Menu luk

Future Work Lab: Nye måder at arbejde på i finanssektoren

Future Work Lab, der eksperimenter med måden, vi arbejder på i finanssektoren, er afsluttet for Danske Banks vedkommende. Læs om eksperimentet, og hvordan det i seks uger ændrede arbejdsgangene markant i to teams i Daily Banking.

28. jun 2022
7 min

Forestil dig, at du i en periode får muligheden for at arbejde uden mål. Du bliver sat fri, og du kan og skal arbejde på samme måde, men uden det mindste fokus på måltal.

Det skete for to teams i Daily Banking i Aarhus og Høje Taastrup, der har været med i projektet Future Work Lab. De to front end teams er meget driftstunge, og bliver normalt målt på op til 10-12 ting hver dag.

I seks uger skulle de arbejde helt uden at blive præsenteret for de måltal, som de normalt plejer at vurdere deres arbejdsindsats ud fra. Cheferne fik heller ikke måltallene udleveret.

”Lynhurtigt opdagede vi, at skuldrene sænkede sig hos medarbejderne, og de fortalte, at de rent fysisk kunne mærke, at de var mindre pressede. Enkelte bliver naturligvis drevet af målinger og det kick, det er at se, hvis deres tal forbedres. Men for de fleste var det positivt, at målingerne blev skjult”, siger Signe Bjørg Lyck, der er projektleder på Future Work Lab.

Signe Bjørg Lyck
Stress og mistrivsel hænger desværre tæt sammen med finanssektoren, og der er brug for, at vi tænker nyt. Samtidig lever vi i en digital tid, som kalder på nye løsninger – for kunderne, men i lige så høj grad for medarbejderne, siger Signe Bjørg Lyck, projektleder på Future Work Lab.

Hun uddyber:

”Det var meget interessant, at 1:1-samtalerne med chefen ændrede karakter. Når der ikke var mål at tale om, så fortalte lederne, at de blev mere opmærksomme på, hvad lige præcis dén medarbejder over for dem havde brug for, og de menneskelige relationer kom til at fylde mere. Tit kommer målene og opnåelse af dem til at fylde for meget – og det synes både ledere og medarbejdere faktisk”.

Formålet med Future Work Lab er at skabe ny viden om og udvikle nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

Future Work Lab er skabt på initiativ af Finansforbundet, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har søgt støtte hos Velliv Foreningen.

Eksperimentet har derfor et særligt fokus på den finansielle sektor, der de seneste år har været kendetegnet ved stigende stress, faldende trivsel - samtidig med den digitale udvikling forandrer arbejdslivet radikalt for mange ansatte.

Leder: Fedt at blive skubbet til

Martin Søndermark Jepsen er chef for det team i Aarhus, der var en del af projektet.

Efter at have deltaget i projektet har han ændret den måde, han dagligt er leder på.

”Jeg har været leder i omkring 20 år og synes, det er super spændende at blive skubbet lidt i min ledelsesstil ved at deltage i eksperimenter som Future Work Lab. Jeg har nok brugt målinger og tal lidt for meget i min daglige ledelsesstil, og målingerne har fyldt for meget i mine 1:1-samtaler med mine medarbejdere”, siger Martin Søndermark Jepsen

Efter projektets afslutning har Martin Søndermark Jepsen igen adgang til tallene. Men en anden væsentlig ting er ændret.

”Efter projektet det nu op til den enkelte, om de vil have deres egne tal udleveret, og det er også op til den enkelte, om vi skal tale om tallene på 1:1-samtalerne. Jeg er enig med Signe Bjørg Lyck i, at hvis tallene er foran en, så bliver de automatisk centrum for snakken”, siger han.

Jeg har været leder i omkring 20 år og synes, det er super spændende at blive skubbet lidt i min ledelsesstil ved at deltage i Future Work Lab.
- Martin Søndermark Jepsen, chef for Daily Banking Team i Aarhus

Medarbejderrepræsentant: Kæmpe omvæltning for mange

Charlotte Lee Kock er områdetillidsrepræsentant i Aarhus og har fuldt projektet på sidelinjen. Hun vil gerne rose banken for at gå ind i projektet med åbent sind.

”Det har været utrolig spændende at følge eksperimentet i teams, hvor medarbejderne normalt bliver målt rigtig meget. Det har været en kæmpe omvæltning for medarbejderne, og mange har nok følt, at det har været som en få kappet en arm af – der mangler ligesom noget. Men jeg er ret sikker på, at størstedelen ville elske, at forsøgsordningen blev indført i dagligdagen”, siger hun og uddyber:

”Jeg håber da, at ledelsen vil tage resultaterne og de sjove findings med videre og arbejde med dem i en eller anden form”.

Udover at fjerne målinger for ansatte og ledere, bestod eksperimentet også i fem minutters daglig refleksionstid for den enkelte, hvor der var mulighed for at filosofere over sit arbejde, samt muligheden for at spise frokost sammen i teamet.

”Jeg håber, at ledelsen vil tage resultaterne og de sjove findings med videre og arbejde med dem i en eller anden form”.
- Charlotte Lee Kock er områdetillidsrepræsentant i Aarhus og har fuldt projektet på sidelinjen

Projekt på tværs af hele finanssektoren


Ud over eksperimentet i Danske Bank bestod Future Work Lab af otte andre eksperimenter i bank- og forsikringsbranchen.

For Signe Bjørg Lyck har det været fedt at opleve, at Finansforbundet er gået forrest i jagten på nye måder at arbejde på.

”Stress og mistrivsel hænger desværre tæt sammen med finanssektoren, og der er brug for, at vi tænker nyt. Samtidig lever vi i en digital tid, som kalder på nye løsninger – for kunderne, men i lige så høj grad for medarbejderne. Den problemstilling synes jeg, at Finansforbundet tager alvorligt ved at lave det her projekt i samarbejde med FA”, siger Signe Bjørg Lyck.

Fakta om Future Work Lab

  • Formålet med Future Work Lab er at skabe ny viden om og udvikle nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.

  • Future Work Lab eksperimenterer sammen med 12 virksomheder i den finansielle sektor. Al læring fra projektet deles med alle – også ud over den finansielle sektor.

  • Projektet er et samarbejde mellem Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og er mestendels finansieret af Velliv Foreningen.

  • Du kan høre mere om resultaterne på en konference om Future Work Lab 28. september.

  • Læs mere og find konkrete værktøjer på www.futureworklab.dk

Seneste nyt