Menu luk

Kasselukninger rammer socialt udsatte

En tværministeriel arbejdsgruppe skal inden sommerferien komme med løsninger til, hvordan udsatte gruppe får adgang til kontanter i kølvandet på mange kasselukninger i pengeinstitutterne. Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen hilser initiativet velkomment og mener, sektoren må på banen med en fælles løsning på problemet.

1. jun 2021
2 min

Mange pengeinstitutter har enten fjernet muligheden for at hæve kontanter ved kassen helt eller skåret så meget ned på antallet af kasser, at socialt udsatte grupper, som ikke har adgang til digitale løsninger og kreditkort, har svært ved at skaffe sig adgang til kontanter.
Den problemstilling skal en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet forsøge at løse med hjælp fra interessenter som Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, Rådet for Socialt Udsatte, Kommunernes Landsforening, Finans Danmark og nogle af de største kommuner.
Inden sommerferien skal arbejdsgruppen klarlægge problemets omfang og foreslå løsninger, som regeringen kan arbejde videre med, oplyser Erhvervsministeriet.
Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen hilser initiativet med arbejdsgruppen velkommen.

”Det er positivt, at regeringen tager fat på at finde løsninger på problematikken. Udviklingen mod udfasning af kontanter går stærkt, men udsatte borgere må ikke lades i stikken. Under coronakrisen

har der været eksempler på, at hjemløse har haft svært ved at hæve kontanter, og det er ikke i orden”, siger Steen Lund Olsen.

Fælles løsning fra pengeinstitutterne

Han mener, at pengeinstitutterne bør overveje at gå sammen om fælles løsninger, som kan bruges på tværs af pengeinstitutter og detailhandel med videre.
”Man bør forsøge at udvikle enkle og brugervenlige tekniske betalingsløsninger, som socialt udsatte og handicappede grupper selv kan anvende. Det er vigtigt, at den enkelte i videst muligt omfang selv kan benytte sig af løsningen, da det er umyndiggørende at et familiemedlem, en bankansat eller enden person skal bistå med kontanthævningen”, mener Steen Lund Olsen.

Læs mere om arbejdsgruppen her.

 

 

Seneste nyt