Menu luk

Syv anbefalinger skal sikre livslang læring for alle i arbejdsstyrken

Reformkommissionen har bedt om input til sit arbejde, ligesom regeringen og arbejdsmarkedets parter står foran en fornyelse af trepartsaftalen om det offentlige efter- og videreuddannelsessystem. Derfor lancerer Kompetencerådet nu syv konkrete anbefalinger, der skal sikre en mere koordineret og strategisk efter- og videreuddannelsesindsats for alle i arbejdsstyrken.

Kent Talende Siddende Skjorte

Det offentlige efter- og videreuddannelsessystem (VEU-systemet) skal styrkes, så det i langt højere grad understøtter hele arbejdsstyrkens kompetenceudvikling.

Det mener Kompetencerådet, som nu lancerer syv konkrete forslag, der skal sikre en mere koordineret og strategisk efter- og videreuddannelsesindsats for alle i arbejdsstyrken.

Visionen er at bidrage til et større og bedre arbejdsudbud af kvalificeret arbejdskraft, og til at potentialet i den teknologiske udvikling kan udnyttes fuldt ud af både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

Især den grønne og digitale omstilling af samfundet kalder på udvikling af nye jobfunktioner og medfører krav om nye kompetencer, som gør, at videregående voksen- og efteruddannelse (VVEU) bør spille en langt mere central rolle i fremtidens VEU-system, end det gør i dag.

- For os er det et spørgsmål om at styrke medarbejdernes karrieresikkerhed. Et springende punkt er en ny model med mere fleksible sektorpartnerskaber mellem arbejdsmarkedets parter, relevante myndigheder og uddannelsesinstitutioner, som kan styrke indsatsen ift. det samlede efter- og videreuddannelsessystem og hurtigere kan reagere på de ændrede kompetencebehov, der opstår på et arbejdsmarked i rivende forandring, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der har taget initiativ til Kompetencerådet, som består af 19 organisationer. Rådets formål er at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov på det vidensintensive område og anbefale løsninger, der kan imødekomme behovene.

- Det er helt afgørende, at efter- og videreuddannelsessystemet bliver bedre gearet til at imødekomme hele arbejdsstyrkens behov for kompetenceudvikling – lige fra ufaglærte til medarbejdere med lange videregående uddannelser. Kompetencebehovene ændres så hurtigt i disse år, at det er nødvendigt, at VEU-systemet i langt højere grad understøtter løbende kompetenceudvikling for alle – uanset uddannelsesniveau. Ellers vil Danmark miste konkurrenceevne og vækst, siger Nadeem Farooq, kst. adm. direktør i FA.

Kompetencerådets anbefalinger er delt ind i syv temaer:

 1. Ny national strategi for livslang læring
 2. Partnerskaber på sektorniveau
 3. Alle i arbejdsstyrken skal have samme adgang til offentlig støtte
 4. Stærkere økonomiske incitamenter for brugerne
 5. Lettere adgang til videre- og efteruddannelse
 6. Bedre udnyttelse af realkompetencer
 7. Et styrket udbud for videregående voksen- og efteruddannelse via fx Micro-credentials.

Om Kompetencerådet

Formålet med Kompetencerådet er at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov på det vidensintensive område og anbefale løsninger til, hvordan behovene kan imødekommes.

Kompetencerådet blev etableret i 2019 på initiativ fra Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Rådet består herudover af:

 • Forsikringsforbundet
 • IDA
 • Akademikerne
 • Djøf
 • Lederne
 • FSR
 • Danske Revisorer
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Ejendom Danmark
 • IT-Branchen
 • CBS
 • Danske Erhvervsakademier
 • Danske Universiteter
 • Forsikringsakademiet
 • Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Hanne Shapiro Futures
 • The Next

For yderligere oplysninger

 • Kent Petersen, formand for Finansforbundet, via politisk kommunikationsansvarlig Kristian Lind, tlf. 6120 4214 / kl@finansforbundet.dk
 • Nadeem Farooq, kst. adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), via kommunikationschef Mads Krøll Christensen, tlf. 2044 7599 / mkc@fanet.dk

Seneste nyt