstituere sig med Kasper Skovgaard Pedersen som ny formand.

Mette Balck Mejlby fortsætter efter eget ønske som næstformand.

Kasper vil i givet fald være konstitueret som formand frem til FiNs ordinære generalforsamling 19. april 2024, hvor han vil kandidere til formandsposten for at blive valgt af medlemmerne.

Vælger Finansforbundets landsmøde Dorrit som sin nye formand, vil Jeppe Lermark Pieszak indtræde i FiNs bestyrelse fra 2. oktober. Ved FiNs generalforsamling i marts i år blev Jeppe valgt som 2. suppleant. Pierre Christensen, som blev valgt som 1. suppleant, har siden generalforsamlingen fået nyt job i Nordea og har valgt at have fuldt fokus på det nye job.
Frem til Finansforbundets landsmøde 26.-29. september fortsætter FiNs bestyrelse og det nuværende formandskab ved Dorrit og Mette uændret. Vi fortæller mere om de planlagte ændringer efter Finansforbundets landsmøde.

På Finansforbundets landsmøde i slutningen af september, kandiderer Dorrit Brandt til at blive Finansforbundets nye formand. Vælges Dorrit som ny formand dér, er Finansforbundet i Nordeas bestyrelse klar til efter landsmødet konstituere sig med Kasper Skovgaard Pedersen som formand og Mette Balck Mejlby som næstformand.

Finansforbundet i Nordeas bestyrelse og suppleanter efter generalforsamlingen i marts 2023: Bagerst fra venstre: Bestyrelsesmedlemmerne Mona Svan, Louise Naur, Kasper Skovgaard Pedersen (konstitueres som ny formand, hvis Dorrit bliver valgt som formand for Finansforbundet), Mette Balck Mejlby (næstformand), Dorrit Brandt (Finansforbundet i Nordeas nuværende formand, som kandiderer til Finansforbundets formandspost), Ole Lund Jensen, Natascha Bødker Feodor Nielsen og Louise Have Lund. Nederst Katja Larsen flankeret af de to suppleanter: 2. suppleanten Jeppe Lermark Pieszak til venstre (som er klar til at blive indsuppleret i bestyrelsen fra oktober) og 1. suppleanten Pierre Christensen til højre.

Seneste nyt