Menu luk

Frivilligt arbejde øger trivslen

Danske Bank og flere andre virksomheder betaler deres medarbejdere for at udføre frivilligt arbejde. En rigtig god ide, for det giver god branding, udvikler medarbejderne og øger trivslen på arbejdspladsen, fortæller Anne Ellerup Nielsen, professor i CSR og kommunikation.

29. jun 2021
4 min

Frivilligt arbejde betalt af virksomheden, også kaldet corporate volunteering, vinder frem i flere store virksomheder herhjemme. Det fortæller Anne Ellerup Nielsen, som er professor i CSR og kommunikation på Aarhus Universitet. Hun har i mange år undret sig over, hvorfor det ikke fyldte mere i et land som Danmark med en stærk frivillighedskultur og foreningsliv.

”Jeg tror, den øgede interesse for corporate volunteering hænger sammen med, at vi har fået FN’s verdensmål, som definerer virksomhedernes sociale ansvar i et samfundsperspektiv, hvor det globale ansvar betyder mere end den enkelte virksomheds ansvar. Virksomhederne skal definere sig op imod globale mål, og her er det ikke nok, at den enkelte agerer. Alle kræfter skal bruges”, siger Anne Ellerup Nielsen.

En anden forklaring er ifølge professoren, at den danske velfærdsmodel er under pres med en voksende ældrebyrde og en øget urbanisering. Der er derfor brug for, at civilsamfundet og flere private kræfter bidrager for eksempel i form af samarbejder mellem virksomheder og frivillige organisationer.

Frivilligt arbejde styrker fællesskabet

Danske Bank er en af de virksomheder, som har inkorporeret frivilligt arbejde i sin virksomhedsstrategi. Banken lancerede i 2019 sit medarbejderprogram Time to Give, hvor medarbejderne får en betalt fridag til at udføre frivilligt arbejde.

Medarbejderne kan vælge, om de vil finde et projekt selv, eller om de vil benytte sig af de partnerskaber, som Danske Bank har indgået, og for eksempel hjælpe socialt udsatte på Blå Kors Danmarks centre rundtomkring i landet.

Partnerskaber med frivillige organisationer kan være en fornuftig strategi at indgå for virksomhederne. Ifølge professoren viser forskning, at frivilligt arbejde binder virksomhederne tættere sammen med civilsamfundet, giver god branding, øger trivslen og styrker fællesskabet på arbejdspladsen, selv blandt de medarbejdere, der ikke selv bedriver frivilligt arbejde, men som har kolleger, der gør det.

”Undersøgelser viser, at det frivillige arbejde skaber en god ånd i virksomheden. Arbejdsklimaet er interessant nok bedre i de virksomheder, der bedriver corporate volunteering, end i dem, der ikke gør. Det kan skyldes, at medarbejderne generelt får et mere menneskeligt tilknytningsforhold til virksomheden. Det opfattes som en ædel sag og et medmenneskeligt anliggende at bedrive frivilligt arbejde”.

Anerkend frivilligt arbejde

Der er også mange fordele for medarbejdere, som udfører frivilligt arbejde. Følelsen af at gøre en forskel kan virke motiverende, skabe stolthed og give større arbejdsglæde, som fortsætter ind i det normale arbejdsliv, og her kan det gøre en forskel, at det frivillige arbejde bliver anerkendt i virksomheden, fortæller Anne Ellerup Nielsen.

”Selvom du ikke er leder i din virksomhed, kan du godt have ledelsesfunktioner i en NGO, så der er også kompetenceudvikling i det, som du kan profitere af og bruge i din karriere. Det gavner også dit CV. Den gode sag er et godt stempel, for det siger også noget om, hvem du er som menneske, når du udfører frivilligt arbejde”.

Virksomhedernes anerkendelse af frivilligt arbejde kan være afgørende for især ildsjæle. Ifølge professoren viser undersøgelser, at ildsjæle har en stor risiko for at brænde ud, hvis deres arbejdsindsats ikke bliver anerkendt. At det frivillige arbejde bliver en del af virksomhedens strategi, kan både mindske presset på og være med til at løfte ildsjælene ude i virksomhederne.

”Corporate volunteering er også personlig udvikling, især for dem, der har genet i sig og ikke kan undvære at udføre frivilligt arbejde. Når det frivillige arbejde kommer ind i en arbejdskontekst og bliver en del af en virksomhedsrapport, får man synliggjort det, der måske tidligere var skjult. Det bliver pludselig en del af medarbejderens identitet og historie”.

Øget samfundssind nærer frivilligheden

I international sammenhæng er Danmark langt bagud, når det gælder corporate volunteering, som i mange år har stået stærkt i New Zealand, Australien, USA og England, hvor det også er født.

I Danmark har Covid-19 flere steder sat det frivillige arbejde på hold. Det bekymrer dog ikke professoren. Hun mener, at det spirende samfundssind, som er fulgt i kølvandet på pandemien, har skabt et momentum for corporate volunteering og gjort det oplagt for virksomhederne at engagere deres medarbejdere i at påtage sig et socialt ansvar sammen med virksomhederne.

”Når man snakker om corporate volunteering, bliver det mere et spørgsmål om at inddrage medarbejderne på en anden måde, end man hidtil har gjort i almindelige CSR-projekter. Eller måske ligefrem et spørgsmål om at bruge medarbejdernes ideer og engagement som drivere i virksomhedens sociale arbejde”.

Seneste nyt