Menu luk

Stresskurven går den forkerte vej

Hele 27 pct. af Finansforbundets medlemmer oplever at være stressede i et omfang, der risikerer at gå ud over deres helbred. De 27 pct. udgør et historisk højt stressniveau for ansatte i den finansielle sektor, og alene fra 2018 kan der konstateres en stigning på 12 pct. Samtidig er den høje grad af trivsel i arbejdet faldet til 30 pct.

13. maj 2021
4 min
Af Karsten Bøjesen
kba@finansforbundet.dk

Finansforbundet trivselsundersøgelse 2019

Finansforbundet trivselsundersøgelse 2019 indeholder både en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed er, at det går med stress og trivsel, som det går med det globale klima. Det går tilsyneladende kun én vej - og det er den forkerte. Den gode nyhed er, at det er muligt at gøre noget ved det, hvis vi altså vil og begynder at handle derefter. Det er bl.a. Sparekassen Kronjylland et godt eksempel på.

Der er aktuelt 30 pct. af medlemmerne, der giver udtryk for, at det "i høj grad” passer, at de trives på deres arbejdsplads. Det er stort set på samme niveau som i 2017 og 2018, dog i en svagt nedadgående retning. De 30 pct., der i høj grad trives, udgør således et historisk lavpunkt gennem de mere end 10 år, hvor Finansforbundet har foretaget sine trivselsundersøgelser.

I 2009 oplyste 52 pct., at de havde en høj grad af trivsel, mens det kun gælder 30 pct. i 2019. Der er altså næsten en halvering i perioden, og selvom tendensen er jævnet ud de seneste par år, så har den over perioden været stabilt nedadgående.

27 pct. af Finansforbundets medlemmer føler sig ofte eller hele tiden stressede - det, der i faglige termer kaldes ”risikozonen for at udvikle helbredstruende stress”. Det er et historisk højt niveau i Finansforbundets trivselsundersøgelser igennem mere end 10 år.

De 27 pct. udgør en stigning på 12 pct. alene i forhold til 2018 og er en fortsættelse af en jævnt stigende tendens fra 2009 og frem. Og for at sætte udfordringen lidt i perspektiv, så er andelen af medlemmer, der giver udtryk for at være i den røde stresszone – fra 2009 og til i dag – vokset ca. 150 pct. 

Det er blandt medlemmer i kundevendte funktioner,  hvor der kan konstateres det højeste niveau af stress. Rådgivere af privatkunder synes at være særligt udsatte, idet der her er hele 35 pct., der oplever at være stresset det meste af tiden. Det høje stressniveau skyldes i høj grad et højt og stigende arbejdspres.

Trivselsundersøgelsen 2019

Udviklingen i trivsel og stress fra 2009 til 2019

Besvarelser fra medlemmer, som trives i høj grad, illustreres i venstre side, hvorimod besvarelser fra medlemmer, der er stresset ofte eller hele tiden fremgår i højre side.

 

 

Resultater fra Finansforbundet trivselsundersøgelse 2019

Der er gjort meget i den finansielle sektor for at knække kurven, men situationen kalder stadig på nytænkning og handling.

Nedenstående figur fremstiller resultater fra Finansforbundet trivselsundersøgelse 2019:

Datagrundlag

Finansforbundet har i perioden 11. november - 13. december 2019 gennemført en større undersøgelse af medlemmernes trivsel. Undersøgelsen er udsendt ca 17.000 repræsentativt udvalgte medlemmer. Mere end 7.500 medlemmer har valgt at deltage i undersøgelsen, svarende til 43 pct. af de adspurgte. Dermed har undersøgelsen en svarprocent på niveau med tidligere års undersøgelser.

Metode

Finansforbundets trivselsundersøgelser er bygget op omkring to spørgsmål om hhv. stress og trivsel, samt 10 indikatorer der er sammensat af i alt 45 spørgsmål. Langt den overvejende del af spørgsmålene er udviklet af Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø (NFA).

Kontakt

61 55 62 36

Karsten Bøjesen

Seniorkonsulent

kba@finansforbundet.dk