Menu luk

Nyt regelsæt for hjemmearbejde bør bredes ud

Finansforbundet vil arbejde for at modernisere reglerne for hjemmearbejde, så de også rummer det fleksible arbejdsliv.

1. jun 2021
Af Karsten Bøjesen
kba@finansforbundet.dk

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har meldt ud, at der skal ske en modernisering af reglerne for hjemmearbejde. 

En melding, som Finansforbundet længe har haft efterspurgt, da det også er vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø, når arbejdet skifter adresser fra kontoret, til hjemmet og måske til et helt tredje sted.

Corona-krisen har givet os mange erfaringer med det digitale hjemmearbejde, men har samtidigt understreget et fortsat vigtigt fokus på trivsel og arbejdsmiljø - også når fleksibiliteten stiger.

Derfor arbejder Finansforbundet for:

  • At det fleksible arbejde indtænkes i en ny AT-vejledning. Alternativt at der udarbejdes en særlig AT-vejledning, som omhandler det fleksible arbejde.
  • At der på kort sigt foretages de nødvendige ændringer af den nuværende AT-hjemmearbejdsvejledning, så virksomhederne har et opdateret regelsæt.
  • At der igangsættes en forskningsbaseret opsamling af viden og erfaringer med hjemmearbejde, og at der med afsæt heri udarbejdes et nyt og samlet regelsæt for hjemmearbejde på den lange bane.
  • At det psykiske arbejdsmiljø – som ifølge arbejdsmiljøloven er ligestillet det fysiske arbejdsmiljø – skrives konkret ind i de nye regler for hjemmearbejde.
  • At APV’en skal omfatte hjemmearbejde, men at arbejdsmiljøorganisationen ikke uden den enkelte medarbejders accept kan få adgang til medarbejdernes hjem. Som alternativ foreslår Finansforbundet, at der i højere grad gøres brug af fotodokumentation og lign.

Læs mere om Finansforbundets medlemmer og deres erfaringer med hjemmearbejdet

”Vi er langt fra færdige med at lære af erfaringerne fra corona-krisen, og vi er slet ikke begyndt at lære af perioden efter krisen. Derfor anbefaler vi beskæftigelsesministeren at justere det nye regelsæt i takt med, at vi bliver klogere.”
- Michael Budolfsen, næstformand, Finansforbundet