Menu luk

Hvem skal repræsentere dig fremover? Stem og få indflydelse!

11. maj 2020
3 min

”Jeg håber, at flest mulige medlemmer vil deltage i generalforsamlingen, hygge med de nærmeste kolleger og få indflydelse. Og så vil jeg gerne opfordre til, at man stemmer på det hold, man helst ser, skal repræsentere én fremover,” siger Dorrit Brandt, formand for Finansforbundet i Nordea.

Deltag i generalforsamlingen sammen med kollegerne

Hun opfordrer sammen med resten af bestyrelsen til, at du og dine kollegaer bruger eftermiddagen sammen, hvor du kan blive opdateret på et begivenhedsrigt år i Finansforbundet i Nordea og bruge din stemmeret. For at gøre eftermiddagen og måske aftenen ekstra hyggelig, betaler Finansforbundet i Nordea for pizza, sandwich og lign. samt drikkevarer. Mulighederne for at samles vil naturligvis afhænge af corona-situationen i juni. Nærmere info følger.

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal repræsentere dig, ved at deltage i den virtuelle generalforsamling torsdag den 18. juni kl. 15-17.15.

Generalforsamlingen begynder kl. 15 for at flest mulige kan deltage, samtidig med at der tages hensyn til Nordeas daglige drift. Tiden, du bruger til generalforsamlingen, er din egen. Det betyder, at du skal planlægge din egen arbejdstid, så du ikke bruger arbejdstid i tidsrummet 15-17.15, alternativt bruger timer fra timebanken.

Kampvalg om kæmpe for dine interesser

I torsdags var der frist for at stille op som kandidat til Finansforbundet i Nordeas generalforsamling. I alt fem kandidater stiller op til bestyrelsen, hvor der skal vælges fire medlemmer. Og i alt seks personer ønsker at være blandt de tre suppleanter, der skal vælges. Det er de samme, som stillede op til den oprindeligt planlagte generalforsamling i marts måned, som måtte aflyses pga. corona-pandemien.

Opstiller til bestyrelsen:

 • Ole Lund Jensen (genopstiller)
 • Peter Johansson (genopstiller)
 • Katja Larsen (genopstiller)
 • Louise Have Lund (er p.t. indtrådt som 1. suppleant)
 • Louise Naur

Opstiller til suppleantposterne:

 • Klaus Holm (genopstiller som suppleant)
 • Louise Have Lund (er p.t. indtrådt som 1. suppleant)
 • Louise Naur
 • Ester Ribas
 • Angelika Schiøtz
 • Cecilie Sløk

Opstiller som revisor:

 • Bettina Tuladhar Holmfred (genopstiller)

Opstiller som revisor-suppleant:

 • Joan Hangaard Pedersen

Når vi kommer nærmere generalforsamlingen, publicerer vi bestyrelses- og suppleantkandidaternes præsentationer, så du kan læse mere om, hvad kandidaterne står for.

Læs mere om generalforsamlingen her

For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest 4. juni på dette link

 

 

 

De er valgt til Finansforbundet i Nordea i dag

Formand Dorrit Brandt og næstformand Mette Balck Mejlby samt Kasper Skovgaard Pedersen, Stine Koldt Meno og Mona Svan blev valgt til bestyrelsen i 2019 for en to-årig periode og er dermed ikke på valg i år. Ole Lund Jensen, Peter Johansson og Katja Larsen blev alle valgt i 2018 og er dermed på valg, hvor de genopstiller. Louise Have Lund blev valgt som 1. suppleant i 2019 og er primo maj i år indtrådt i bestyrelsen, hvor hun erstatter Bodil Toft Sørensen.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Sidste år blev Louise Have Lund, Klaus Holm og Sonsy Winther valgt som suppleanter. De to førstnævnte genopstiller, mens Sonsy ikke gør.

Som revisor blev Bettina Tuladhar Holmfred valgt i 2018, og hun genopstiller. Derudover blev Jens Kjær valgt i 2019 for en to-årig periode. Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant i 2019.

Seneste nyt