Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Nye måder at lære på

Der er et stigende behov for kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde og kreativitet. Når vi skal træne kompetencer til en digital arbejdsplads så kalder det på alternative læringsformater udenfor kursusstederne

De finansielle virksomheder har på trods af mange forandringer i
de sidste årtier været privilegerede, fordi kunderne i høj grad tog imod de
produkter, de blev tilbudt. Men udviklingen i sektoren og kundernes
forventninger til digital service skaber et skifte i mindset fra produktperspektiv til et kundeperspektiv. Og det skift i forretningsfokus kræver kompetencer indenfor empati, relationer og
kundeforståelse.

Nye måde at lære på

Finansforbundets studie af Fremtidens Finansielle
Arbejdsmarked viser, at den klassiske fagfaglighed ikke længere er nok. Vi står
i et fundamentalt skifte i, hvordan vi tænker i læring, og hvordan vi udvikler
de personlige og sociale kompetencer.

Smarte udtryk som ”action based learning” og ”gamification” (spilbaseret træning) er begge nye begreber, der vinder frem, når vi taler om træning på jobbet og uformel læring. ”Er kurset fra 8-16 dødt”? er også et spørgsmål, der bliver stillet oftere.

Finansforbundet har interviewet 31 aktører fra finansielle virksomheder, som alle gennemgående efterspørger praksisnærhed, læring-på-jobbet og
situationsbaseret træning i arbejdet i stedet for at være
væk fra arbejdspladsen.

Meget læring flytter altså over på arbejdspladsen.
Det giver lederne et kæmpe ansvar i forhold til at sikre udvikling hos sine medarbejdere. Og det kalder også på, at virksomhederne formår at skabe en læringskultur, som giver plads til refleksion og fordybelse. 

Studiet beskriver også, hvordan flere virksomheder ændrer i deres måde
at udvikle medarbejderne på:

  • Læring tager udgangspunkt i den enkelte
    virksomhed
  • Den enkelte medarbejder får større ansvar for
    sin egen udvikling
  • Læring gennem opgaver og på arbejdet
    prioriteres
  • Brugen af spil og e-læring vinder frem

Hvis de nye tilgange til læring skal blive en succes, er det blandt andet afgørende, at der tilbydes skræddersyet læring til den enkelte og at der skabes netværk mellem de ansatte til at understøtte en stærk læringskultur. 

Har du lyst til at blive klogere på nogle af de nye læringsformater kan du her se en animeret video om emnet: