Menu luk

93 procent bestod i første forsøg

”Assurandører besidder et højt fagligt niveau”, konkluderer Bjarne Dyrberg, politisk- og markedsudviklingschef på Forsikringsakademiet efter gennemførelsen af IDD-prøverne. Nogle få assurandører skulle bruge to eller tre forsøg, og ingen er dumpet.

21. okt 2021
3 min

Stort set alle assurandører i Danmark har i skrivende stund medio september været til efteruddannelsesprøven i IDD-regler, og de har bestået prøven med bravour.

”Min optælling viser, at 93 procent af assurandørerne har bestået prøven i første forsøg, mens nogle få har skullet prøve to eller tre gange. Ingen er dumpet. Det vidner om, at assurandører besidder et højt fagligt niveau”, siger Bjarne Dyrberg, politisk- og markedsudviklingschef på Forsikringsakademiet, der sammen med Finanstilsynet har været med til at beskrive, hvordan IDD-kompetencekravene skal fungere i hverdagen.

Efteruddannelsesprøven, der tages digitalt, består af 40 spørgsmål, som hver har fire svarmuligheder men kun et rigtigt svar. Mindst 70 procent af spørgsmålene skal besvares korrekt, for at man kan bestå. Prøven er bygget op med viden svarende til 45 timers efteruddannelse over tre år (15 timer om året).

Forud for prøven har assurandørerne kunnet benytte de digitale træningsbaner, som Forsikringsakademiet har udviklet.

”Når man logger ind på træningsbanerne, bliver man fra start screenet, så øvelserne matcher den enkeltes niveau og behov. Her kan vi se, at majoriteten af assurandørerne ligger på et højt vidensniveau. Effekten af træningen er generelt, at bunden af er blevet løftet, så de fagligt svageste er blevet stærkere”, fortæller Bjarne Dyrberg.

Forsikringsmæglere halter bagefter

Oprindeligt hed det i bekendtgørelsen om IDD- efteruddannelsesprøver, at alle skulle have bestået prøven senest 1. oktober 2021 og derefter hvert tredje år. Men bekendtgørelsen er justeret, så deadline for at tage prøven nu er 1. april 2022.
Det nyder især forsikringsmæglere godt af, da mange af dem endnu ikke er kommet i gang med prøven.
”Forklaringen kan ganske enkelt være, at de mindre mæglervirksomheder har færre dedikerede ressourcer til uddannelse og compliance. Det ser anderledes ud i assurandørernes virksomheder, hvor der er HR-afdelinger ind over som sørger for at assurandørerne kommer i gang med prøverne”, siger Bjarne Dyrberg.

I alt skal 10.000 personer i Danmark, som formidler forsikringer og pension igennem prøven.

Selv om mange har været til eksamen det seneste halve år og derfor har tre år, til de skal tage den igen, betyder det ikke, at aktiviteterne omkring IDD-efteruddannelsesprøven ligger stille.

”Der er nogle, som tog prøven for omkring to år siden, som snart skal op igen. De er allerede i gang med træningsbanerne igen. Man har adgang til træningsbanerne hele tiden”, siger Bjarne Dyrberg.

Stolt af assurandørernes niveau

”Det er flot, at 93 procent af assurandørerne har bestået IDD-prøverne i første forsøg. Det dokumenterer, at vi har et højt fagligt niveau. Og det skyldes i høj grad, at vi assurandører selv har gjort en stor indsats for at bestå prøverne”, siger Jørgen Lykke, formand for Finansforbundet Assurandørerne.

Han er ikke tilfreds med, at en del selskaber afviste at give assurandørerne fri til at træne til IDD-prøverne.

”Jeg har savnet opbakning fra selskaberne. Det havde været på sin plads, at man sørgede for at medarbejderne, som skulle til eksamen for fortsat at kunne varetage deres salgsopgaver for selskabet, fik fri til at forberede sig. I stedet har det været op til assurandørerne at bruge fritid på forberedelsen og at støtte sig til kolleger”, siger Jørgen Lykke.

Seneste nyt