Menu luk

Orlov fra Danske Bank: Forfatterskab blev vakt til live

Benedicte tog orlov fra Danske Bank for at realisere en gammel drøm om at skrive en bog. Men omdrejningspunktet for bogen var nyt. Hun ville bruge skriveprocessen til at bearbejde en stresssygemelding.

3. jul. 2023
2 min

”Jeg har altid troet, at jeg skulle være forfatter. Men så endte jeg her i Danske Bank for snart mange år siden. Siden da har forfatterskabet luret i baghovedet”.

Tanken blev til virkelighed sidste efterår. Tidspunktet var velvalgt. I slutningen af 2017 blev Benedicte Holmbo Kjølby sygemeldt med stress.

”Jeg har siden sygemeldingen tænkt, at jeg vil skrive om den periode, hvor mit liv blev vendt på hovedet. I 2022 var jeg klar til det”, fortæller Benedicte.

”Orloven har været den bedste gave, jeg kunne give mig selv. Jeg fik bearbejdet perioden med sygemeldingen, og har lært mig selv bedre at kende. Eneste ulempe var, at orloven gik for hurtig".
- Benedicte om sin orlov fra Danske Bank sidste år

At skrive en bog om stress, mindede meget om den blog, hun i forvejen havde, der handlede om tanker, følelser og refleksioner.

Men det var alligevel hårdt at starte skriveprocessen op.

”Jeg fik hjertebanken og hedeslag, når jeg skrev om tiden med stress. Det var ubehageligt, men også en god proces for mig at få tiden med sygemeldingen bearbejdet”, siger hun og uddyber.

”I løbet af orlovsperioden kom jeg rigtigt ned i gear og fandt ind til mig selv, hvilket også var et stort mål med orloven. I den forbindelse brugte jeg den nærliggende skov og naturen enormt meget”.

Bogen er ikke blevet færdig, og det er heller ikke nødvendigvis et mål at få den udgivet.

”Jeg har først og fremmest skrevet den til mig og selv for at få lukket det kapitel med sygemeldingen”.

Orlov er en gave

Benedicte har været tilbage på Parallelvej i Lyngby siden 1. januar. Hun er glad for, at den faste hverdagsstruktur og hverdagen med familien er tilbage igen.

”Men orloven har været den bedste gave, jeg kunne give mig selv. Jeg fik bearbejdet perioden med sygemeldingen, og har lært mig selv bedre at kende. Eneste ulempe var, at orloven gik for hurtig”, smiler hun.

Se billeder fra Benedictes ture i skoven:

En medarbejder med 5 års anciennitet har ret til orlov uden løn og pension i op til 6 måneder. Orloven skal som udgangspunkt varsles med 3 måneder. Koncernen kan dog efter en dialog med Finansforbundet i Danske Bank modsætte sig orlov, hvis særlige tjenstlige, praktiske eller lignende hensyn taler imod. Hvis koncernen, jf. ovenstående, modsætter sig orloven, bør muligheden for orlov på anden vis afdækkes.
- Ordlyden i virksomhedsoverenskomsten i Danske Bank

Seneste nyt