Menu luk

Krav om mere i løn

Medlemmerne af Finansforbundet i Nordea er ikke i tvivl om, hvad de vægter højest ved den kommende overenskomst. I en tid med stor usikkerhed i verden er der dog lagt op til meget vanskelige forhandlinger

29. nov. 2022
2 min
Dansk / English

”Det, der er fokus på blandt medlemmerne, er primært mere i løn”.

Formand for Finansforbundet i Nordea (FiN), Dorrit Brandt, har ingen problemer med at aflæse medlemmernes ønske. Det fremgår tydeligt af resultatet af de medlemsundersøgelser, der er gennemført forud for formuleringen af krav til den kommende overenskomstforhandling.

Det er ikke kun i Nordea, at ønsket om lønstigning slår hårdest igennem. Sådan er det blandt Finansforbundets medlemmer som helhed. Dorrit Brandt peger dog på, at der denne gang er lagt op til ekstra hårde forhandlinger med arbejdsgiverne.

”Jeg forstår til fulde medlemmernes krav, og vi skal nok finde en vej. Men vi kan forudse, at den langsigtede effekt af lønstigninger i en verden med stor usikkerhed vil sætte sit præg på forhandlingerne”.

Lang proces

Processen med at indsamle og formulere krav blev sat i gang i foråret, hvor der blev holdt møder for alle tillidsrepræsentanter i Nordea tre steder i landet.

Tillidsrepræsentanterne har, i lighed med tidligere år, spurgt medlemmerne til hverdagsudfordringer –noget, der ikke fungerer så godt, og med fordel kunne ændres, smidiggøres eller fjernes.

”I den seneste overenskomst kom blandt andet aftalen om jobløn til, og den har givet forskellige udfordringer, som en del medlemmer peger på. Der er et ønske om, at der arbejdes med at gøre definitionerne skarpere, så der ikke bliver forskellige tolkninger af, hvordan fx selvstændig arbejdstilrettelæggelse skal forstås”, fortæller formanden.


”Jeg forstår til fulde medlemmernes krav om højere løn, og vi skal nok finde en vej. Men vi kan forudse, at den langsigtede effekt af lønstigninger i en verden med stor usikkerhed vil sætte sit præg på forhandlingerne”, siger Finansforbundet i Nordeas formand Dorrit Brandt.

En anden gennemgående tilbagemelding er, at medlemmerne oplever stor travlhed, og at den har stået på længe.

”Nogle af de tilbagemeldinger, der er modtaget, egner sig ikke til direkte at omformulere til krav ved en overenskomst, men de går ikke tabt af den grund. Der vil blive arbejdet videre med alle typer af tilbagemeldinger”.

I kraft til sommer

Som medlem af hovedbestyrelsen i Finansforbundet er Dorrit Brandt med i en af de tre arbejdsgrupper, der arbejder forud for slutforhandlingerne. Arbejdsgrupperne handler blandt andet om løn, kompetence, trivsel og fleksibilitet.

Overenskomstforhandlingerne med Finanssektorens Arbejdsgiverforening går i gang i januar og forventes afsluttet med udgangen af februar.

Derefter er det tid til forhandlinger i forhold til Nordea (virksomhedsoverenskomsten), som ventes forhandlet i marts/maj til ikrafttrædelse 1. juli 2023.

Seneste nyt