Menu luk

Nyt udspil: Ret til personlig rådgivning for ledige 50+

Erfarne medarbejdere skal have et langt og godt arbejdsliv og ses på som en stor værdi. FH har lavet et seniorudspil med 16 forslag, og Finansforbundet bakker op.

19. jun 2023
4 min

Der skal være mere fokus på at fastholde erfarne medarbejdere og på at forebygge, at ældre medarbejdere ender i langtidsledighed. Frem for alt skal de erfarne medarbejderes værdi tales op på.  

Det mener Finansforbundet, som derfor støtter FHs nye udspil "Bedre vilkår for seniorer", der omfatter 16 konkrete forslag.  

FH vil have afsat over 300 millioner kroner i gennemsnit i de næste tre år til tiltag, der kan fremme beskæftigelsen blandt seniorer. Fra 2027 skal der varigt afsættes 287 millioner kroner årligt, viser udspillet. 

Næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, mener, at udspillet falder på et tørt sted.  

"Seniorudspillet fra FH leverer stærke forslag om kompetencer og bekæmpelse af ledighed og fordomme om alder. Vi er glade for at have været med." 

Ret til personlig rådgivning  

Et af forslagene er, at alle ledige over 50 år får ret til et tilbud om personlig rådgivning i a-kassen eller kommunen, som kan hjælpe med at kontakte relevante arbejdspladser og finde det rigtige jobmatch. 

"Mange erfarne lønmodtagere har appetit på at arbejde efter folkepensionsalderen. Det er guld."
- Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Det er et område, som Finansforbundet og Finansforbundets a-kasse, FTF-a, allerede har arbejdet med i projektet "Udsyn og Ambition" for langtidsledige 50+. Projektet har haft succes med at forkorte ledighedsperioden og har givet indspark til forarbejdet til FHs forslag.  

Der er markant flere langtidsledige over 60 år indenfor finans end i de øvrige faglige organisationer i FTFa. 42 % af Finansforbundet langtidsledige er 60+, hvor det kun er 14 % af de langtidsledige der er 60+ i de øvrige organisationer.

Men især for ledige 60+ gjorde Udsyn og Ambition en stor forskel

 

Steen Lund Olsen mener, det er helt rigtigt at fokusere på at give erfarne medarbejdere lange og gode arbejdsliv.  

”Mange erfarne lønmodtagere har appetit på at arbejde efter folkepensionsalderen. Det er guld. Alligevel har den politiske samtale om erfarne lønmodtagere mest handlet om pension frem for vilkår og arbejdspladser, der passer til det sene arbejdsliv.” 

Brug for holdningsændring 

For at kunne blive på arbejdsmarkedet er det nødvendigt med voksen- og efteruddannelse også i den sene del af arbejdslivet. FH foreslår at gøre det lettere at skifte spor med en ny uddannelse inden for mangelområder og at give adgang til AMU-kurser for ældre medarbejdere med en videregående uddannelse.  

Finansforbundet har allerede indbygget flere tiltag i overenskomsten for et bedre og længere arbejdsliv for de erfarne medarbejdere. På det område er finanssektoren foran flere andre brancher.  

Det gælder for eksempel retten til deltid for seniorer og en opfordring til, at alle dækkede virksomheder bør have en seniorpolitik.  

Forskelsbehandling på grund af alder er forbudt. Alligevel viste en evaluering af Beskæftigelsesministeriets pulje til særlig indsats for ledige over 50 år i februar 2022, at halvdelen har oplevet at blive fravalgt på grund af alder.  

FH foreslår, at der sættes ind mod aldersdiskrimination og at man fremmer en mere positiv opfattelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Det kan være gennem oplysnings-, forebyggelses- og debatskabende kampagner.  

I den nye overenskomst har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i den kommende overenskomstperiode undersøgt, om der kan iværksættes initiativer, der kan være med til at understøtte trivsel og fleksibilitet for seniorer. 

FHs 16 forslag til en arbejdsmarkedspolitisk seniorpolitik


Emner

Seneste nyt