Menu luk

Raske drenge græder ikke

Kontraktansatte er udsat for fordomme om, at de tjener så mange penge, at de kan klare sig selv. Og mange af dem har selv fordomme, som gør, at de ikke benytter sig af Finansforbundets tilbud, mener Peter Klinke, der er mangeårig tillidsrepræsentant i Markets

28. maj 2021
5 min

”Er du kontraktansat? Så tjener du jo så mange penge, at du kan klare dig selv”.

Sådan lyder en velkendt fordom om de medarbejdere i Nordea, der ikke er omfattet af standardoverenskomsten, men hvor store dele af deres ansættelsesforhold er reguleret af en kontrakt, der er initieret og formuleret af banken. Mange kontraktansatte medarbejdere oplever, at deres løn står fast parkeret i årevis, da der reelt ikke sker nogen lønforhandling og lønnen heller ikke reguleres automatisk efter overenskomstens aftale.

Typisk er der tale om specialister eller ledere i banken, hvor kontrakten erstatter overenskomsten, når lønnen overstiger det gamle løntrin 87.

”Det er korrekt, at kontraktansattes løn er høj sammenlignet med det generelle lønniveau i banken eller i samfundet for den sags skyld. Men det er også korrekt, at lønniveauet generelt afspejler den værdi og ikke mindst skabelse af værdi, som medarbejderen udgør for banken”, siger Peter Klinke, der de seneste 12 år har været tillidsrepræsentant i Large Corporates & Institutions (LC&I)/Markets.


”Lønniveauet blandt kontraktansatte generelt afspejler den værdi og ikke mindst skabelse af værdi, som medarbejderen udgør for banken”, siger Peter Klinke.

Arbejder meget mere end 37 timer
”Det er ligeledes korrekt, at kontraktansatte sandsynligvis arbejder langt flere timer end de 37 timer om ugen, som overenskomsten tager udgangspunkt i, og endelig bliver kontraktansatte medlemmer også omfattet, hvis der opstår konflikt om overenskomsten, som de jo faktisk ikke 100 procent er en del af. Om ovenstående så er objektivt retfærdigt eller endsige fornuftigt afhænger naturligvis af øjnene der ser, men det er i hvert fald virkeligheden”, mener Peter Klinke.

Han har i årenes løb været involveret i utallige sager om afskedigelser, advarsler og ikke mindst personlige problemstillinger blandt kolleger.

”Især i forbindelse med afskedigelser oplever jeg, at virkeligheden rammer hårdt blandt mine kolleger. For uanset hvor vi er i fødekæden i banken, eller hvem vi er som mennesker, så gør det generelt ondt at blive fravalgt. Udgangspunktet for den afskedigede er at være del af en kultur, der understøtter en selvopfattelse om, at jeg skal klare det hele selv - for jeg er jo en rask dreng eller pige, som ikke græder. Derfor kan den afskedigede kollega hurtigt ende et meget ensomt sted, hvilket jeg syntes er enormt trist”, siger Peter Klinke, der ofte må lægge ører til spørgsmål om, hvor Finansforbundet i Nordea er, fra frustrerede kolleger.

Fordomme og uvidenhed begge veje
”Som tillidsrepræsentant kender jeg mine kolleger i Finansforbundet i Nordea (FiN) som ærlige og hårdt arbejdende mennesker, der virkelig gør en forskel og hjælper mange medlemmer, der er kommet i problemer i forhold til banken eller i forhold til personlig udvikling generelt. Men jeg oplever også, at der er stor uvidenhed og ikke mindst tilbageholdenhed samt fejlagtige antagelser i FiN om, hvilke problemstillinger kontraktansatte står over for”, siger tillidsrepræsentanten.

Peter Klinke er bevidst om, at mange kontraktansatte også har fordomme, som gør, at de ikke benytter sig af Finansforbundet i Nordeas tilbud, hvilket han ærgrer sig over.

