Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Beskæftigelsestal - mange job forsvinder men nye kommer til

Det trækker beskæftigelsen op, at der skal bruges flere specialister inden for it, compliance og hvidvaskbekæmpelse. Til gengæld bliver der færre og færre med en erhvervsuddannelse, for indtaget er næsten stoppet.

2. nov 2020
Af Carsten Rasmussen
cr@finansforbundet.dk

Der er forsvundet mere end 10.000 arbejdspladser i banker og realkreditinstitutter, siden finanskrisen brød ud i 2008. Det store fald i antallet af bankansatte løber frem til år 2016, hvor der for alvor begynder at blive oprettet mange nye stillinger især inden for it og compliance.

Samtidig har der i perioden 2008 til 2020 været en stejl stigning i uddannelsesniveauerne i pengeinstitutterne, så næsten 60 procent af medarbejderne i dag har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Kun 774 filialer

Finanskrisen rev økonomien væk under mange pengeinstitutter, der kom i alvorlige vanskeligheder og blev tvunget til at tænke i effektivisering, digitalisering, nye kompetencer og færre filialer.

Siden 2008 er mere end hver anden filial forsvundet fra de danske pengeinstitutter. Mens antallet af filialer af danske pengeinstitutter i 2008 var faldet til 1.879 filialer, var der bare 774 filialer tilbage i 2019.

”Bankerne har skåret kraftigt i deres filialnet, mens der til gengæld har været behov for at få specialister ind for områder som it og compliance”, forklarer seniorøkonom i Finansforbundet, Klaus Mosekjær Madsen.

Lillebror vokser

Ser man på udviklingen i den samlede beskæftigelse i den danske finanssektor under et fra 2008 til 2020, er beskæftigelsen kun faldet med 4 procent over 12 år. Mens antallet i bank og realkredit er faldet til 39.878 medarbejdere, er den øvrige finanssektor (forsikring, pension og formue) steget til 37.500 medarbejdere.

”Det kæmpe fald i beskæftigelsen i pengeinstitutterne fra 2008 til 2016 er udløber af finanskrisen. Den udvikling med færre filialer og færre frontlinje-medarbejdere er i bund og grund fortsat. Den nye tendens, der er slået igennem og trækker beskæftigelsen op, er de mange nye it- stillinger samt ekstra juridiske opgaver inden for compliance og hvidvask”, siger Klaus Mosekjær Madsen

Uanset pengeinstitutterne altid har været storebror i finanssektoren, så er forsikring og pension noget, der vokser, og der bliver flere af dem. Også mindre investeringsvirksomheder og den slags er vækstet lidt på bekostning af banker og realkredit, siger Klaus Mosekjær Madsen:

”Her foregår en form for effektivisering, hvor man har trukket noget af den aktivitet, der lå i bankerne, ud i nogle mere specialiserede virksomheder.”

Stiger og stiger i uddannelse

I banker og realkreditinstitutter ser man et forstærket billede af, at man skiller sig af med dem i bunden rent uddannelsesmæssigt, mens man henter ind fra de højere uddannelser.

Skiftet i uddannelsesniveau er tydeligt, hvis man tage udgangspunkt i de to aldersintervaller 25-39 år og 50-65 år. I år 2020 er der stort set samme antal ansatte i de to grupper, henholdsvis 13.458 mod 15.578.

Tallene viser et kæmpe løft i uddannelsesniveau. Mens det er 72 procent af de 50-65-årige, som er enten ufaglært eller har en erhvervsuddannelse, gælder det kun for 12 procent i gruppen af 25-39-årige.

Modsat er det kun 21 procent af de 50-65-årige, som har en uddannelse på bachelorniveau eller over, mens det er hele 61 procent af de 25-39-årige.

Kernegruppen bliver ældre

Arbejdspladserne i bankerne og realkreditinstitutterne har længe været i gang med at blive transformeret på den måde, at en arbejdsplads i fremtiden ikke i så høj grad vil bestå af medarbejdere, der er oplært i – og har haft hele deres karriere i – banken.

I gamle dage fyldte erhvervsuddannelserne i bankerne, men hvis vi ser på de 25-40-årige, så er der kun 1500 med en erhvervsuddannelse, mens der er 8.500 med mindst en mellemlang uddannelse.

Antallet af beskæftigede i alderen 20-29 år er faldet stærkt, fordi uddannelsesniveauet er stigende, så folk er ældre, når de kommer ind i sektoren. Samtidig har der været et ekstra stort fald i gruppen af 40-49-årige, siger Klaus Mosekjær Madsen.

Kontak

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk