Menu luk

Videreuddannelse er vigtigere end nogensinde

Regeringens opkvalificeringsreform er et fornuftigt første skridt til at tage hånd om ledighedskrisen, mener Finansforbundets formand Kent Petersen og opfordrer til, at der iværksættes en samlet og koordineret indsats for efter- og videreuddannelse, som tilgodeser alle uddannelsesniveauer.

23. jun 2020
2 min

En bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten afsætter 730 millioner kroner til opkvalificering af ledige - særligt ufaglærte og faglærte - som følge af corona-krisen.
Hovedelementerne i aftalen er blandt andet:

  • Ufaglærte og faglærte med en såkaldt forældet uddannelse, som er fyldt 30 år, får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse i en branche med gode jobmuligheder med 110 procent dagpenge.

  • Der er enighed om at sikre fleksibel omstilling til nye job og brancher, herunder digitale kompetencer. I 2021 hæves bevillingen til korte erhvervsrettede kurser fra de nuværende ca. 120 mio. kr. årligt til ca. 225 mio. kr.

  • Fra 1. august 2020 og til udgangen af 2021 får forsikrede ledige ret til at påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag på områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

  • Aftalepartierne er enige om i 2021 at afsøge potentialerne i en personlig uddannelseskonto til alle på det danske arbejdsmarked, herunder konsekvenserne for økonomi og arbejdsudbud.

 

Enorme krav til videreuddannelse

Finansforbundets formand Kent Petersen betegner opkvalificeringsrefomen som et fornuftigt skridt på vejen mod at tage hånd om den ledighedskrise, som Corona-situationen særligt på nogle områder af arbejdsmarkedet allerede nu har efterladt.

”Nedlukningen og dens konsekvenser har i allerhøjeste grad tydeliggjort nødvendigheden af, at vi sætter stærkt ind på hele kompetenceudviklingssporet. Det er altafgørende for et arbejdsmarked, hvor mange forandringer er blevet accelereret de seneste måneder”, siger Kent Petersen.

Han peger på, at hastigheden i udviklingen stiller enormt store krav til videreuddannelse – også selvom man kommer med for eksempel en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

”En samlet og koordineret indsats for efter- og videreuddannelse på tværs af hele beskæftigelses- og uddannelsesområdet er altså vigtigere end nogensinde. Vi er nødt til at arbejde langt mere systematisk og strategisk, når det handler om fremtidens kompetencebehov og udbud af arbejdskraft, og det kræver, at fokus er bredt ud – også i forhold til en ny og holdbar finansieringsmodel, som kan tilgodese alle uddannelsesniveauer”, siger Kent Petersen.

 

Læs Finansforbundets forslag til en national strategi for livslæring her. 

Læs mere om opkvalificeringsreformen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Seneste nyt