Menu luk

Kom med til generalforsamling lørdag 20. marts

Generalforsamlingen holdes i år virtuelt. Læs mere og tilmeld dig her

19. jan. 2021
2 min

Kære medlem!

Vi inviterer hermed alle medlemmer til årets generalforsamling lørdag 20. marts 2021 kl. 9-12, som holdes virtuelt.

Du skal tilmelde dig senest 5. marts på dette link for at få stemmeret.

Årets tema er samarbejde. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem fagforeningen og banken, mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kollegerne i hele Nordea. Samarbejde har i årets løb været vigtigere end nogensinde før. Vi er blevet bedt om at stå sammen, og vi har arbejdet hårdt, hver for sig og hjemmefra. De gode relationer til kollegaerne og ledelsen har været afgørende, men vi trænger til at mødes mere over kaffemaskinen, på gangen eller til og fra møder. For de fleste af os, er det nemlig i højere grad samværet og samarbejdet end arbejdet, der definerer vores trivsel og arbejdsglæde. Ligesom samarbejde er forudsætningen for at skabe gode resultater.

Fællesskab og indflydelse
Generalforsamlingen er dagen, hvor du kan mærke, at du er en del af et fællesskab, hvor du får indflydelse på fremtiden gennem debatter, og så er det dér, du vælger, hvem der skal repræsentere dig fremover, når der er valg til bestyrelse og suppleanter.

I juni 2020 holdt vi for første gang vores generalforsamling virtuelt. Vi har fået gode erfaringer fra dengang, og justerer i år formatet, så vi i højere grad aktivt involverer jer medlemmer.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, der i lighed med tidligere år foregår på dansk. Som sædvanlig udsender vi formandsskabets skriftlige beretning inkl. et engelsk resume inden generalforsamlingen på Intra, ffinordea.dk og i vores medlemsblad.

Vi kender ikke de gældende corona-restriktioner i marts måned, men vi håber, at det vil være muligt at sætte sig sammen med gode kolleger og se generalforsamlingen sammen. Det vender vi tilbage til senere, når vi ved mere om de gældende rammer.

 

Frister og valg
Fristen for at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant er 5. februar. I bestyrelsen er Dorrit Brandt (formand), Mette Balck Mejlby, Kasper Skovgaard Pedersen, Stine Koldt Meno og Mona Svan på valg, og de genopstiller alle.

Går du med et ønske om at blive suppleant eller bestyrelsesmedlem, så overvej at stille op, og ræk gerne ud til Dorrit Brandt eller næstformand Mette Balck Mejlby, hvis du vil høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Har du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ffinordea@finansforbundet.dk senest 5. februar.

Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter på www.finansforbundet.dk/gf2021 fra senest 19. februar.

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

Finansforbundet i Nordeas bestyrelse. Bagest ses fra venstre Katja Larsen, Kasper Skovgaard Pedersen og Stine Koldt Meno. Forrest ses fra venstre Mona Svan, Louise Have Lund, Dorrit Brandt (formand), Louise Naur, Mette Balck Mejlby (næstformand) og Ole Lund Jensen. Foto: Nana Reimers.

Seneste nyt