Menu luk
  • Det fleksible arbejdsliv

Incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning handler om at få medarbejderne til at fokusere på virksomhe-dens vigtigste indsatsområder og mål, og derved fremme væksten i virksomheden. Læs i denne videnspakke om aflønningsformen – hvorfor og hvordan den kan øge engagement og en tættere tilknytning til virksomhed, og samtidig opnå en højere grad af loyalitet, når en medarbejder får en reel økonomisk interesse i udviklingen af virksomheden.

pengesedler
    Indholdet er nu gemtIndholdet er nu fjernet fra Gemt indhold