Menu luk

FiN er alvorligt bekymret over Nordeas udmeldte besparelser

Nordea har i dag annonceret nye omkostningsmål, der vil få store konsekvenser for medarbejderne i Nordea og antallet af ansatte. Igen betragtes medarbejderne som en omkostning og ikke som et aktiv – men uden medarbejdere heller ingen indtjening!

24. okt 2019
3 min

Nordea har i dag annonceret nye omkostningsmål, der vil få store konsekvenser for medarbejderne i Nordea og antallet af ansatte. Igen betragtes medarbejderne som en omkostning og ikke som et aktiv – men uden medarbejdere heller ingen indtjening!

Vi er uenige i beslutningen om reduktioner

Hvis Nordea insisterer på at afskedige medarbejdere, understreger Finansforbundet i Nordea vigtigheden af, at der bliver tilbudt frivillige fratrædelsesordninger.

Det er helt essentielt, at de kolleger, der fortsætter, kan se en mening med deres arbejde og mærker håbet. Kun på den måde kan Nordea igen blive en attraktiv arbejdsplads med stolte medarbejdere. Vi appellerer til Nordeas ordentlighed, og at den gode tradition for dialog og respekt for medarbejderne i svære tider fortsættes.

Omverdenen: Gendannelse af tillid

Nordea er i en branche, der er udsat for megen kritik, og offentlighedens tillid til den finansielle sektor er faldet. Nordea har taget mange initiativer for at forbedre sit omdømme ved at styrke indsatsen for at blive en bedre og mere bæredygtig arbejdsgiver, der er i øjenhøjde med både kunderne og omverdenen. Vi er alvorligt bekymrede for, at de nye omkostningsreduktioner kan sætte alle disse vigtige initiativer over styr.

“Happy people = happy customers”

Vi går nu ind i en tid med meget usikkerhed blandt medarbejderne. Vi ved af erfaring, at det vil medføre et fald i engagementet og trivslen. En nylig undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at ni procent inden for de sidste 12 måneder har været sygemeldte på grund af arbejdsrelateret stress. Nordea har introduceret begrebet ”Happy people, happy customers”. Vi er bekymrede for, at de udmeldte reduktioner vil betyde et dårligere arbejdsklima med øget arbejdspres, mere stressrelateret sygefravær og usikkerhed. Dette kan igen føre til dårligere kundetilfredshed, hvis Nordea skærer i de nødvendige ressourcer til at levere service og høj kvalitet til kunderne.

Enklere løsninger i stedet for kompleksitet

Vi er bekymrede over, at banken vil reducere antallet af medarbejdere, før nye processer og it-løsninger er implementeret. Det vil betyde, at de tilbageblevne medarbejdere skal løbe endnu hurtigere for at levere det til kunderne, som banken lover. Vi mener, at fokus burde være på at forbedre og simplificere processer samt på initiativer der skaber indtjening. De nuværende processer er for komplekse, og det har en negativ effekt på de kundevendte processer og tilbud.

Vi er her for vores medlemmer

Vi i Finansforbundet i Nordea arbejder hårdt for at sikre de bedste vilkår for vores medlemmer, og vi står parat til at hjælpe vores medlemmer med støtte og rådgivning.

Dorrit Brandt
Formand for Finansforbundet i Nordea

Finansforbundet i Nordea er den faglige organisation, som repræsenterer de af Nordeas ansatte, som er medlem af Finansforbundet. Mere end 70 procent af de ansatte i Nordea i Danmark er medlem af Finansforbundet i Nordea.

Seneste nyt