Menu luk

Kontingentet stiger med 10 kroner

Et stort flertal af landsmødets delegerede stemte for, at kontingentet fra 1. januar 2021 stiger fra 250 til 260 kroner pr. måned for medlemmer i beskæftigelse. Kontingentet sættes også op for ledige og pensionister.

30. sep 2020
1 min
Af Carsten Jørgensen
cjo@finansforbundet.dk

En enig hovedbestyrelse indstillede, at landsmødet hæver kontingentet med virkning fra 1. januar 2021. Både på grund af målsætningen om fortsat at udvikle Finansforbundet og på grund af et øget aktivitetsniveau i de kommende år.

Finansforbundet næstformand Michael Budolfsen forklarede fra talerstolen, at man blandt andet forsat ønsker at investere i at blive en mere digital fagforening, at man planlægger en grøn renovering af forbundshuset på Applebys Plads i København, og at hvervning og branding af forbundet også vil koste penge i de kommende år.

Kontingentstigningen betyder, at medlemmer i beskæftigelse fra 1. januar 2021 skal betale 260 kroner om måneden, i dag betaler de 250 kroner. Kontingentet for ledige stiger 1. januar 2021 til 170 kroner om måneden (160 kroner i dag).

Pensionister, passive og hvilende medlemmer (folk på orlov, ansættelse i udlandet) skal fra 1. januar 2021 betale 60 kroner om måneden i kontingent (nu 55 kroner). Elever og studerende er fortsat kontingentfrie.

Forslaget fra hovedbestyrelsen blev vedtaget af et klart flertal. 159 stemte for kontingentstigningen, 18 stemte nej, og tre stemte hverken ja eller nej.