Menu luk

Hvidvask skal bekæmpes internationalt

EU-kommissionens plan om blandt andet at oprette en fælleseuropæisk tilsynsmyndighed for hvidvaskbekæmpelse, bakkes op af Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen. ”Det giver ingen mening ikke at samarbejde internationalt om bekæmpelse af hvidvask”, siger han.

12. maj 2020
2 min

En fælleseuropæisk tilsynsmyndighed, der skal holde øje med grænseoverskridende hvidvask, som man så i tilfældet med Danske Banks estiske afdeling for nogle år siden, er et af punkterne i den handlingsplan mod hvidvaskbekæmpelse, EU-kommissionen fremlagde torsdag 7. maj.

Et andet punkt handler om, at gøre hvidvaskbekæmpelsen mere ensartet på tværs af alle 27 EU-lande, og EU-kommissionen vil også i de kommende år fremsætte retningslinjer for, hvordan offentlige myndigheder og private aktører kan arbejde sammen om at udveksle oplysninger.

Finansforbundet bakker op om hensigterne med EU-kommissionens plan.

"Hvidvask er i sagens natur internationalt. Kriminelle flytter penge rundt tværs over grænser, så hvidvaskbekæmpelse bør også ske i et internationalt samarbejde. Derfor er det på høje tid, at EU planlægger en fælles indsats for hvidvaskbekæmpelse", siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Han peger dog på, at en fælleseuropæisk indsats mod hvidvask vil kræve rigtig mange ressourcer i EU-regi, hvilket det kan blive svært for EU-landene at nå til enighed om. Desuden skal det afklares, hvem der har bemyndigelsen i konkrete hvidvasksager – om det er nationale tilsyn eller et fælleseuropæisk tilsyn.

"Hvis et nyt fælleseuropæisk tilsyn mod hvidvask får bemyndigelsen til at føre sager, vil det kunne komme i karambolage med vores retsforbehold. Det kan betyde, at tilsynet ikke kan retsforfølge en virksomhed i Danmark for at være involveret i hvidvask", vurderer Michael Budolfsen.

Der vil dog gå nogle år, før en fælleseuropæisk tilsynsmyndighed vil blive etableret, og derfor vil Danmark også have mulighed for at holde en folkeafstemning om retsforbeholdet, hvis der er politisk ønske om det.

Finansforbundet opfordrer EU-kommissionen til, at man i arbejdet med at bekæmpe hvidvask også trækker på medarbejderes og fagforeningers erfaringer med hvidvaskbekæmpelse.

Seneste nyt