Menu luk

Stort ja til virksomheds-overenskomsten

94,3 procent har stemt ja til den nye virksomhedsoverenskomst, som Finansforbundet i Nordea har forhandlet på plads med Nordea.

19. jun. 2020
2 min

De sidste stemmer tikkede ind 18. juni kl. 12, og resultatet er ikke til at tage fejl af:


94,3 procent har stemt ja til den nye virksomhedsoverenskomst, som Finansforbundet i Nordea har forhandlet på plads med Nordea.


Tak til alle der har stemt
”Jeg er rigtig glad for, at opbakningen fra vores medlemmer er så klar. Vi synes, at vi har forhandlet en god virksomhedsoverenskomst med banken, som både betyder en ny lønmodel, individuelle lønstigninger til langt flere og ekstra fokus på trivsel og kompetenceudvikling m.v. Vi har forhandlet ud fra det mandat, medlemmerne har givet os. Men det er ligesom at forberede sig til en eksamen. Det er ved det grønne bord, at den endelige afgørelse falder. Og det, der virkelig tæller for os, er, at medlemmerne også efterfølgende bakker op om resultatet. Tusind tak til alle jer, der har stemt,” siger Dorrit Brandt, der er formand for Finansforbundet i Nordea.


Virksomhedsoverenskomsten (VOK) i Nordea bygger ovenpå den standardoverenskomst (STOK), som Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) indgik i foråret. I standardoverenskomsten er der aftalt en pulje på 6,0 % til generelle og individuelle lønstigninger. Puljen er forøget i Nordeas virksomhedsoverenskomst, så stigningen hos os er 6,6 procent.


Fundament for et mere moderne og fleksibelt arbejdsliv
Også i Nordeas ledelse er der stor tilfredshed med den nye overenskomst.

”Det, jeg er allermest glad for i den nye aftale, er det fundament, der er blevet skabt for, at vi kan træde ind i et mere moderne og fleksibelt arbejdsliv," siger Bjørn Bøje Jensen, Country Senior Executive og fortsætter:

"Samtidig styrker det os i Nordea, at vi nu kan tilgodese endnu flere medarbejdere med en ny og mere gennemsigtig lønmodel."

Den nye overenskomst gælder fra 1. april 2020 og frem til 31. marts 2023.

Du kan læse mere om indholdet i den nye overenskomst på finansforbundet.dk/FiN-VOK2020

 

Fakta om stemmerne

Urafstemningen sluttede 18. juni kl. 12. På det tidspunkt havde 61,2 % af de stemmeberettigede stemt. 94,3 % stemte ja, 5,5 % stemte nej. Resten af stemmerne var blanke eller ugyldige.

Til sammenligning stemte 56,8 % af de stemmeberettigede om den seneste virksomhedsoverenskomst i 2017, hvor 93,4 % stemte ja.

 

Seneste nyt