Menu luk

Generalforsamling i virtuelle klæder

Normalt er der livlig debat, hygge og samvær i salen blandt hundredvis af deltagere, når Finansforbundet i Nordea indkalder til generalforsamling. Foranlediget af corona var hyggen og samværet flyttet lokalt til filialerne og kontorerne eller til sofaen, hvor deltagerne kunne følge med på skærmen og stemme og debattere online.

22. jun. 2020
1 min

Normalt er der livlig debat, hygge og samvær i salen blandt hundredvis af deltagere, når Finansforbundet i Nordea indkalder til generalforsamling. Foranlediget af corona var hyggen og samværet flyttet lokalt til filialerne og kontorerne eller til sofaen, hvor deltagerne kunne følge med på skærmen og stemme og debattere online.

Kampvalg til bestyrelsen

Der var kampvalg til bestyrelsen, hvor fem kandidater stillede op til de fire pladser:


Ole Lund Jensen blev genvalgt med 247 stemmer og Katja Larsen med 220 stemmer. Louise Have Lund, der i maj måned indtrådte i bestyrelsen som 1. suppleant, blev valgt med 165 stemmer, og Louise Naur, som har været indlånt som sagsbehandler i Finansforbundet i Nordea i 1½ år, blev valgt med 231 stemmer. Peter Johansson fik 145 stemmer og blev derfor ikke genvalgt. Bodil Toft Sørensen udtrådte af bestyrelsen i marts måned, hvor hun ved den ordinære dato for generalforsamlingen valgte at gå på pension.


Ved valget til suppleanter blev Angelika Schiøtz valgt som 1. suppleant med 138 stemmer, og Klaus Holm blev genvalgt som 2. suppleant med 126 stemmer. Cecilie Sløk og Ester Ribas havde inden generalforsamlingen trukket deres kandidaturer som suppleanter.


Bettina Tuladhar Holmfred fra Personal Banking Credit DK blev genvalgt som intern revisor, og Joan Hangaard Pedersen fra Corporate Support blev nyvalgt som intern revisorsuppleant.

Den nyvalgte kredsbestyrelse. Bagest ses fra venstre Katja Larsen, Kasper Skovgaard Pedersen og Stine Koldt Meno. Forrest ses fra venstre Mona Svan, Louise Have Lund, Dorrit Brandt (formand), Louise Naur, Mette Balck Mejlby (næstformand) og Ole Lund Jensen. Foto: Nana Reimers.

Seneste nyt