Menu luk

Kulturændring skal få flere kvinder til tops

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen og FA-direktør Mariane Dissing er enige om, at virksomhederne blandt andet skal kigge den eksisterende kultur efter i sømmene i bestræbelserne på at fremme udviklingen mod flere kvindelige ledere.

9. mar 2021
4 min

For et år siden – 8. marts 2020 – fremlagde Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) en rapport, der punkterede myterne om, at kvinder ikke har ambitioner om at komme til tops som ledere, og at kvinderne ikke har talentet til det. Så kom corona-pandemien til Danmark og lagde en dæmper på mange ting – også kampen for flere kvindelige ledere i finanssektoren.

Men i går mandag 8. marts 2021 mindede begge organisationer om, at viljen til at sætte ligestilling på dagsordenen fortsat er der, da de holdt den fælles online-konference ”Flere kvinder i ledelse - fra snak til handling i finanssektoren’” for mere end 150 deltagere.

”Der skal være fokus på talent-pipelinen og mangfoldigheden i virksomhederne. Ledelserne bør se på, hvem de har siddende på de forskellige poster, som de kan bringe højere op i organisationen og have fokus på, at der både skal være kvinder og mænd omkring bordet. Det er mit indtryk, at der ikke bliver tænkt utraditionelt og tværgående nok i karrierevejene i sektoren”, sagde Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen på konferencen og påpegede, at der i de nederste ledelseslag i virksomhederne ofte er en overvægt af kvinder.

Kvinder og mænd vælger forskellige uddannelser
Mariane Dissing, direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, er langt hen ad vejen enig. Hun peger på, at der især skal fokuseres på mangfoldighed i forhold til de vakante lederstillinger, der er i virksomhederne. Men hun ser også et grundlæggende problem i forhold til uddannelse.

”Mænd vælger i meget høj grad de uddannelser, der fører til toplederposter – eksempelvis inden for erhvervsøkonomi. Kvinder vælger jura og får i højere grad en karriere inden for HR. Der er noget på vores arbejdsmarked, der skal ændres”, sagde Mariane Dissing på konferencen.

Begge er enige om, at der skal arbejdes med kulturen. Steen Lund Olsen stiller spørgsmålstegn ved, at man nogle steder tilrettelægger lederuddannelser forskelligt i forhold til om, de er målrettet kvinder eller mænd. Mariane Dissing bebuder, at FA har nye værktøjer på vej, der skal fremme kvinders mulighed for at få lederstillinger højere oppe i virksomhederne – blandt andet en guide til, hvordan man formulerer jobopslag uden en kønsmæssig bias, så man kan tiltrække ansøgere af begge køn.

Kulturen kan godt ændres
I et internationalt perspektiv går det den forkerte vej for Danmark, nå det gælder kvindelige ledere. I 2014 lå Danmark på en 72. plads blandt 149 lande. Fem år senere var Danmark dumpet ned som nummer 102, fortalte Marianne Egelund Siig, direktør i konsulentfirmaet Mannaz, der tidligere har arbejdet med HR i Nordea i 14 år. I sit indlæg på konferencen bakkede hun op om flere af de synspunkter, som FA og Finansforbundet tidligere havde fremlagt.

”Lige nu er der et åbent vindue for at styrke ligestillingen. Den mulighed må vi ikke spilde. Det er svært at sætte tid på, hvornår vi får ændret kulturen, så der kommer flere kvindelige ledere, men man skal huske på, at vi for eksempel har lært at sortere affald, og vi ryger ikke så meget længere, og vi kører med sikkerhedssele – alt sammen ting der er sket forholdsvis hurtigt”, sagde Marianne Egelund Siig.

Læs Finansforbundets tema om ligestilling her.

Seks anbefalinger til flere kvinder i ledelse

Første skridt er kulturforandring

Det virker måske banalt, men en kulturændring er fundamental i forhold til at ændre kønsbalancen i finanssektorens øverste ledelseslag.

Topledelsen skal tage et fælles ejerskab
Engagerede medlemmer af en direktion og en bestyrelse er afgørende for at fremme kønsbalance på alle niveauer i virksomheden.

Kønsbalance skal være forankret i forretningsstrategien
Ambitionen om at øge andelen af kvinder i de øverste ledelseslag skal tages alvorligt på linje med sorte tal på bundlinjen, indførslen af ny teknologi og andre forretningsstrategiske emner.

Måltal er et vigtigt redskab
Topledelser bør tage måltal i brug for at skabe fremdrift i processen med at få flere kvindelige topledere.

HR-processer bør have et gennemsyn
HR-afdelingen er en vigtig medspiller, når det handler om at sikre en bedre kønsbalance i virksomheder.

Klar kommunikation hjælper forandringer på vej
Virksomhedens kommunikation om målsætninger og ambitioner for øget kønsbalance i de øverste ledelseslag er yderst vigtig såvel internt som eksternt.

(Kilde: Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening)

Seneste nyt