Menu luk

Se navnene på de ni, som stiller op på generalforsamlingen

Generalforsamlingen er også dagen, hvor holdet, der skal repræsentere dig fremover, sættes. I fredags var fristen for at stille op. Herunder kan du se, hvem der kandiderer til de forskellige poster.

9. feb. 2021
2 min

Lørdag 20. marts kl. 9-12 er det tid til årets generalforsamling i Finansforbundet i Nordea. I løbet af de tre timer vil mødet komme vidt omkring. Bestyrelsen vil fortælle om det forgangne år, og medlemmerne vil blive inviteret til både at diskutere det og stille skarpt på, hvad der skal fokuseres på det kommende år.

Generalforsamlingen er også dagen, hvor holdet, der skal repræsentere dig fremover, sættes. I fredags var fristen for at stille op. Herunder kan du se, hvem der kandiderer til de forskellige poster.

Der er fredsvalg til formandsposten samt til bestyrelsen, hvor fire stiller op til de fire pladser. To stiller op som suppleanter. Her skal generalforsamlingen vælge, hvem der bliver 1. og 2. suppleant. Der er fredsvalg til revisor- og revisorsuppleantposten.

Opstiller som formand:

  • Dorrit Brandt (genopstiller)

Opstiller til bestyrelsen:

  • Mette Balck Mejlby (genopstiller)
  • Stine Koldt Meno (genopstiller)
  • Kasper Skovgaard Pedersen (genopstiller)
  • Mona Svan (genopstiller)

Opstiller til suppleantposterne:

  • Pierre Christensen
  • Ester Ribas

Oprindeligt var Angelika Schiøtz også genopstillet som suppleantkandidat, men hun har siden trukket sit kandidatur af arbejdsmæssige årsager. 

Opstiller som revisor:

  • Jens Kjær (genopstiller)

Opstiller som revisor-suppleant:

  • Joan Hangaard Pedersen (genopstiller)

Når vi kommer nærmere generalforsamlingen, publicerer vi bestyrelses- og suppleantkandidaternes præsentationer, så du kan læse mere om kandidaterne.

Læs mere om generalforsamlingen her!

For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal du tilmelde dig her senest 5. marts.

 

Finansforbundet i Nordeas bestyrelse efter generalforsamlingen juni 2020. Bagest ses fra venstre Katja Larsen, Kasper Skovgaard Pedersen og Stine Koldt Meno. Forrest ses fra venstre Mona Svan, Louise Have Lund, Dorrit Brandt (formand), Louise Naur, Mette Balck Mejlby (næstformand) og Ole Lund Jensen. Foto: Nana Reimers.

De er valgt til Finansforbundet i Nordea i dag

Bestyrelsesmedlemmerne Katja Larsen, Louise Have Lund, Louise Naur og Ole Lund Jensen blev valgt til bestyrelsen i 2020 for en to-årig periode og er dermed ikke på valg i år. Dorrit Brandt (formand), Mette Balck Mejlby (næstformand), Stine Koldt Meno, Kasper Skovgaard Pedersen og Mona Svan blev alle valgt i 2019 og er dermed på valg, hvor de alle genopstiller. 
Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Sidste år blev  Klaus Holm og Angelika Schiøtz valgt som suppleanter. Angelika genopstiller, mens Klaus ikke gør.
Som revisor blev Jens Kjær valgt i 2019, og han genopstiller. Derudover blev Bettina Tuladhar Holmfred valgt i 2020 for en to-årig periode. Joan Hangaard Pedersen blev valgt som revisorsuppleant i 2020 og genopstiller i år.

Seneste nyt