Menu luk

Stor undersøgelse om ønskerne efter corona-lockdown

Mere hjemmearbejde og fleksibilitet, men husk respekten for dem, der ikke kan eller vil arbejde hjemmefra. Det er blandt resultaterne i en stor undersøgelse, Nordeas danske ledelse bad Finansforbundet i Nordea om at gennemføre efter nedlukningen i foråret. Også på tværs af Nordea-landene er der vigtige erfaringer – og nye initiativer på vej.

2. okt. 2020
5 min

Mere hjemmearbejde og fleksibilitet, men husk respekten for dem, der ikke kan eller vil arbejde hjemmefra. Det er blandt resultaterne i en stor undersøgelse, Nordeas danske ledelse bad Finansforbundet i Nordea om at gennemføre efter nedlukningen i foråret. Også på tværs af Nordea-landene er der vigtige erfaringer – og nye initiativer på vej.


Mona Svan, bestyrelsesmedlem i Finansforbundet i Nordea
”Virkelig mange har gode erfaringer med hjemmearbejde. Der er en udbredt forventning om, at alle skal have mulighed for at arbejde hjemme mindst 1-2 dage om ugen. Der er også nogle, som ønsker mere end det, men det meget store flertal fremhæver også værdien af at komme på arbejdspladsen, møde kollegerne og kunne sparre hen over skrivebordet.”

Det fortæller Mona Svan, der er bestyrelsesmedlem i Finansforbundet i Nordea og har stået for det praktiske med at gennemføre undersøgelsen. Men ikke alle er vilde med at arbejde hjemmefra:

Ensomhed og dårligt udstyr

”Flere peger på, at det kan være ensomt at arbejde hjemmefra uden at se kollegerne. Det er tydeligt, at den mentale trivsel påvirkes hos mange, når de afskæres fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at respektere dem, der ikke ønsker eller kan arbejde hjemme, så de også har gode rammer,” understreger Mona Svan.

Hertil kommer, at medarbejdere, der arbejder hjemmefra, skal have ordentligt udstyr, så de ikke får fysiske mén af at måtte undvære en ekstern skærm eller må bruge et uegnet bord.

Sparet transporttid – men arbejde og privatliv flyder ud i ét

Under nedlukningen har mange medarbejdere oplevet øgede grader af fleksibilitet.

”Mange har haft mulighed for at bestemme, hvornår de kunne eller skulle arbejde. En del har naturligvis hængt sammen med, at dagsinstitutioner og skoler var lukket i en periode, så der skulle knokles igennem, når børnene sov. Men mange har også udnyttet muligheden for at få en bedre work-life-balance. Når arbejdet er sket fra spisebordet, har kollegerne sparet transporttid og sparet miljøet for luftforurening. Omvendt har mange følt, at arbejde og privatliv er flydt ud i ét, og at det har været svært at sætte grænser og slukke pc’en, når arbejdsdagen var forbi,” fortæller Mona Svan.

Tillid belønnes

Besvarelserne viser, at der er stor anerkendelse til den store omstillingsparathed hos både bank og kolleger.

”Selv i områder, hvor man aldrig har overvejet at arbejde hjemme, kunne det pludselig lade sig gøre. Der var en udbredt tillid til, at medarbejderne arbejdede, selv om lederne ikke kunne se en. Og medarbejderne kvitterede på den udviste tillid ved at give den en ekstra skalle. Det er dog tydeligt, at der er store lokale forskelle,” fortæller Mona Svan.

Hun fremhæver, at effektiviteten generelt har været uændret eller højere, og at mange har givet udtryk for, at de bedre kunne koncentrere sig, når de ikke blev forstyrret.

Mange og meget grundige svar

Undersøgelsen om Corona-erfaringerne blev gennemført i sommer. Finansforbundet i Nordea blev kontaktet af Nordeas danske landeledelse, da de ønskede erfaringer fra Corona-nedlukningen i foråret og input til, hvad medarbejderne ønskede at tage med videre.

”Selv om undersøgelsen løb hen over sommeren, fik vi rigtig mange svar. Dels fra tillidsrepræsentanterne, hvor vi har et stærkt lokalt netværk, dels fra medarbejdere, som har skrevet direkte til os. Vi har fået virkelig mange – og meget grundige svar – som viser, at emnet er meget vigtigt for medarbejderne”.

Tag en snak lokalt!

Resultaterne har været behandlet af samarbejdsudvalget (SU) i Danmark. Der er stor ros fra ledelsen for de mange svar og undersøgelsens kvalitet. Nordeas ledelse – både i Danmark og på tværs af landene – vil i den kommende tid dykke ned i, hvordan rammerne skal være fremover. Det gælder også arbejdsmiljøorganisationen og de arbejdsgrupper, som blev nedsat som en del af virksomhedsoverenskomsten, og hvor både den danske ledelse og Finansforbundet i Nordea er repræsenteret.

Mona Svan håber, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne også vil bruge undersøgelsens resultatertil lokalt at tage en snak om, hvilke behov og præferencer der er dér – og om de kan se sig selv i undersøgelsens overordnede resultater.

Store ligheder og forskelle på tværs af Nordea-landene

Mette Balck Mejlby, formand for Nordea Union Board og næstformand i Finansforbundet i Nordea
Som verdensomspændende pandemi har Corona ramt alle Nordea-landene – men på forskellig vis.

”Vi har haft et godt samarbejde under Corona-pandemien og er glade for, at Nordea løbende har opdateret os i fagforeningerne - og også bedt os om vores input. De forskellige fagforeninger i Union in Nordea har jævnligt delt erfaringer med hinanden. Der er mange ligheder, men også mange forskelle mellem landene - både på regerings- og Nordea-niveau, ”siger Mette Balck Mejlby, formand for Nordea Union Board og næstformand i Finansforbundet i Nordea. Hun har nu fået plads i et nyt projekt "New Ways of Working" i Nordea, der vil se på, hvordan man kan ændre arbejdsforholdene til at være mere fleksible.

Nordea var nødt til at gribe ind, før det fulde billede om Corona var kendt. Også fremover vil det være nødvendigt at sætte en retning – og så justere undervejs.

”Vi skal være nysgerrige og villige til at afprøve nye måder. Ensomhed, tillid og fleksibilitet er vigtige emner. Nordea bør tage mange initiativer for at være en attraktiv arbejdsplads med udvidede muligheder for fleksibilitet. Samtidig er det også vigtigt, at kolleger, der ikke ønsker at arbejde på distancen, kan arbejde som normalt - selvfølgelig inden for de nuværende Corona-restriktioner. Én løsning fungerer ikke for alle, ” siger Mette Balck Mejlby.

Seneste nyt