Menu luk

Det er vigtigt at være tilgængelig og anerkendende

Sanne Sommer Lyster er afdelingsleder for 24 medarbejdere i BEC, der blandt andet udvikler en cloudplatform til at lagre og analysere pengeinstitutters data (business intelligence and analytics). To af nøgleordene for hendes ledelsesstil er anerkendelse og tilgængelighed.

18. aug 2020
3 min

Hvad gør du for at sikre, at der både er et stærkt samarbejde og fællesskab og en høj arbejdsglæde i dine team?

”Jeg gør meget ud af at sætte ord på fælles mål i teamet, og at alle opgaver – uanset omfang og kompleksitet – er vigtige for, at vi kan nå målet. Og så fejrer vi, når vi når vores mål – gerne med et stykke kage. Det er vigtigt at blive anerkendt”.

I hvor høj grad kommunikerer du individuelt med dine medarbejdere og med dem som en samlet gruppe?

”Det er væsentligt for mig at være tilgængelig og tilpasse mig den enkelte medarbejders behov. Jeg har 1:1-samtaler med alle mine medarbejdere. Hvor ofte afhænger af den enkelte medarbejders behov. To gange om året har jeg medarbejderudviklingssamtaler med hver enkelt. Fire gange om året holder vi planlægningsmøder, hvor medarbejderne fra Polen rejser hertil, og hvor vi planlægger det kommende kvartals projekter. Og så er jeg meget bevidst om at være tilgængelig, når en medarbejder har brug for at tale med mig, så man ikke skal booke et møde flere dage i forvejen for at komme til at tale med sin leder”.

Hvad er den største udfordring ved at lede et team, som består af forskellige personligheder og forskellige fagligheder?

”Det er ikke en udfordring – forskellighed er afgørende for, at vi kan lykkes. Vi har brug for mange forskellige kompetencer og personligheder i et team. Nogle er for eksempel gode til at gå i dialog med pengeinstitutterne om deres behov, mens andre er dygtige udviklere, som har styr på alle de tekniske detaljer. Det handler om, at vi har en fælles forståelse af alles roller og opgaver i forhold til at nå målet”.

Hvad er dine vigtigste lederkompetencer?

”Jeg er bevidst om at stå fast og at være klar og tydelig i min kommunikation. Men jeg lægger også vægt på at anerkende og lytte til mine medarbejdere. De cloudteknologier, vi arbejder med lige nu, er banebrydende i den danske finanssektor, så ingen har en facitliste. Derfor er det vigtigt for mig at kunne lytte til teknologibegejstrede medarbejdere, som er nysgerrige og hele tiden søger ny viden om de nye teknologier, der er på vej ind i BEC. De arbejder i team med en høj grad af selvledelse og definerer selv de mål, de skal nå. Er der noget, de ikke kan nå at levere på, ved de, at jeg og den øvrige ledelse er klar til at gå i dialog om det”.

Blå Bog - Sanne Sommer Lyster

37 år gammel, gift med Henrik og mor til Ida på syv år og Alfred på fem år.

Department Manager for BI, Analytics and Data Governance i BEC. Hun er afdelingsleder for 24 medarbejdere fordelt på tre team. 60 procent af medarbejderne er fysisk placeret i hovedsædet i Roskilde, og 40 procent sidder i Warszawa.

Otte års ledererfaring. Siden 2018 i BEC og før det 10 år i Maersk Line (heraf seks år som leder).

Uddannet cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School.

Stafetspørgsmål

Hvilket spørgsmål kunne du tænke dig at stille en anden leder i sektoren?
”Hvad gør du for at få tid til personlig kompetenceudvikling i en til tider travl og hektisk hverdag?”


Emner

Seneste nyt