Menu luk

Finansstuderende og deres første job

Uddannelserne til finansøkonom og finansbachelor udgør en vigtig rekrutteringskilde til den finansielle sektor. Her kan du blive klogere på de finansstuderende og deres første job.

20. sep 2023
3 min
Af Sebastien Bigandt

Omkring 40 pct. af medarbejderne i pengeinstitutter og realkredit har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den typiske uddannelsesbaggrund for disse medarbejdere er enten finansøkonom eller finansbachelor. Begge uddannelser har i de senere år oplevet en stigning i optaget.

Dimittender på uddannelserne til finansøkonom og finansbachelor er kendetegnet ved, at de er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Således er arbejdsløsheden blandt nyuddannede hhv. 6 pct. for finansøkonomer, mens det gør sig gældende for 3 pct. af finansbachelorer. Til sammenligning er ledigheden generelt 9 pct. for dimittender fra erhvervsakademiuddannelser og 7 pct. for dimittender fra professionsbacheloruddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus 2023).

Ser man på lønnen er den for nyuddannede finansøkonomer 26.350 kr. om måneden, mens den for finansbachelorer er 31.100 kr. om måneden. Forskellen i lønniveau skal også ses i sammenhæng med, at uddannelsen til finansøkonom er to-årig, mens uddannelsen til finansbachelor har en varighed på tre et halvt år.

Her arbejder de

På uddannelserne lærer finansøkonomer og finansbachelorer om flere aspekter i den finansielle sektor. Alt efter specialisering på uddannelsen har de færdiguddannede mulighed for at arbejde i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsselskaber, i revisionsfirmaer, økonomiafdelinger eller som ejendomsmægler.

Den største aftager fra begge uddannelser er virksomheder inden for Finansiering og forsikring, hvor 36 pct. af færdiguddannede finansøkonomer får deres første job, mens det gør sig gældende for næsten halvdelen af finansbachelorerne.

Praksisnære uddannelser

De studerende på begge uddannelser skal som en del af deres uddannelsesforløb i virksomhedspraktik. For finansøkonomer foregår praktikopholdet i 4. semester, der ligeledes er det sidste semester på uddannelsen, mens praktikopholdet for finansbachelorer er på 5. semester, hvorefter de studerende efterfølgende har 1 år tilbage af uddannelsen.

Som en del af begge uddannelser skal de studerende lave et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der ofte vil tage udgangspunkt i deres ophold i praktikvirksomhed. En del finansbachelorer får efterfølgende studiejob i samme virksomhed, hvor de har været i virksomhedspraktik.

Det første job

Både praktikophold og studiejob er en vigtig vej til det første job. For færdiguddannede finansøkonomer er det 37 pct., som får deres job i den virksomhed, hvor de var i praktik eller skrev eksamensprojekt, mens det gør sig gældende for 29 pct. af finansbachelorer. Derudover får 27 pct. af færdiguddannede finansbachelorer job i den virksomhed, hvor de havde studiejob.

Kontakt

32 66 14 46

Sebastien Bigandt

Uddannelsespolitisk seniorkonsulent

sbi@finansforbundet.dk