Menu luk

Nu vil kollegerne gerne til MUS

Finansforbundets karrierekonsulenter har hjulpet Sparekassen Bredebro med at udvikle nye medarbejdersamtaler, der tager udgangspunkt i styrker hos den enkelte. Og samtalerne er populære, fortæller tillidsrepræsentant Jens Lykke Møller.

18. nov 2020
2 min

”Nu efterspørger medarbejderne ligefrem MUS”.

Tillidsrepræsentant Jens Lykke Møller hos Sparekassen Bredebro kan konstatere, at kollegerne er glade for den nye form for medarbejdersamtaler, som er udviklet af og for Sparekassen Bredebro i samarbejde med Finansforbundets karrierekonsulenter.

Tidligere var en del af de 43 medarbejdere i sparekassen hellere fri for medarbejdersamtalerne, som i det hele taget blev gennemført uden større entusiasme og mest af pligt.

Brug for et løft

”Vores sektor forandrer sig jo voldsomt, og mange af os opnår både 20, 30 eller 40 års jubilæum, så vi trængte til en ny måde at tale om udvikling på med den enkelte, på en håndgribelig måde. Før handlede samtalerne også mere om, hvad der skulle gøres bedre. Det er en vigtig forandring, at vi nu har en opdateret udgave af MUS, som fokuserer på den enkelte medarbejders styrker,” konstaterer tillidsrepræsentanten. Han fortæller, at både medarbejdere og ledelse er glade for den. Der er en fælles oplevelse af, at den kan bruges til noget aktivt.

Som noget nyt følges medarbejdersamtalerne også op efter tre-fire måneder, og også det er afgørende for at få det optimale udbytte af det nye koncept.

”Der skal bruges tid på at implementere forandringerne både for ledelse og medarbejdere, men den er godt givet ud”, vurderer tillidsrepræsentanten, der har haft den rolle igennem 13 år.

Først i Jyske Bank og siden ad to omgange i Sparekassen Bredebro, hvor han også er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for anden periode.

”Det var nok mest min nysgerrighed, der i sin tid fik mig til at gå ind i det faglige arbejde. Jeg synes, det er spændende at være med til at præge tingene”.

Det oplever Jens Lykke Møller, at han i høj grad har mulighed for i sparekassen.

”Hvis det bare var en tom titel, ville jeg ikke gide. Men der bliver lyttet til mine input, inden noget bliver besluttet. Derfor har vi heller ikke ret mange problematiske sager - vi løser udfordringerne i opløbet”.

 

 

Seneste nyt