”Konkret bør eksempelvis kendskabet til Finanskompetencepuljen udbredes endnu mere og gøres endnu mere synlig, så alle mine kollegaer bliver opmærksom på mulighederne for at tilegne sig ny viden på et højt fagligt niveau. Mange kontraktansatte kan også med fordel tage kompetenceafklarende samtaler med konsulenter i Finansforbundet”, foreslår Peter Klinke.


Vi er fagforening for alle ansatte

Kredsformand Dorrit Brandt erkender, at der har verseret fejlagtige antagelser om kontraktansatte og lover, at Finansforbundet i Nordea vil have mere opmærksomhed på gruppen fremover

Finansforbundet og Finansforbundet i Nordea er til for alle medarbejdere i sektoren, uanset hvilken funktion man er ansat i. Og det gælder også kontraktansatte, siger Dorrit Brandt, formand for Finansforbundet i Nordea (FiN).

Hun erkender, at der har verseret en antagelse i FiN om, at kontraktansatte løbende forhandler deres kontrakt.

”Det er ikke korrekt, hvilket Peter Klinke også gør opmærksom på. Det er også en fejlagtig antagelse, at faglige kompetencer til et job på kontraktansættelse er ensbetydende med personlige forhandlingskompetencer”, siger hun.

Forklaringen på, at kontraktansatte og FiN hidtil ikke har været så tætte på hinanden, er dels at kun få kontraktansatte henvender sig til fagforeningen, og dels at der er meget langt mellem tillidsrepræsentanterne – som kredsen har tæt kontakt til - i områderne med kontraktansatte. Dorrit Brandt og hendes kolleger i kredsbestyrelsen har derfor kun sjældent hørt fra de kontraktansatte.

”Vi skal fra Finansforbundet i Nordeas side have mere opmærksomhed på gruppen af kontraktansatte og sørge for, at deres stemme også bliver hørt over for ledelsen i banken. Samtidig er det til stadighed vores ambition at få valgt flere tillidsrepræsentanter i områder med kontraktansatte”, siger Dorrit Brandt.

Organisationsændringer og ny lønstruktur
Historisk set har områderne med kontraktansatte kun været sporadisk berørt af organisationsændringer, men sådan er det ikke længere. Nu rammes disse områder også af afskedigelser. Kontraktansatte påvirkes også af den nye lønstruktur, som Nordea har indført for at leve op til Finanstilsynets krav om mere transparente lønsystemer.

Mange har fået ændret deres kontrakt, så en større del af lønnen er fast og en mindre del nu er variabel.

Antallet af kontraktansatte i Nordea er stigende. Det hænger blandt andet sammen med, at grænsen for kontrakter er blevet sænket i standardoverenskomsten – men også at banken rekrutterer flere specialister udefra end tidligere. Ingen af disse kolleger må være det mindste i tvivl om, at Finansforbundet i Nordea er der for dem, og at deres stemme er blevet hørt.

Medlemstilbud til kontraktansatte

Sådan kan Finansforbundet i Nordea hjælpe dig som kontraktansat:

 • Gennemgang af din ansættelseskontrakt ved ansættelse
 • Rådgivning ved lønforhandling
 • Hjælp hvis du er i tvivl om du har fået den rette bonus
 • Hjælp til saglighedsvurdering af din opsigelse i henhold til Funktionærlovens regler
 • Bisidder ved opsigelse, jobbortfald eller andre ansættelsesretlige begivenheder
 • Juridisk hjælp vedr. øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår
 • Fortrolig, faglig og individuel sparring
 • Karrieresamtaler med karrierekonsulenter i Finansforbundet
 • Netværk, webinarer og faglige/personlige foredrag
 • Adgang til alle arrangementer og medlemstilbud i Finansforbundet/FiN
 • Medlemsblad/nyhedsbreve med opdateret viden/info om det finansielle område

Seneste nyt