Menu luk

Det lange lys er tændt: Mange indsatsområder at tage fat på

Arne, LGBT-frie zoner i Polen, det store fællesskab og ønsket om større selvbestemmelse var blandt temaerne, da Finansforbundets landsmøde blev afholdt – for første gang virtuelt

1. okt. 2020
3 min

Arne, LGBT-frie zoner i Polen, det store fællesskab og ønsket om større selvbestemmelse var blandt temaerne, da Finansforbundets landsmøde blev afholdt – for første gang virtuelt

Finansforbundet holdt tirsdag og onsdag sit landsmøde. Formandskabet bestående af formand Kent Petersen samt næstformændene Michael Budolfsen og Steen Lund Olsen blev genvalgt, og indsatsområder for de kommende tre år blev vedtaget. Landsmødet afholdes hvert tredje år og normalt foregår det fysisk over fire dage. Corona-situationen betød, at mødet blev holdt virtuelt, og programmet blev skåret ned til to dage. Finansforbundets hovedbestyrelse m.fl. mødtes dog fortsat i Nyborg med corona-tests og god afstand.

Fra Nordeas side deltog en delegation på 28, der bestod af fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og Finansforbundet i Nordeas bestyrelse. Delegationerne deltog virtuelt fra kontorer og hjem.

Arne og bankerne: Vi har ikke mange venner

Finansforbundet i Nordea markerede sig flere gange på talerstolen.

Kredsformand Dorrit Brandt nævnte bl.a. Arne-sagen, hvor regeringens forslag er, at bl.a. bankerne pålægges en særlig skat for at finansiere en tilbagetrækningsreform.

”Vi har ikke mange venner, når det gælder betaling for Arne og hans venner. Vores medlemmer har et stort ønske om, at vi som Finansforbund klart bakker op om medarbejdernes faglighed, anerkender værdien af den finansielle sektors rolle i samfundet, og siger FRA når tonen bliver for grov. Vi skal ikke finde os i personlige angreb, angreb på vores overenskomst eller aftaler,” understregede hun.

Skal sige fra over den polske regering

Dorrit Brandt roste Finansforbundets kamp for mere rummelighed og mangfoldighed og opfordrede til, at man vendte blikket mod Polen, hvor Nordea beskæftiger næsten 5.000 medarbejdere.

”40 kommuner i Polen, hvilket svarer til en tredjedel, har erklæret sig som LGBT-fri zoner. Det strider i den grad mod det menneskesyn, som vi som Finansforbund står for. Vi skal bruge vores indflydelse på Christiansborg og kontakter i UNI Europa Finance og EU til at sige klart fra over for den polske regerings politiske dagsorden”.

UNI Europa Finance repræsenterer 1,5 mio. finansansatte i Europa.

Mangfoldigheden i fællesskabet er vores styrke
Næstformand Mette Balck Mejlby talte om dilemmaet mellem, at Finansforbundet vil gøre mere for, at medlemmerne skal opleve sig som en del af fællesskabet, samtidig med at medlemmerne bliver mere og mere forskellige:

”Nogle af ’de nye’ medlemmer identificerer sig mere med deres fag, end med den finansielle sektor. Det er et dilemma, men vi skal gøre mangfoldigheden i fællesskabet til vores styrke. Og det gælder, uanset om du er bankrådgiver i Lemvig, scrum-master i København eller antropolog i en HR-afdeling. Finansforbundet er for alle, der arbejder i den finansielle sektor”, sagde Mette Balck Mejlby.

Selvbestemmelse motiverer – men frygten står i vejen

Bestyrelsesmedlem Kasper Skovgaard Pedersen understregede, at Finansforbundet fortsat skal arbejde for, at medlemmerne får øget selvbestemmelse.

”Samtidig skal vi have en bevidsthed om, at behovet for selvbestemmelse varierer kraftigt fra person til person. For nogle er en høj grad af selvbestemmelse helt essentiel for at kunne trives. For andre føles det meget tryggere, hvis ens overordnede tager stilling til, hvordan arbejdet skal udføres. Den forskellighed skal vi have respekt for, hvorimod vi skal udfordre de strukturer, som hæmmer den enkeltes mulighed for at kunne og turde bestemme selv.”

Kasper Skovgaard Pedersen mener, at mange ansatte i Nordea og resten af finanssektoren har en stor frygt for, at det har negative konsekvenser, hvis de åbner munden. Der skete dog noget glædeligt under forårets corona-lockdown, fortsatte han:

”Det var som om, at vi kollektivt suspenderede frygten for at begå fejl. Derimod blomstrede følelsen af at have selvbestemmelse og indflydelse på vores arbejdsliv. I Finansforbundet i Nordea føler vi os overbevist om, at mere selvbestemmelse vil føre til langt bedre trivsel, motivation og arbejdsglæde! Og vi ser nye spændende samarbejdstiltag fra lederne i Nordea - det inspirerer!”

Fra tillidsmand til tillidsrepræsentant

Blandt de helt konkrete ændringer vedtog landsmødet, at ’tillidsmand’ (TM) erstattes med ’tillidsrepræsentant’ (TR) dels for at følge sprogbrugen i det omgivende samfund, dels fordi tillidsrepræsentant er kønsmæssigt mere inkluderende.

Læs mange flere artikler om Finansforbundets landsmøde på finansforbundet.dk/lm2020

Seneste nyt