Menu luk

TEMA: Vi skal have flere kvinder ind på ledelsesgangene

Alle internationale og nationale studier viser, at mangfoldighed i virksomhedernes topledelse styrker forretningen ved at bidrage til bundlinjen, skabe en øget innovationskraft og der træffes bedre beslutninger. Det kan således undre, hvorfor der fortsat er så få kvindelige ledere i de danske finansielle virksomheder.

Rådgivning Fra Socialrådgivere
28%

af lederne i den finansielle sektor er kvinder (2018)

I 2010 var andelen 22 %

50%

af de kvindelige ledere mener, at der er nok interne kvindelige talenter

Kun 32 % af de mandlige ledere kan få øje på de kvindelige talenter

45%

af kvinderne mener, at der er lige muligheder for at avancere i virksomheden

Det gælder for 73% af mændene

"Mangfoldighed i topledelserne er nemlig til gavn for alle – både for virksomhederne som sådan og dem, der gerne vil ledelsesvejen, men så sandelig også for alle de medarbejdere, der får glæde af bredere funderet ledelse"
- Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet.

Flere kvinder i ledelsen - hvordan?

Der er få kvinder på lederposterne i den finansielle sektor – en sektor der ellers har stort set lige mange kvinder som mænd ansat. FA og Finansforbundet har samarbejdet om problemstillingen omkring kvinders vej til topledelse i finanssektoren og har beskrevet seks konkrete anbefalinger. Alle anbefalinger har til formål at fremme en bedre kønsbalance i de øverste ledelseslag.

Vidensbank: Kvinder i ledelse - hvordan knækker vi kurven i finanssektoren?