Menu luk

Mød kandidaten: Formand

Dorrit Brandt har været Finansforbundet i Nordeas formand i to år og genopstiller på generalforsamlingen 20. marts

9. mar. 2021
2 min

De kommende dage præsenterer vi alle kandidaterne til hhv. formandsposten, bestyrelsesposterne og suppleantposterne. 

Find mere information om Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 20. marts her. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig generalforsamlingen med stemmeret.

Dorrit Brandt

Genopstiller som formand

”Samarbejde, mod og optimisme kendetegner min tilgang til verden. For mig er det vigtigt at holde fast i det, jeg tror på, for at fremstå autentisk.”

Vigtigste mærkesager

  • Nordea er en nordisk bank med nordiske hjemmemarkeder, og Nordea-navnet er en dannet af ordene ”Nordic Ideas”. Derfor arbejder jeg for, at Nordea beskæftiger nordiske – herunder danske – medarbejdere og derved bidrager til de samfund, banken opererer i, ved at fastholde og skabe jobs.
  • Nordeas medarbejdere er en attraktiv arbejdskraft i deres nuværende stillinger, men skal også være det i potentielle fremtidige jobs. Det kræver kontinuerligt fokus på læring og kompetenceudvikling. Jeg arbejder for, at der er tid og rum til læring og refleksion. ”Learning-delen” i vores PLD’er fylder for lidt til at imødegå fremtidens krav, og det vil jeg gerne ændre.
  • Min ambition er, at Finansforbundet skal være den foretrukne fagforening for alle ansatte i Nordea. Derfor skal vi konstant have fokus på at få nye medlemmer, og medlemmerne skal mærke, at det giver værdi at være medlem.

Nuværende job

I min rolle som formand arbejder jeg på strategisk niveau med alle de forandringer, der rammer Nordea som virksomhed og os som mennesker. Jeg samarbejder med alle vores tillidsvalgte om at gøre en positiv forskel i hverdagen og indgår i en række projekter med banken om implementering af fx Virksomhedsoverenskomstens initiativer.
Jeg kommunikerer budskaber til medlemmer og ledelse, og gennem opbygning af relationer skaber jeg nye muligheder for, at kollegaer kan mødes og være i dialog.

Som medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse, sikrer jeg, at Nordeas ”stemme” er repræsenteret på sektorniveau, samt at den nyeste viden, forskning og erfaring bringes ”hjem” til Nordea.

Hvordan vil du gøre en forskel?

Med mig som formand for Finansforbundet i Nordea skal ingen medlemmer være i tvivl om, at jeg lytter og taler på deres vegne. Jeg bringer medarbejdernes stemme ind i forhandlingslokalet, i samarbejdsrummene og alle andre steder, hvor den kan kvalificere beslutningerne.

Jeg møder alle med en fremstrakt hånd, da jeg tror på, at samarbejde kan føre til de bedste løsninger. Men jeg har også modet til at sige fra, og gør det gerne, hvis alvoren kræver det.
Jeg ønsker synlighed og transparens om beslutningsprocesser og vil arbejde for, at tillid og fleksibilitet bliver grundlaget for, hvordan vi fremadrettet organiserer vores arbejde.

Seneste nyt