Menu luk

Trivsel under pres midt i jublen

Selv om det går rigtig godt for Danske Bank og mange medarbejdere er glade, er der samtidig mange, der kæmper med mistrivsel. Det er meldingen fra tillidsrepræsentanterne på det årlige seminar.

12. sep. 2023
5 min

”Vi er nået til et punkt, hvor man er lig med negativ, hvis man stiller spørgsmål og ikke er del af hurra-kulturen, men i stedet kæmper for at overleve hverdagen.”

En kvindelig tillidsrepræsentant rejste sig i den store sal og talte lige ud af posen, da Danske Banks tillidsrepræsentanter var samlet til det årlige seminar på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Hun forklarede, at hun på ingen måde kunne mærke topledelsen og oplevede, at mange af hendes kolleger har tilsvarende problemer. Følelsen er hos mange, at man skal løbe stærkt for ikke at komme bagud internt i organisationen, sagde hun:

”Man kan få en oplevelse af: ”Gud, løber de andre fra mig”, fordi man ikke kan nå at få læst alle nyheder på intranettet eller deltaget i alle townhall-møder.”

Hendes input i debatten fik massive klapsalver, og fik formand for Finansforbundet i Danske Bank, Kirsten Ebbe Brich til at bede de forsamlede markere, hvis de overordnet kunne genkende beskrivelsen.

En skov af hænder rejste sig.

Kirsten Ebbe Brich lovede at kredsen vil tage det input meget seriøst.

I sin beretning havde hun selv været inde på, hvor dilemmafyldt det kan være på en gang af glædes over bankens fremgang, som er til fordel for alle, også medarbejderne – og på den anden side løbende få mange fortællinger om pres og mistrivsel ind via tillidsrepræsentanterne.

”Det kan være en vanskelig balancegang som fagforening,” konstaterede hun.

”Det, der fylder mest i bestyrelsen, er medlemmernes bekymringer, historier om stress og opgavepres. Og det samtidig med, at man må sige farvel til kolleger, der bliver afskediget eller skifter job - uden at blive erstattet.”

Næstformand var med virtuelt

Næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, deltog virtuelt, da han var til ekstraordinær kongres i Fagbevægelsens Hovedorganisation samme dag.

”Vi har arbejdet for at få Kent Petersen (nuværende formand i Finansforbundet, red.) med i FH’s formandskab,” sagde han. 

Senere på dagen var det dog klart, at det ikke lykkedes, da der kun blev valgt to næstformænd – og ikke tre, som der på et tidligere har været stillet forslag om af 3F.

Steen Lund Olsen opfordrede også de forsamlede i til at give input til de delegerede, der skal deltage i Finansforbundets landsmøde senere på måneden, og være med til at sætte retningen for de næste tre år.

Trivsel er ikke på formel

Mental trivsel var også omdrejningspunktet, da Birgit Kjeldsen og Samuel Funk-Hansen, Finansforbundets trivselskonsulenter, holdt oplæg for forsamlingen. De bad blandt andet de tillidsvalgte drøfte, hvornår trivselsindsatser ikke virker.

Blandt svarene var, at det gør de ikke, når der ikke bliver fulgt op på indsatserne. Eller når indsatserne drukner i drift, når der er for store kulturforskelle i en afdeling og når man prøver at arbejde med trivsel, som om det er en fastlåst størrelse, mens den i virkeligheden opfattes forskelligt fra individ til individ.

Alt det tager dialogmødet ’Mødet på midten’ højde for, og da deltagerne havde arbejdet koncentreret med det, fik de mulighed for at være aktive som led i trivselsøvelser.

”Jeg taler ofte med unge, som har stress i vores koncern. I min optik søger de ofte fællesskabet. Jeg synes, vi har et forfejlet narrativ om, at de ikke vil med. De søger samtaler om trivsel og samtaler om, hvordan det er at være i organisationen. Hvordan får vi smidt nogle lunser ud til de unge, for de vil gerne tale om det”.
- Tillidsrepræsentant i under debat i salen

Vibrerende muskler

På med gummiskoene og ud at klatre i høje pæle, skyde med bue og pil, synge i kor og gå på skattejagt med indlagte spørgsmål om trivsel.

Tydeligvis påvirkede alle øvelserne trivslen.

Ved de høje pæle, som skulle besejres, var der vibrerende muskler og store smil, når øvelsen var overstået:

”Shit, det var grænseoverskridende!” og ”Godt gået, Mette! Så sejt!”

Ved skydeskiverne blev der naturligvis sigtet efter skivens midte, hvor ’God trivsel’ gav flest point, og der var opbakning og tilråb fra dem, der ventede på deres tur i solen.

Skattejagten i grupper krævede viden om trivsel og mulighederne blev læst højt og drøftet: Hvor mange vil spørge deres kolleger om råd og vejledning, når de har behov for det?

Det rigtige svar var 80 procent.

Alle fik også muligheden for at prøve at synge i grupper, og der blev sunget godt igennem, vugget og klappet i takt. Og smilet stort, ikke mindst.

Hvad er trivsel for dig?

”For mig er der lighedstegn mellem overskud og trivsel. Overskud til også at række ud til andre.

Men trivsel er en meget individuel størrelse, uhåndterbar faktisk. Det bliver ikke lettere af, at jeg arbejder med kolleger på distancen.

Vi er et lille team, men man kan ikke på samme måde mærke energien hos hinanden, som når man er sammen fysisk, så jeg vil arbejde med i højere grad at italesætte, hvad god trivsel er for os hver især.”

Jesper Grønbæk, ny tillidsrepræsentant, Financial Crime Risk and Prevention

Hvad er trivsel for dig?

”Trivsel i arbejdsregi er for mig, at du har en god mavefornemmelse, når du møder ind på jobbet. At du har gode relationer, så nogen rækker ud til dig, når du har brug for det.

Alle har et ansvar i forhold til trivsel, men det kan være meget svært at holde fokus, når man arbejder i plenum for at sikre bedre trivsel i en enhed.

Det kommer nemt til at løbe ud ad en tangent, så man skal være meget opmærksom på at sætte ramme og tid, så fokus holdes på emnet.”

Pernille Lauritzen, tillidsrepræsentant, rådgiver

Fire ambitioner som Finansforbundet i Danske Bank arbejder aktivt for

  • Finansforbundet er det naturlige valg for alle, der arbejder i Danske Bank

  • Tillidsvalgte er kompetente og engagerede samarbejdspartnere for medarbejdere og ledere

  • Medlemmerne er glade for at gå på arbejde

  • Medlemmerne er mentalt og fagligt klar til fremtidens arbejdsplads

Seneste nyt