Menu luk

Størst trivsel hos de erfarne medarbejdere

Flere 50+ årige trives, og færre er stressede sammenlignet med ansatte i de øvrige aldersgrupper i den finansielle sektor

11. aug 2023
3 min
Af Karsten Bøjesen
kba@finansforbundet.dk

Der er i disse år stor fokus på den erfarne del af arbejdsmarkedet.

De erfarne medarbejdere er på en og samme tid udsat og eftertragtet. Udsat når virksomhederne afskediger eller rekrutterer. Eftertragtet når der politisk skal findes løsninger i forhold til at skaffe de nødvendige hænder på arbejdsmarkedet.

Men hvordan ser det ud i den finansielle sektor? Hvordan har de erfarne medarbejdere det sammenlignet med deres yngre kolleger?

 

Stressen falder med alderen

Finansforbundets trivselsundersøgelse fra efteråret 2022 viser, at andelen af medlemmer, der hele tiden eller ofte føler sig stressede falder i takt med alderen.

Der er således mere end en dobbelt så stor andel af medlemmer under 40 år (26 pct.), der føler sig stresset sammenlignet med den ældste aldersgruppe på 65+ år (12 pct.)

Det er måske en overraskende stor forskel, men tidligere versioner af Finansforbundets trivselsundersøgelser før og under Covid-19 viser faktisk, at det er en velkendt sammenhæng.

 

Mindre arbejdspres og bedre work-life-balance

Af mulige årsagsforklaringer til den lavere udbredelse af stress blandt de erfarne medarbejdere ses der en tydelig sammenhæng mellem alder,  work-life-balance og arbejdspres.

Der er blandt medarbejderne en klar sammenhæng mellem alder og det ikke at kunne nå sine opgaver, eller at man for uventede arbejdsopgaver, der sætter én under tidspres. Jo ældre man er, des mindre oplever man de to forhold i arbejdet.

Samme billede tegner sig i forhold til worklife balance, hvor der kan ses en klar sammenhæng mellem alder og hhv. det at arbejde uden for normal arbejdstid og ikke at kunne lægge arbejdet fra sig, når man har fri. Jo ældre man er, des bedre er man tilsyneladende til at adskille arbejdslivet fra ens øvrige liv.

 

Det er vigtigt at understrege, at der i trivselsundersøgelsen ikke spørges til faktiske objektive forhold og størrelser, men at medlemmerne spørges ind til deres oplevelse af deres arbejdsforhold.

Det er jo formodentlig ikke sådan, at de erfarne medarbejdere løser færre arbejdsopgaver og er mindre produktive end deres yngre kolleger. De oplever det bare ikke som et problem i samme grad som deres yngre kolleger. 

Trivselsundersøgelsen giver ikke noget svar på, hvorfor det forholder sig sådan, men noget kunne tyde på, at de erfarne er bedre til at håndtere kravene i arbejdet.

Finansforbundets trivselsundersøgelse 2022

Trivselsundersøgelsen blev i oktober 2022 udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af Finansforbundet (ca. 36.000). 31 procent – mere end 11.000 medlemmer – deltog i undersøgelsen.

Trivselsundersøgelse 2022 bygger primært på spørgsmål udviklet af Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Kontakt

61 55 62 36

Karsten Bøjesen

Seniorkonsulent

kba@finansforbundet.dk