Menu luk

Toplederes rolle i krænkelsessager drøftes

I alt fire sager om krænkelser og sexisme i Nykredit er kommet frem siden november, men først forleden tog topchefen offentligt afstand. I arbejdsgiverforeningen er holdningen, at virksomhederne selv må vurdere, hvem der skal udtale sig. Finansforbundet er ikke enig.

16. feb 2021
3 min

Efter at have vendt skråen siden november, udtalte topdirektør i Nykredit, Michael Rasmussen, sig forleden for første gang offentligt på baggrund af de fire sager om krænkelse og sexisme, der er kommet op til overfladen.

Indtil da har han overladt opgaven til sin HR-direktør, Trine Ahrenkiel. Både da de to første sager, som førte til afsked med en højt placeret chef, kom frem i Magasinet Finans, og efterfølgende, da Børsen forleden bragte beretningen om to ældre krænkelsessager.

En beslutning, der har været kritiseret af Finansforbundets formand, Kent Petersen, der har opfordret topchefen til at melde klart ud. Det har han så nu gjort, og selv om Michael Rasmussen siger det samme som sin HR-direktør, Trine Ahrenkiel, og i Børsen generelt kalder krænkelser ”uacceptable”, har det betydning og stor signalværdi at det er den øverste chef, der udtaler sig, er formandens holdning.

Behøver ikke være topchefen

I FA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har administrerende direktør Mariane Dissing, adskillige gange understreget, at det er ledelsens ansvar at gå foran og forebygge og håndtere sexisme. Men det er ikke ensbetydende med, at topchefen nødvendigvis behøver udtale sig offentligt, når det brænder på, og en krænkelsessag er en realitet, mener hun:

”Jeg vil ikke kommentere på konkrete sager. Men jeg mener ikke, det behøver være topchefen. Så længe det klart og tydeligt kommunikeres fra ledelsen, at virksomheden er opmærksom på problemet og undersøger det grundigt”.

Det ser Kent Petersen, der er glad for at Michael Rasmussen valgte at tage bladet fra munden, altså anderledes på. Formanden håber, at topledere i forbindelse med eventuelle nye krænkelsessager vil være hurtigere til at melde ud:

”Det er ikke alene et HR-projekt at bekæmpe krænkende adfærd i en virksomhed. Topchefen skal på banen også udadtil og vise sit ejerskab til den kulturændring, der skal gennemføres”, siger formanden.

Nyhedsbrevet Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Rasmussen, Nykredits pressekonsulent henviser atter til, at topchefen mener det samme som HR-direktøren.

Virksomheder søger vejledning

Ingen virksomheder ønsker sager som Nykredits, og nogle er tøvende overfor, hvordan de bedst forholder sig - både i konkrete krænkelsessager og forebyggende - og søger vejledning hos FA.

”Opmærksomheden på det her felt er naturligvis skærpet meget i lyset af den debat, der har været. Mit klare indtryk er, at vi allerede har bevæget os meget i sektoren. Dels har kulturen ændret sig, og dels er det ikke længere så tabubelagt at fortælle om det, hvis man udsættes for krænkelser”, siger Mariane Dissing.

Netop kampen med at bryde tabu er ellers central i flere af de krænkelsesfortællinger, der har været fremme, som ligger tre-ti år tilbage i tiden. Men virkeligheden er anderledes i dag i virksomhederne, vurderer FA’s direktør:

”Min oplevelse er, at de fleste virksomheder i dag har opmærksomhed på seksuelle krænkelser, sender klare signaler om nultolerance og har anvist en kanal, som man kan bruge, hvis man som medarbejder oplever krænkelser, fx en tillidsrepræsentant eller en hotline til HR”.

Mariane Dissing forventer ikke, at der bliver mange krænkede brugere af disse kanaler, selv om Finansforbundets undersøgelse i januar viste, at fire procent af medlemmerne havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i løbet af de seneste tre år. En tidligere undersøgelse, der dog ikke er helt sammenlignelig, viste at tallet var to procent.

”Det undrer mig ikke, at tallet steg. Med den debat, der har været i samfundet, var det forventeligt. Det er stadigvæk lave tal, finanssektoren er generelt et sted, hvor man opfører sig ordentligt. Det ændrer ikke ved, at der uomtvisteligt foregår seksuelle krænkelser også i den finansielle sektor, og at selv en enkelt sag er en for meget”.

Læs også artiklen "Sexisme bag finansfacaden"

Læs også artiklen "Sexisme-sager opstrammer beredskabet i Nykredit"

 

Seneste nyt