Menu luk

Ny overenskomst for 41.000 finansansatte på plads

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en ny toårig overenskomst for 120 virksomheder og 41.000 ansatte i penge- og realkreditinstitutter og it-finansvirksomheder.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er blevet enige om en ny overenskomst for 41.000 ansatte i finanssektoren.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Aftalen er toårig og løber frem til 31. marts 2025
  • De aftalte lønstigninger er 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024 - heraf mulighed for 1,5 procent i lokale puljer til virksomhedsoverenskomster og 1 procent i standardoverenskomsten i år 2
  • Barselsperioden for fædre og medmødre udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper om senkarriere og dataetik

Kent Petersen, formand for Finansforbundet, udtaler:

”Det har været hårde og langstrakte forhandlinger på en kompleks baggrund, men jeg er rigtig glad for, at vi sammen med arbejdsgiverne er nået frem til et resultat med en fornuftig ramme, som også giver medarbejderne en mærkbar lønstigning. Sammen med de andre elementer i aftalen har vi samlet set en rigtig fornuftig og god aftale for de kommende to år for medarbejderne og virksomhederne i sektoren. Det kan vi være rigtig godt tilfredse med,” siger Kent Petersen

Nicole Offendal, adm. direktør for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), udtaler:

”Det er en økonomisk ansvarlig aftale for virksomhederne, som samtidig sikrer balancerede lønstigninger til medarbejderne. Derudover indeholder aftalen en række progressive tiltag, der rækker ind på fremtidens arbejdsmarked. Det gælder bl.a. barselsvilkår og styrket trivsel via øget fleksibilitet. Alt i alt har vi indgået en ansvarlig og bæredygtig aftale i en udfordrende tid med stor økonomisk usikkerhed,” siger Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Aftalen skal nu behandles af Finansforbundets repræsentantskab, som skal tage stilling til, om aftalen kan sendes til urafstemning. Hvis der er flertal for et JA til overenskomsten ved den kommende urafstemning blandt Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer, træder den nye overenskomst i kraft 1. april.

Formand Kent Petersen, Finansforbundet, Næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet og CPO Karsten Breum, Danske Bank. Foto: Claus Bech

Kontakt

61 20 42 14

Kristian Lind

Politisk kommunikationsansvarlig

kl@finansforbundet.dk

Seneste nyt