Menu luk

Om Finansforbundet Assurandørkredsen

Finansforbundet Assurandørkredsen er assurandørernes organisation. Vi er tilsluttet Finansforbundet, som organiserer ansatte på det finansielle område.

I Kredsen repræsenterer vi 15 assurandørforeninger og Landsforeningen af enkeltmedlemmer i Finansforbundet Assurandørkredsen. Næsten alle professionelle assurandører er derigennem medlem af Finansforbundet Assurandørkredsen.

Finansforbundet Assurandørkredsen godkender dine vilkår

De enkelte assurandørforeninger forhandler selv de løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde i deres selskab, og der er stor forskel mellem de enkelte selskabers overenskomster. Derfor udgør assurandører en gruppe, hvor løn- og arbejdsforhold er en del forskellig fra mange andre faggrupper på det private arbejdsmarked.

Finansforbundet Assurandørkredsen/Finansforbundet skal godkende aftalerne, men i kredsen lægger vi vægt på, at den enkelte forening selv bestemmer, hvilke lønsystemer man ønsker. Finansforbundet Assurandørkredsen skal dog sikre, at de indgåede aftaler opfylder visse minimumskrav, og at de ikke kan få en negativ betydning for forhandlingerne i andre selskaber.

De løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, du som assurandør har tiltrådt, er altså kommet i stand gennem aftaler mellem din assurandørforening og dit selskab – og vilkårene er godkendt af Finansforbundet Assurandørkredsen.

Finansforbundet Assurandørkredsens vedtægter (pdf)

Arbejdsprogram (docx)

Honorar og diæter (pdf)

Politisk ansvarlige i Finansforbundet Assurandørkredsen

Repræsentanter i Finansforbundets udvalg
 • Finansforbundets hovedbestyrelse: Jørgen Lykke
 • Bæredygtighed & branche: Henrik Nielsen
 • Arbejdsliv & trivsel: Jørgen Lykke
 • Digitalisering og arbejdsplads: Mogens Edvard Pedersen
 • Kommunikation, branding & markedsføring: Claus Nexø Jensen
 • Center for Læring og Udvikling: Lars Hjelmqvist
 • Lønrådet: Mogens Edvard Pedersen
 • Overenskomstudvalget: Jørgen Lykke
Politisk ansvarlige i arbejdsgrupper og projekter
 • Hjemmeside: Mogens Edvard Pedersen
Repræsentanter i Finansforbundet Assurandørkredsens interne udvalg
 • Forsikringsakademiet: Jørgen Lykke (ansvarlig) – Ole Lomholt Mortensen (deltager)
 • Forhandlinger i kredsen: Formandskabet
 • Økonomi: Mogens Edvard Pedersen
 • Forsikringsforbundet: Jørgen Lykke & Ole Lomholt Mortensen
 • Finanstilsynets udvalg vedr. IDD: Jørgen Lykke
 • 3-kløveret: Jørgen Lykke

Assurandør­foreninger i Finans­forbundet Assurandør­kredsen

Finansforbundet Assurandørkredsen består af en række assurandørforeninger og Landsforeningen af Enkeltmedlemmer.

Assurandørforeninger
Organisation, Hierarki

Kontakt os

32 96 46 00

Du er velkommen til at ringe til vores administrator.

Du kan også skrive til post@assurandor.dk